Český hudební slovník osob a institucí

Brentner, Josef Jan Ignác

(Brenntner, Brandner, Bretner, Brentner, Breytner, Brechner, Prentner; Joseph Joan Ignatio)
Charakteristika: skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 3.11.1689
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 28.6.1742

Brentner, Jan Josef Ignác (též Brandner, Bretner, Brentner, Breytner, Brechner, Prentner; Joseph Joan Ignatio),skladatel, narozen asi 3. 11. 1689, Dobřany (okres Plzeň), zemřel 28. 6. 1742, tamtéž.

 

O jeho životě a hudebním vzdělání se nedochovalo mnoho informací. Jeho působení mezi lety 1716 až 1720 je spojeno s Prahou, kde vycházely tiskem jeho skladby, o čemž svědčí především informace uvedené na titulních listech jeho skladeb. Brentner zkomponoval pro bratrstvo při jezuitském kostele sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze německá smuteční moteta. V kontaktu byl zřejmě i s klášterem premonstrátů v Teplé, jelikož roku 1717 dedikoval své dílo Offertoria solenniora tamnímu opatu Raymundu Wilferovi. Od roku 1717 do roku 1720 pobýval pravděpodobně v Praze na Malé Straně. Na opisu árie dochované ve sbírce kláštera v Podolínci je pak titulován jako český pražský skladatel a koncertní mistr kapely křižovníků s červenou hvězdou u paty Karlova mostu. Další zmínka o Brentnerovi jako skladateli se nalézá v soupise členů literátského bratrstva v Dobřanech v roce 1726. Ve svém rodném městě Brentner také zemřel – 28. června 1742 nešťastnou náhodou utonul. Matrika zemřelých o něm přináší několik dalších informací: Brentner zemřel jako svobodný mládenec, který se za života těšil uznání šlechty a měl pověst výborného skladatele.

Brentnerovo dochované dílo se skládá především z vokálních duchovních skladeb, jako jsou např. Harmonica duodecatomeria ecclesiastica či Hymnodia divina. Z instrumentálních skladeb se dochovaly koncerty Horae pomeridianae seu Concertus cammerales sex. Jeho skladby jsou neobvyklé svou melodickou invencí a je v nich možno spatřit vliv soudobé italské hudby. Za jeho života byla Brentnerova hudba rozšířená díky řádů jezuitů nejen v českých zemích a střední Evropě, ale i v jižní Americe. 


Dílo:

Dílo hudební

Harmonica duodecatomeria ecclesiastica, op. 1

Offertoria solenniora, op. 2

Hymnodia divina, op. 3

Horae pomeridianae, Concertus cammerales 6, op. 4

Laudes matutinae (ztraceno)

Diskografie:

Concertos & Arias. Hana Blažíková – soprán, Collegium Marianum, Jana Semerádová (Supraphon 2009, SU 3970-2);

Vesperae cum ordinariis psalmis, Hymnodia divina op. 3 (výběr). Ensemble Inégal, Pražští barokní sólisté, Adam Viktora (Nibiru 2008, 0148-2211);

Motetti pro defunctis, Ofertoria solenniora op. 2, Harmonica duodecatometria ecclesiastica op. 1 (výběr).  Ensemble Inégal, Adam Viktora (Nibiru 2003, 0144-2211);

Music from the missions and La Plata (Bolivian baroque Vol. 2), Florilegium and Arkaendar Bolivia Choir (Channel classics 2006). Obsahuje Gloria et honore z op. 2;

San Ignacio. L’opéra perdu des missions jésuites de l’Amazonie, anciennes réductions de Chiquitos et Moxos, Bolivie (Musique Baroque à la Royale Audience de Chacras 2), Gabriel Garrido (L’Ensemble Elyma 1996, K617). Obsahuje Cantemus Domino z op. 2.

Literatura:

I. Lexika

Dlabazc.

PHSN.

ČSHS.

MGG2.

New Grove2.

 

II. Ostatní

Kapsa, Václav: Loretánské litanie pražských skladatelů vrcholného baroka. K opomíjenému tématu na příkladu děl Jana Josefa Ignáce Brentnera (In: Salve regina. Mariánská úcta ve středních Čechách. Praha 2014, s. 42–58).

Kapsa, Václav: Bassani – Brentner – Villicus: hudební repertoár dvou rukopisných sborníků z piaristického kláštera v Podolínci (In: Musicologica slovaca 3 (29), 2012, č. 2, s. 195–215).

Kapsa, Václav: Die Musik in der St. Nikolauskirche auf der Prager Kleinseite in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts (In: Musicologica Brunensia 49, 2014, č. 1, s. 189–209).

Kapsa, Václav: Horae pomeridianae Jana Josefa Ignáce Brentnera. In: Hudební věda, roč. 38, 2001, č. 3–4, s. 245–262.

Kapsa, Václav: Harmonica duodecatomeria ecclesiastica a Hymnodia divina. Dvě sbírky árií Jana Josefa Ignáce Brentnera  (In: Acta.musicologica.cz 2006, č. 2).

 

Helena Kramářová


Datum poslední změny: 12.1.2016