Český hudební slovník osob a institucí

Rychnowski, Ernst

(Rychnovsky)
Charakteristika: Hudební publicista a kritik

Datum narození/zahájení aktivity: 25.6.1879
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 25.4.1934

Rychnowski, Ernst (Rychnovsky), hudební publicista a kritik, narozen 25. 6. 1879, Janovice nad Úhlavou (u Klatov), zemřel 25. 4. 1934, Praha.

 

Na pražské univerzitě vystudoval práva, zároveň studoval hudbu u Heinricha Rietsche. Již v mládí přispíval do časopisu Deutsche Arbeit a do publikací Společnosti pro dějiny Němců v Čechách. Působil jako hudební referent listu Bohemia. Nejprve zde zastupoval Richarda Batku, ale poté, co Batka odešel do Vídně, jeho místo převzal. Od roku 1921 vedl parlamentní rubriku v deníku Prager Tagblatt, kde působil až do své smrti (1934). O hudbu se zajímal již od doby pražských studií. Kromě hudebních kritik pro Bohemii psal pravidelně stati o české hudbě i pro hudební časopisy (např. Signale für die musikalische Welt). Je rovněž autorem řady rozsáhlejších hudebních pojednání, z nichž byla mnohá knižně vydána. Jedná se většinou o kratší životopisné črty skladatelů (Leo Blech, Joseph Haydn, Robert Schumann, Franz Liszt) nebo texty zachycující historii institucí (Die Musikschule in Petschau, Fünfzig Jahre Deutscher Männergesangverein, Der Deutsche Turnverein in Prag). K nejdůležitějším dílům Ernsta Rychnovského z hudební oblasti patří biografie druhého ředitele pražské konzervatoře Jana Bedřicha Kittla a především rozsáhlá monografie o Bedřichu Smetanovi, která byla v době vydání největší německou smetanovskou monografií. Mimo tyto texty věnované hudbě napsal Rychnovsky rozsáhlou monografii o Masarykovi.


Dílo:

Dílo literární

Die Musikschule in Petschau (1902);           

Johann Friedrich Kittl (Praha 1904);

Ludwig Spohr und Friedrich Rochlitz (Leipzig 1904);

Leo Blech (Praha 1905);

Dalibor (Berlin 1907);

Josef Haydn (Praha 1909);

Robert Schumann (Praha 1910);

Franz Liszt (Praha 1911);

Fünfzig Jahre Deutscher Männergesangverein (Praha 1911);

Der Deutsche Turnverein in Prag (Praha 1912);

Smetana (Stuttgart – Berlin 1924);

Masaryk (Praha 1930).

Literatura:

I. Lexika

MSN.

ČSHS.

DČHK.

 

II. Ostatní

Rektorys, Artuš: Ernst Rychnovsky: Johann Friedrich Kittl. (Dalibor 27, 1905, s. 188–189).

Löwenbach, Jan: Německé rozbory oper Smetanových (Hudební revue 1, 1908, č. 6, s. 300–304).

Lch [= Jan Löwenbach]: In memoriam (Tempo 13, 1933–34, č. 9, s. 335).

 

Jan Karafiát


Datum poslední změny: 31.1.2012