Český hudební slovník osob a institucí

Zachařová, Stanislava

Charakteristika: Muzikoložka a archivářka

Datum narození/zahájení aktivity: 1.8.1933

Zachařová, Stanislava, muzikoložka a archivářka, narozena 1. 8. 1933, Litomyšl.

 

Po maturitě na reálném gymnáziu v Ledči nad Sázavou (1952) odešla studovat hudební vědu a estetiku na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Mezi její nejvýznamnější pedagogy patřili Mirko Očadlík a Antonín Sychra. Doktorský titul získala prací Smetanova Čertova stěna.

Na fakultě zůstala i po studiu jako asistentka (1957–60), od roku 1962 pracovala v Ústavu pro hudební vědu Československé akademie věd. Později byla členkou Kabinetu Zdeňka Nejedlého a podílela se na zpracování jeho obsáhlé pozůstalosti.


Dílo:

Dílo literární

 

Edice

Zdeněk Nejedlý – Otakar Ostrčil. Korespondence (Praha, Academia 11982; editorka).

 

Studie, stati a analýzy (výběr)

(in: Micellanea Musicologica, sv. 14, Praha 1960).

Návrh kritické edice díla Zdeňka Nejedlého (Hudební věda 8, 1971, č. 3, s. 355–374).

Korespondence Zdeňka Nejedlého (Česká literatura 21, 1973, č. 4, s. 395–398; společně s Josefem Hanzalem).

Nejedlý – Kovařovic (Hudební věda 11, 1974, č. 3, s. 286–290).

Nejedlého polemika o Karla Knittla (in: Z bojů o českou kulturu. Sborník studií, Praha, Academia 11979, s. 29–115).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS (heslo Bohumíra Štědroně).

 

II. Recenze (výběr)

Lébl, Vladimír: Zdeněk Nejedlý – Otakar Ostrčil. Korespondence (Hudební věda 20, 1983, č. 1, s. 88–90).

 

Jan Pirner


Datum poslední změny: 23.2.2012