Český hudební slovník osob a institucí

Kůs, Lev

Charakteristika: Organolog

Datum narození/zahájení aktivity: 13.6.1900
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 1.10.1942

Kůs, Lev, organolog, narozen 13. 6. 1900, Kašperské Hory, zemřel 1. 10. 1942, Praha.
 
Po maturitě na reálce (1918) a doplňovací maturitě z latiny (1930) začal studovat na Univerzitě Karlově v Praze práva, ale přešel na studium muzikologie (do 1935); klavír studoval u Adolfa Mikeše (1921–29). Jako organolog se zajímal zejména o housle a houslařství. Uspořádal historickou část výstavy hudebních nástrojů v Myslbeku (1935) a redigoval výstavní katalog, vytvořil oddělení hudebních nástrojů na výstavě o pražském baroku (1938), publikoval organologicky zaměřené články v denním apod. tisku; článek Stradivárky mistra Josefa Suka z Pestrého týdne (1938) vyšel později i ve sborníčku Lev Kůs (1947, s. 30 a další). V rkp. zůstaly jeho Dějiny pražské houslařské školy (část byla publikována jako Vývoj pražského houslařství ve sborníku Hudba a národ, Praha 1940, s. 107 a další, resp. v uvedeném  sborníčku, s. 20 a další).

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Lev Kůs 1900/42 (Praha 1947; sborníček s článkem Jana Blahoslava Kozáka, příspěvky Lva Kůse a fotografiemi).
 
Ivan Poledňák


Datum poslední změny: 4.7.2008