Český hudební slovník osob a institucí

Teige, Karel 1)

Charakteristika: Středoškolský učitel a organizátor hudebního života

Datum narození/zahájení aktivity: 23.10.1859
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 20.2.1896

Teige, Karel, středoškolský učitel a organizátor hudebního života, narozen 23. 10. 1859, Čáslav, zemřel 20. 2. 1896, Roudnice nad Labem (pochován na Vyšehradě).

P

o maturitě na malostranském gymnáziu poslouchal na pražské univerzitě matematiku a fyziku. Doktorský titul získal v roce 1885.

Po zkušebním učitelském roce na Akademickém gymnáziu v Praze byl jmenován učitelem na gymnáziu v Roudnici nad Labem (1895), zde však po několika letech podlehl vážné chorobě.

Společně s Otakarem Hostinským, Ladislavem Dolanským, Václavem Vladimírem Zeleným a Josefem Theurerem velmi bojoval za Bedřicha Smetanu a jeho hudbu. Napsal první Smetanův životopis se soupisem skladeb a vydal část jeho korespondence.


Dílo:

Dílo literární

Samostatně vydané publikace

Příspěvky k životopisu a umělecké činnosti mistra Bedřicha Smetany. Skladby Smetanovy (Praha, Fr. A. Urbánek 1893);

Dopisy Smetanovy (Praha 1896).

 

Články (výběr)

K 60. narozeninám Bedřicha Smetany (Dalibor 6, 1884, s. 74 ad.);

O prvním pobytu Bedřicha Smetany v Göteborgu (Divadelní kalendář 10, 1890, s. 19 ad.).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS (heslo Graciána Černušáka).

 

II. Kapitoly v knihách, paměti

Padesát let Umělecké besedy 1863–1913 (Praha 1913, s. 106, 110–112).

Nejedlý: Bedřich Smetana I. (Praha 1924, s. 29, 37, 38).

Dolanský, Ladislav: Hudební paměti (Praha 21949, s. 123–125).

 

III. Články, zprávy

Dalibor 18, 1896, s. 89.

Pražák, Přemysl (Tempo 18, 1946, s. 65).

 

Jan Pirner


Datum poslední změny: 23.2.2012