Český hudební slovník osob a institucí

Zámečník, Evžen

Charakteristika: Skladatel, houslista a dirigent

Datum narození/zahájení aktivity: 5.2.1939
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 19.2.2018

Zámečník, Evžen, skladatel, houslista a dirigent, narozen 5. 2. 1939,  Frýdek-Místek, zemřel 19. 2. 2018, Brno.
 
Syn  lidového hudebníka, po maturitě studoval na brněnské konzervatoři (1956–61) hru na housle u Josefa Holuba a Aloise Melezinka a od 3. ročníku skladbu u Zdeňka Blažka. Povinnou vojenskou službu vykonával v letech 1961–63 v Uměleckém vojenském souboru Praha (od 1962 Vojenský estrádní soubor Praha), poté byl angažován jako houslista ve zpěvoherním orchestru tehdejšího Státního divadla (nyní Národní divadlo) v Brně (1963–64), odkud přešel do orchestru opery téhož divadla (1964–71) a poté (1971–81) do tehdejší Státní filharmonie Brno (nyní Filharmonie Brno). Ve studiu skladby pokračoval na JAMU (1963–68) u Jana Kapra. Absolvoval s úspěšnou jednoaktovou buffo operou Fraška o kádi. Dále studoval skladbu při stipendijním pobytu na Státní hudební vysoké škole v Mnichově u Güntera Bialase (1968–70) a na AMU absolvoval externí aspiranturu u Jiřího Dvořáčka (1974–79). V roce 1982 založil Evžen Zámečník soubor Brno Brass Band (deset žesťových nástrojů a bicí), jehož je uměleckým vedoucím a dirigentem. Pro něj vybírá a upravuje již existující skladby a komponuje nové. V letech 1994–2002 byl ředitelem brněnské konzervatoře a dirigentem jejího studentského dechového orchestru.
Zámečníkův kompoziční styl byl zprvu blízký neoklasicismu, později se obohacoval o soudobé skladebné techniky. Převažuje v něm vždy tendence k bezprostřednímu výrazu hudební řeči a zjevná radost z melodické invence a muzicírování. Jeho profese houslisty ho vedla k vytvoření velkého počtu skladeb pro sólové smyčcové nástroje, mezi nimiž je kupříkladu unikátní sbírka 12 etud pro sólové housle, napomáhající ke zvládnutí technických nároků soudobé hudby. Početné jsou též skladby pro soubory smyčcových nástrojů. Mezi zvlášť úspěšné skladby tohoto okruhu patří Musica giocosa pro smyčcový orchestr a Koncert pro housle a orchestr. Od počátku sedmdesátých let začala vznikat dlouhá řada skladeb pro dechový orchestr, převážně velkého obsazení. Některé jsou kombinovány se sólovými nástroji, jiné s vokální složkou. Řada jich je tematicky spjata s jeho rodným krajem. Jedinečné jsou Zámečníkovy skladby pro Brno Brass Band, první soubor toho druhu v České republice. Vyznačují se optimistickým, mnohdy i humorným laděním. Humor má také významné místo zejména v Zámečníkově operní tvorbě, počínaje Fraškou o kádi, která se dočkala již mnoha inscenací, byla uvedena v rámci Mezinárodního hudebního festivalu v Brně 1970, v rámci oslav 250. výročí české opery v Jaroměřicích nad Rokytnou 1980, byla nahrána na gramofonovou desku Panton (1983) a uvedena v Československé televizi. Dětská opera Ferda Mravenec dosáhla od své premiéry za dva roky 90 repríz a v roce 1979 získala cenu Svazu českých skladatelů a koncertních umělců. Další dětská opera Brouk Pytlík byla napsána na objednávku Národního divadla v Praze a byla uvedena roku 1988 na scéně tehdejšího Smetanova divadla (nyní Státní opera). Řadu hudebně dramatických děl Evžena Zámečníka prozatím uzavírá muzikál Rychlé šípy podle knih Jaroslava Foglara, jehož premiéra se uskutečnila v rámci Pražského jara 2000. Zámečník věnoval některá svá díla památce velkých umělců: Elegie na smrt André Bretona pro jedenáct smyčcových nástrojů (1969), In memoriam Igor Stravinskij pro velký orchestr (1971), Meditace (Památce Jiřího Trávníčka) pro smyčcové kvarteto (1974), Musica per Pablo Casals pro violoncello sólo (1975), Duo pro housle a violoncello In memoriam Dmitrij Šostakovič (1975) i Dětská symfonie Hommage a Joseph Haydn (1996), evokující stejnojmennou skladbu Leopolda Mozarta, často připisovanou Josephu Haydnovi. Řada Zámečníkových skladeb byla objednána jako povinné skladby pro interpretační soutěže. Smyčcový kvartet č. 2 a Suita pro dechové kvinteto byly oceněny ve skladatelské soutěži o cenu města Piešťan, ženský sbor Beskydy v celostátní soutěži sborové tvorby v Jihlavě. Ze skladeb pro dechový orchestr kupříkladu skladba U Harabiša zazněla v Lucembursku při kongresu CISM 1985 a téhož roku byla ve švýcarském Usteru provedena Moravská rapsódie, komponovaná  na objednávku tamějšího festivalu, skladba Allegro brillante získala roku 1998 první cenu v soutěži AHUV, Pochod FIJO Cheb roku 2002 první cenu v soutěži festivalu dechových orchestrů mladých FIJO, Kapelnická polka první cenu v soutěži Pravečkův Lanškroun 2006 atd.
Projevem uznání Zámečníkově nové symfonické tvorbě bylo provedení jeho symfonického obrazu Babí hura v dubnu 2005 na festivalu Pražské premiéry a provedení skladby Concerto giocoso v lednu 2006 Českou filharmonií jako první ze skladeb, objednaných k oslavám 110. výročí jejího vzniku.


Dílo:

I. Dílo hudební
(TNT tzn. každoroční přehlídku Týden nové tvorby)
 
Orchestrální skladby 
Preludium k jubileu, pro symfonický orchestr, 1965;
Elegie na smrt A. Bretona. Koncert pro 11 smyčcových nástrojů, 1966, koncertní premiéra Ostrava 28. 11. 1969;
Hukvaldy. Symfonická věta pro velký orchestr, 1967–68, premiéra Československý rozhlas 25. 11. 1969;
In memoriam Igor Stravinskij, pro velký orchestr, 1971, tisk Panton;
Musica concertante, pro smyčcový orchestr, 1973, premiéra Brno 16. 11. 1976, tisk Panton, LP Panton;
Musica giocosa, pro smyčcový orchestr, 1973, LP Panton;
Preludio deciso, pro velký symfonický orchestr, 1978;
Divertimento semplice, pro smyčcový orchestr, 1979;
Promenádní předehra, pro malý orchestr, 1979;
Preludio filarmonico, pro velký orchestr, 1980, premiéra Československý rozhlas 12. 1. 1982, koncertní premiéra 21. 10. 1982;
Musica lamentosa, pro velký orchestr, 1982, premiéra TNT Praha 17. 3. 1983, LP Panton, TNT;
Serenata piccola, pro smyčcový orchestr, 1983;
Symfonický diptych, pro velký orchestr s barytonovým sólem na text Jana Skácela, 1989, premiéra TNT Praha 16. 3. 1989, LP 1989, TNT;
Hudba k Československé spartakiádě 1990, 1987;
"Už troubějí..." Humorné variace pro smyčcový orchestr, 1988;
Koledy, 1. řada, pro smyčcový orchestr, 1991;
Bitva u Slavkova aneb Souboj signálů 1805, 1994, CD Český rozhlas, verze pro velký dechový orchestr, tisk Alliance Publications (USA);
Koledy, II. řada, pro smyčcový orchestr, 1995;
Hukvaldská serenáda, verze pro smyčcový orchestr, 1998;
Velká denní houslová hudba, pro 11 houslí, kontrabas a bicí, 1999, premiéra Brno 10. 3. 1999;
Babí hura, pro symfonický orchestr, 2003, premiéra Praha 13. 4. 2005;
Concerto giocoso, pro symfonický orchestr, 2005, premiéra 4. 1. 2006.
 
Skladby pro žesťový soubor 
Nátrubková studie pro žestě, 1983, LP Panton, CD Alliance Publications 2000;
Eco studie, pro žesťové a bicí nástroje, 1984, premiéra Brno 4. 10. 1984;
Koleda pro žesťový soubor, 1983;
Náruživá sekretářka. Etuda pro psací stroj a žesťový soubor, 1985;
Menuetto per Günter Bialas, pro žesťový soubor, 1986, premiéra Mnichov 26. 10. 1986;
Loupežnické variace aneb Ballada  o Václavu Babinském, údajně na Špilberku vězněném, pro 11 žesťových nástrojů a bicí, 1987, premiéra Praha 17. 1. 1989;
Variace a fuga pro TGM, pro žesťové kvinteto, 1990, premiéra Brno 3. 10. 1993. Vytrubování z věže. Suita na motivy Bohuslava Martinů a Jana Nováka pro 3 trubky, 2 lesní rohy a 3 trombóny, 1993;
Introduction and Rondo for Brass Band, 1994;
Bitva u Slavkova aneb Souboj signálů 1805, verze pro komorní žesťový soubor, 1994, premiéra Slavkov 26. 8. 1994. Graz - Ostrava Fanfare, pro 3 trubky, 3 trombóny a tympány, 1994;
Jarní fanfára, pro 3 trubky, 3 trombóny a tympány, 2001, tisk Kliment, Vídeň.
 
Koncertantní skladby 
Rondo buffo, pro 2 housle a smyčcový orchestr. 1976;
Koncert pro housle a orchestr č. 1, 1976, premiéra TNT Praha 27. 3. 1977, tisk Panton, LP Panton, TNT;
Kontaktonia I, pro housle, flétnu a smyčce, 1977, premiéra Brno 11. 5. 1977, LP Supraphon;
Jazz-Study for Violin and Brass, 1983, LP Panton;
Půlnoční serenáda / Miernachts-Serenade, pro sólovou křídlovku nebo trubku a velký dechový orchestr, 1987, tisk Panton;
Elegia per Jan Palach, verze pro housle a smyčcový orchestr, 1969;
Concertino pro housle a dechový orchestr, 1998, premiéra Praha 25. 3. 1999, tisk Alliance Publications (USA);
Concertino giocoso, pro klarinet a velký dechový orchestr, 1996;
Xylophone Party. Na návštěvě u W. A. Mozarta, G. Bizeta, G. Rossiniho a V. Montiho pro xylofon sólo a velký dechový orchestr, 2004, tisk Kliment, Vídeň;
Groteska, pro fagot a velký dechový orchestr, 2004 (přepracování skladby z roku 1978).
 
Skladby pro 1–2 nástroje 
Čtyři skici pro klavír, 1962, premiéra Hrušovany nad Jevišovkou 29. 11. 1971;
Suita pro sólové housle, 1963, tisk Orlando-Musikverlag, Mnichov;
Tři kusy pro housle a klavír, 1965, premiéra Brno 16. 4. 1969, LP Triga 1999 (Kaleidoskop);
Elegie na smrt André Bretona, pro violu a klavír, 1966;
Duo pro dvoje housle č. 1, 1964, přepracováno1966, tisk Orlando-Musikverlag, Mnichov;
Elegia per Jan Palach, verze pro housle a klavír, 1969, tisk Orlando-Musikverlag, Mnichov, LP Triga 1999 (Kaleidoskop);
Duo pro dvoje housle č. 2, 1969, premiéra Brno 14. 4. 1969, tisk Orlando-Musikverlag, Mnichov;
12 etud pro sólové housle, K technickým problémům soudobé hudby, 1970, tisk Bärenreiter Verlag Kassel;
Duo pro housle a violu, 1974;
Duo pro dvě violy, 1975, premiéra Brno 17. 11. 1976;
Duo pro dva kontrabasy, 1975, premiéra Brno 27. 4. 1976;
Musica per Pablo Casals.Variace na španělské téma pro violoncello sólo, 1975, premiéra TNT Praha 9. 3. 1978, LP Supraphon;
Duo pro housle a violoncello (in memoriam Dmitrij Šostakovič), 1975, premiéra Bechyně 5. 7. 1977;
Tři invence ve starém slohu, pro housle a violu, 1979, premiéra Brno 20. 11. 1984;
Canto, pro housle a klavír, 1979, premiéra Praha 11. 2. 1981, LP Triga 1999 (Kaleidoskop);
Etuda in D, pro violoncello sólo, 1979–80;
Ein Wiegenlied vom Sommerhof-Sindelfingen, pro housle a flétnu, 1982;
Capriccio pro akordeon sólo, 1982, premiéra Brno 10. 12. 1986;
Tři kusy pro housle a klavír, 1965, premiéra 12. 1. 1984 Nové Město na Moravě;
Vzpomínka na Jaroslava Haška, pro fagot a klavír, 1983, premiéra Brno 28. 3. 1984, LP Panton, TNT;
Duo pro housle a kontrabas, 1984, premiéra Jirkov  31. 10. 1984;
Introduzione e due toccate, pro kytaru, 1988, premiéra Brno 26. 4. 1989, tisk Alliance Publications (USA);
Duo pro housle a klarinet, 1990, premiéra Brno 3. 2. 1991;
Scherzino per Clara, pro flétnu sólo, 1995;
Moto perpetuo per violino e pianoforte, 1996, premiéra Praha květen 1997, tisk BiM-Verlag (Švýcarsko);
Trombonella I. Scherzo pro trombón a klavír. 1998;
Concertino pro tubu a klavír, 1999, premiéra Brno 1. 9. 2000, tisk BiM-Verlag (Švýcarsko);
Romanza a scherzino, pro housle a klavír, 2003, premiéra Brno 2. 12. 2003;
Scherzino piccolo, pro housle a klavír, 2004;
Ortel samoty. 1. sonáta pro sólovou violu (Památce Petra Bezruče), 2006, premiéra  9. 9. 2006 v Bezručově srubu v Beskydech;
Tři inence ve starém slohu, pro violoncello a kontrabas, nová verze, 2006;
Malá hudba k velkému jubileu, pro housle a kytaru (mamince k jejím 95. narozeninám), 2006.
 
Skladby pro 3 a víc nástrojů 
Musica ironica per violino, viola e violoncello, 1966;
Čtyři studie, pro basklarinet, klavír a bicí nástroje, 1963, premiéra  Mnichov 12. 5. 1969;
Smyčcový kvartet č. 1, 1964, tisk Orlando-Musikverlag, Mnichov;
Musica ironica per violino, viola e violoncello, 1966;
Serenáda, pro flétnu, hoboj a klarinet, 1969, premiéra Brno 4. 2. 1970;
Suita z opery Ferda Mravenec, pro fagot, trombón a klavír, 1971, premiéra 1971;
Suita pro dechové kvinteto, 1974, LP Panton;
Meditace pro smyčcové kvarteto (památce Jiřího Trávníčka), 1974, tisk Supraphon, LP Supraphon;
Smyčcový kvartet č. 2, 1976, premiéra 2. a 3. věty Brno 25. 4. 1976, tisk Panton;
Už troubějí. Humorné variace v původní verzi po smyčcové kvarteto, 1976;
Obrazy, pro housle violoncello a klavír, 1978;
Divertimento semplice, verze pro 2 housle a violoncello;
Veselé děti. Koncertní skladba pro 4-hlasý žákovský houslový soubor, 1980;
Trio pro tři violy, 1982, premiéra Brno 17. 11. 1982;
Vánoční trio, pro troje housle, 1982, premiéra Brno 20. 11. 1983;
Vánoční interludia, pro 4 trubky a 3 pozouny, 1984;
Tromboniáda. Cyklu skladeb pro 2-4 pozouny, 1986, premiéra Praha 9. 4. 1988;
Smyčcový kvartet č. 3 "Lašský", 1987, premiéra TNT Praha 19. 3. 1988, LP Panton, TNT;
Kontaktonia II, pro flétnu, violu a violoncello, 1989, premiéra plánovaná na 11. 4. 1989 v Praze se nekonala;
Malá večerní hudba, pro 10 klarinetů, 1989;
Kopřivnické zastaveníčko, pro housle, violu, lesní roh, kytaru a bicí (pro mládež), 1992;
Trio pro flétnu, housle a klavír, 1993, premiéra Brno 28. 2. 1993;
Vánoční suita, pro dva klarinety a fagot, tisk Rundel (SRN);
Divertimento semplice, pro flétnu, housle a violoncello, 1998, premiéra  Brno 16. 11. 1999;
Malá suita pro čtyři fagoty, 2000;
Čtyři koledy, pro 4 zobcové flétny (s obligátním zpěvem), 2001;
Malá suita pro čtyři kontrabasy, 2002, premiéra Brno 9. 9. 2002;
Kvartet pro 4 violy, 2003, premiéra Praha 11. 11. 2003;
Kvartet pro flétnu, housle, violoncello a klavír, 2003, premiéra Praha 12. 12. 2003;
Musica per Pablo Casals.Variace na španělské téma, verze pro 10 violoncell a 2 kontrabasy, 2004;
Czech Variations, pro dudy a smyčcové kvarteto, 2004, tisk Alliance Publications (USA);
Hukvaldská serenáda,verze pro flétnu, housle, violoncello a klavír, 2004, premiéra Praha 24. 3. 2006;
Čtyři grotesky, pro hoboj, klarinet a fagot, 2006.
 
Vokální skladby
(viz též Dechová hudba) 
Čtyři dětské sbory na texty Jana Čarka, 1964;
Selská modlitba. Tři smíšené sbory na texty české lidové poezie, 1968, premiéra Československý rozhlas – Vltava 2. 8. 1976;
Impromptus I, pro smíšený sbor a cappella, 1969;
Impromptus II, pro smíšený sbor a sólovou trubku, 1969, premiéra Brno 9. 12. 1970;
Tam pod horami, pod vysokými. Kantáta pro baryton, recitátora, ženský sbor a symfonický orchestr na texty moravských básníků a lidové poezie, 1975;
Indiánské léto, pro soprán sólo, smíšený sbor a dva tom-tomy, text Ivo Odehnal, 1976, premiéra TNT Praha 24. 3. 1979, LP Supraphon, TNT;
Augenblicke – Variationen, pro ženský hlas a smyčcové kvarteto, text Renáta Pandulová, 1976;
Řeky. Tři mužské sbory na texty J. Kebzy, 1976, premiéra Olomouc 10. 12. 1977;
Utvořme krajinu zpěvu. Dětský dvojsbor, text Ivo Odehnal, 1978, LP Panton "Svátky písní Olomouc" 1985;
Festivalový pozdrav. Koncertní skladba pro dětský sbor a velký dechový orchestr, 1982, premiéra Cheb 1. 7. 1982;
Ein Wiegenlied vom Sommerhof-Sindelfingen, pro housle a flétnu, 1982;
Okolo Frýdku. Smíšený sbor na slova lidové písně, 1983;
Jak se máme chovati. Smíšený sbor, text Jaroslav Hašek, 1983;
Beskydy. Ženský sbor, text Petr Bezruč, 1984, premiéra Jihlava, listopad 1985;
Hrátky. Kantáta na texty středověké žákovské poezie pro soprán, tenor, smíšený sbor, flétnu, violu a žesťový soubor (1. Uvítání jara, 2. Večerní rozhovor, 3. Přípitek přátel z Mokré čtvrti), 1984, premiéra Brno 15. 1. 1985, CD Český rozhlas (Česká soudobá hudba – tvorba pro dechové nástroje);
Sine amore nihil. Dva sonety pro smíšený sbor, texty Jan Skácel, 1985;
České ohlasy, pro bas a žesťové nástroje nebo klavír, 1987, premiéra Brno 8. 2. 1989;
Lašské jaro. Kantáta o 4 částech pro baryton, smíšený sbor, sólovou violu a symfonický orchestr, slova Petr Bezruč a lidová poezie, 1989;
Beskyde, Beskyde, pro smíšený sbor a cappella na text moravské lidové poezie, 1992;
Čtyři písně o lásce, pro soprán a klavír na slova českých básníků (1. Má mě ráda, nemá mě ráda, 2. Zhasni, 3. Ty jsi ta řeka, 4. Milý nade všecko), 1998, premiéra Brno 1. 12. 1998;
Komáří scherzo, pro zpěv a dvoje housle na text slezské lidové poezie, 2006.
 
Melodram 
Voják Urban. Melodram pro recitátora a 3 violy, text Milan Kundera, 1965.
 
Hudebně dramatická tvorba
Fraška o kádi. Jednoaktová opera buffa na starofrancouzský anonymní námět z 15. století, libreto autor, 1967, premiéra Brno 29. 1. 1968, provozovací materiál DILIA, LP Panton;
Ferda Mravenec. Celovečerní dětská opera, libreto podle Ondřeje Sekory Rudolf Žák, 1971, premiéra Brno 3. 6. 1977, provozovací materiál DILIA;
Brouk Pytlík. Celovečerní dětská opera, libreto podle Ondřeje Sekory Rudolf Žák, 1982, premiéra Praha 8. 4. 1988, provozovací materiál DILIA;
Rychlé šípy. Muzikál podle knih Jaroslava Foglara, libreto František Zacharník, 1992, premiéra Praha 21. 5. 2000.
 
Skladby pro velký dechový orchestr
(viz též Koncertantní skladby) 
Místecká polka, 1972;
Romance pro dva, pro 2 trubky a dechový orchestr, 1972, tisk Kliment, Vídeň;
Havířská romance. Píseň, 1973;
Veselí trubači. Pochod, 1973, tisk Panton;
Ostrojácká polka, pro zpěv a dechový orchestr, text Rudolf Žáček, 1974;
Lipinská polka, 1973, tisk Panton;
Pod Lipinou, za Lipinou, 1974. Polka pro zpěv a dechový orchestr, text Rudolf Žáček;
Šumařská polka, pro zpěv a dechový orchestr, text autor, 1974;
Zpod Lysé hory, 1974;
Hukvaldská serenáda, 1974, tisk Kliment, Vídeň;
Překonej sám sebe. Kvapík, 1974, tisk Panton, pod názvem  pod názvem Victoria-Gallop HeBu (SRN), LP Supraphon;
Sojuz-Apollo / Treffpunkt im All, 1975, Albert, nyní Rundel (SRN);
Kuchařské dostihy / Kochrennen. Kvapík, 1976, tisk Kliment, Vídeň;
No passaran, 1976, premiéra Štětí 25. 6. 1976, v roce 1983 přepracováno na Španělské metamorfózy;
Slavný návrat. Pochod, 1977, premiéra Frýdek-Místek 20. 10. 1977;
I kdybychom padli všici. Variace na starou dělnickou píseň, 1978;
Žabáci a dinosauři. Veselý hudební kus pro 4 trombóny, 2 tuby a velký dechový orchestr, 1978, tisk Halter, Karlsruhe (SRN);
Moravské preludium, 1979, premiéra TNT Praha 23. 3. 1980;
Optimistický kvapík, 1979;
U Harabiša. Moravský tanec, 1980, tisk Kliment-Verlag, Vídeň, LP Panton;
Poetická polka, tisk Panton, 1980;
Ostravské variace, 1981;
Variace na téma Jindřicha Pravečka, pro velký dechový orchestr, 1981, premiéra TNT Praha 14. 3. 1982;
Španělské metamorfózy, (přepracovaná skladba No passaran) 1983, tisk Martin, Macon (Francie);
Dvě písničky kamarádky, 1983;
Kytička pro Václava Trojana, 1983;
Moravská rapsodie, 1984, premiéra Uster (Švýcarsko) září 1985;
Vánoční interludia /Weihnachtsinterludien, 1984, tisk Kliment-Verlag, Vídeň;
Na českou notu / České noty. Koncertní polka, 1986, tisk Rundel (SRN), CD "Beskydské nokturno" Clarton;
Scherzo, 1986;
Konec prázdnin / Ferienende (původní název Studio Kamarád), 1988, tisk Kliment, Vídeň.
Trnka. Valašský tanec, 1988, tisk Schneider, Vídeň;
Lašské slunce. Hudební obraz, 1988, premiéra TNT Praha 29. 3. 1989, tisk Rundel (SRN), CD Clarton 1995  (Symphonic Works);
Prženská polka / Bohemia Polka, 1989, tisk Rundel (SRN);
Variace a fuga pro TGM, verze pro dechový orchestr, 1990, tisk Bärenreiter Praha;
Rondo ben ritmico, 1990;
Zoologická suita, pro velký dechový orchestr, 1990, tisk Mollenaar (Nizozemí);
Synkopy vpřed  / Synkopen Los!  Koncertní kvapík, 1992, Kliment, Vídeň;
Lašská polonéza, 1992, tisk Rundel (SRN);
Le dernière Valse / Poslední valčík, 1992, tisk Mollenaanr (Nizozemí);
Kerkrade Panorama. Variace a fuga na holandskou lidovou píseň, 1993, premiéra Zlín 20. 11. 1993;
Rondo buffo aneb Deštivá komáří svatba, pro 2 sólové klarinety a velký dechový orchestr, 1994, premiéra Praha 10. 11. 1994;
Junácká suita, pro velký dechový orchestr, 1994, premiéra Krnov;
Chacharská muzika, 1994;
Hudba pro Josefa Ladu / Böhmische Dorfbilder. Suita pro velký dechový orchestr, 1995, premiéra Krnov  4. 11. 1995, Kliment, Vídeň;
Dětská symfonie, pro dechový orchestr, 1995, premiéra Krnov 4. 11. 1995;
Dance Fascination (původní název Zrození tance), 1996, CD Edit (Treasures of Czech Music 2);
Festivo ben ritmico, 1996, tisk Rundel (SRN);
Foglariana. Suita pro velký dechový orchestr, 1997, premiéra Krnov 22. 11. 1997, CD Alliance Publications (USA);
Les Chemins et Meditations (Cesty a meditace), 1998, premiéra Chatelaillon (Francie) 27. 6. 1999;
Allegro brillante (původně Veseloherní předehra), 1998, tisk Rundel (SRN);
Jubilejní pochod, 1998, tisk Bärenreiter Praha;
Musica Morava (1. Preludium, 2. Frýdecké zvony, 3. Tanec), 2000, premiéra Praha 13. 11. 2001, tisk Alliance Publications (USA);
Lied der Dolomiten / Píseň Dolomit (Hommage a Sepp Thaler), 2001, tisk Halter, Karlsruhe (SRN);
Pochod FIJO Cheb, 2002;
Za málo peněz málo muziky. Přídavkové intermezzo, 2002, premiéra Praha 6. 3. 2003, tisk HeBu, Kraichtal (SRN);
Tango, 2004, premiéra Praha 14. 2. 2005;
Groteska, pro fagot a dechový orchestr, 2004 (původní verze 1963), HeBu Kraichtal (SRN);
U Veličků / Beskiden Polka (Borisu Hajduškovi k 75tinám), 2004, premiéra 12. 6. 2004 Frýdlant n.O., tisk Kliment, Vídeň;
Malá srenáda / Eine kleine Serenade, 2004, tisk Kliment, Vídeň;
Selský tanec / Ein Bauerntanz, 2004, tisk Kliment, Vídeň;
Tango, 2004, premiéra 17. 2. 2005 Praha, tisk HeBu, Kraichtal (SRN);
Discovery Prelude, 2005;
Ivančena. Hudební obraz, 2006, premiéra 28. 11. 2006 0strava;
Rychaltská polka, 2006, premiéra 24. 11. 2006 Frýdek Místek;
U Zbuja. Tanec ze severní Moravy, 2006;
Kapelnická polka, pro zpěv a dechový orchestr, text Rudolf Žák, 2006.
 
Skladby pro malý dechový orchestr 
Kuchařské dostihy, verze pro malý dechový orchestr, 1974;
Rondo ben ritmico, pro malý dechový orchestr, 1989, premiéra Velké Bílovice 7. 4. 1990;
Ozvěny tance. Koncertní skladba pro malý dechový orchestr, 1993, tisk Bärenreiter Praha;
V dálce se blýská. Valčík pro zpěv a malý dechový orchestr, text Vladimír Salčák, 1996.
 

II. Dílo literární (výběr)
 
O současné dětské opeře (Opus musicum 4, 1972, č. 4, s. 114–115);
Festival lužickosrbské hudby v NDR (Hudební rozhledy 35, 1982, č. 4, s. 416–417);
Nová nauka o instrumentaci pro dechový orchestr (recenze, Hudební rozhledy 36, 1983, č. 2, s. 90–91);
Jan Kapr pedagog aneb Vzpomínání (Opus musicum 20, 1988, č. 9, s. 279–283);
Mé vzpomínky na Jana Nováka (Program [Státní divadlo Brno] 62, 1991, č. 8, s. 284–285);
Představují se komorní soubory Zemského divadla (Program [Státní divadlo Brno] 62, 1991, č. 8, s. 302–303);
Neobvyklé koncerty dechové hudby (Hudební rozhledy 46, 1993, č. 2, s. 66–67);
Lásky na celý život (Moravský demokratický deník 3, 10. 7. 1993, č. 157, s. 53);
Dechová hudba v Krnově (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 1, s. 11–12);
Novinky dechové hudby v Krnově (Hudební rozhledy 48, 1995, č. 2, s. 11–12);
Mezinárodní festival dechových hudeb v Brně (Hudební rozhledy 48, 1995, č. 3, s. 17–18);
Skladatelská soutěž v Holandsku (Hudební rozhledy 49, 1996, č. 2, s. 28);
Nejmladší skladatelé v Opavě (Hudební rozhledy 49, 1996, č. 6, s. 23–24);
Novinky dechové hudby (Hudební rozhledy 49, 1996, č. 2, s. 16);
Koncertní dechová hudba (Hudební rozhledy 51, 1998, č. 3, s. 13–15);
Koncert k 75. narozeninám Miloše Machka (Hudební rozhledy 52, 1999, č. 2, s. 15–16);
Pravečkův Lanškroun 1999 (Hudební rozhledy 52, 1999, č. 8, s. 14–15);
Valencia 1999 (Hudební rozhledy 52, 1999, č. 9, s. 33);
Mezinárodní festival dechových hudeb (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 2, s. 15–16);
Důvody ke kritickému zamyšlení (dechová hudba, Haló noviny 12, 15. 1. 2002, č. 12, s. 10);
Mezinárodní festival dechových hudeb (Hudební rozhledy 58, 2005, č. 3, s. 11).

Literatura:

I. Lexika, komentované katalogy (výběr)
 
MEH (s. 715).
Dilia. Katalog hudebnědramatických děl (Dilia, Praha 1984, s. 143–144), též německy (1985) a anglicky (1989).
ČSS (s. 318–319, Petar Zapletal).
Dizionario enciclopedico universale delle musice e dei musicisti diretto de Alberto Basso, le biografie, díl 8. (UTET, Torino 1988, s. 580).
EJ (sv.3, s.64 – heslo Brno Brass Band, autor Jan Beránek).
Československý biografický slovník (Academia, Praha 1992, s. 819).
Hostomská, Anna: Průvodce operní tvorbou (Svoboda – Libertas, Praha 1993, s. 640–643).
The Viking Opera Guide (Viking, London 1993, s. 1246).
Postavy brněnského jeviště III. (Národní divadlo v Brně 1990–1994, s. 234–238, Eugenie Dufková).
The New Grove Dictionary of Opera, ed. Stanley Sadie, 3. vyd., díl 4. (1997, s. 1204, Helena Havlíková).
SČHK, s. 81, 82, 653.
Janota, Dalibor, Kučera, Jan: Malá encyklopedie české opery (Paseka, Praha, Litomyšl 1999, s. 298).
HSPK (s. 623–624).
Všeobecná encyklopedie v  8 svazcích, díl 8. (Diderot, Praha1999, s. 417).
Universum. Všeobecná encyklopedie, díl 10. (Odeon, Praha 2001, s. 492).
New Grove 2 (sv. 27, s. 737, Mojmír Sobotka).
 
II. Ostatní
 
a) disertační práce 
Svačina, Norbert: Evžen Zámečník (disertační práce na katedře muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 2007).
 
b) pasáže v knižních publikacích (výběr)  
Benešová, Zdena a kol.: Soupis repertoáru Národního divadla v Praze, 4. díl 1983–1993 (Národní divadlo Praha, 1993, Brouk Pytlík, s. 32).
Kulka, Jiří: Inscenace opery Ferda Mravenec z hlediska psychologie (in: Thalia Brunensis Centenaria, Univerzita J. E Purkyně, Brno 1984, Spisy filozofické fakulty č. 251, s. 175–187).
Výroční zpráva Konzervatoře Brno 1993–1994 (výběrový seznam skladeb, Brno 1994, s. 46–49).
Bártová, Jindřiška: Jan Kapr (JAMU, Brno 1994, s. 68–69, 126, 142–143, 151, 154 a jinde).
Bártová, Jindřiška: Miloslav Ištvan (JAMU, Brno 1997, s. 183, 184, 210, 241).
Sehnal, Jiří, Vysloužil, Jiří: Dějiny hudby na Moravě (Vlastivěda moravská, sv. 12, Muzejní a vlastivědná společnost v  Brně 2001, s. 267 a jinde).
Trojan, Jan: Dějiny opery (Paseka, Praha, Litomyšl 2001, s. 449).
Vrbka, Tomáš: Státní opera Praha (Praha 2004, s. 370 a jinde).
Koláčková, Yvetta a kolektiv: Česká filharmonie 100+10 (Academia Praha 2006, s. 65, 70, 101, 228, 229).
 
c) statě, články a studie v periodikách nebo pasáže z nich (výběr)  
(yp): Z dílny mladého skladatele (rozhovor, Mladá fronta 15. 9. 1971).
(-mš-) [Štědroň, Miloš]: Evžen Zámečník: Zwölf Etüden für Violine (Opus musicum 6, 1974, č. 7, příloha s. 1).
(kli): Dvě operní aktovky (Svobodné slovo 10. 2. 1977, s. 5).
Hudec, Vladimír: "Fraška o kádi" a "Pan Bruschino" v Olomouci (Hudební rozhledy 30, 1977, č. 5, s. 224).
Holešovský, Jiří: Interviw s Ferdou Mravencem (Brněnský večerník 3. 6. 1977, s. 2).
Majer, Jiří: Ferda Mravenec v opeře (Rovnost Brno 21. 6. 1977, s. 5).
Štědroň, Miloš: Zrodila se nová opera (Brněnský večerník 28. 6. 1977, s. 2).
Herrmannová, Eva: Ferda Mravenec v operních službách (Scéna 77, ročník 2, 1977, č. 16, s. 2).
Bártová, Jindra: Na brněnskými premiérami (Kontaktonia, Hudební rozhedy 30, 1977, č. 8, s. 377-378).
Schnierer, Miloš: Operou k výchově mladého člověka (Ferda Mravenec, Učitelské noviny, 13. 10. 1977).
Bártová, Jindra: Kompoziční mnohostrannost (Hudební rozhledy 30, 1977, č. 10, s. 465-7).
Skála, Pavel: Komorní středa SČSKU (2. smyčcový kvartet, Hudební rozhledy 31, 1978, č. 4, s. 195).
Zapletal, Petar: Mladá soudobá tvorba (Koncertantní hudba, Gramorevue 78, r. 14, 1978, č. 11, s. 11).
Fukač, Jiří: Brněnský Ferda: víc než hra na operu (Hudební rozhledy 32, 1979, č. 8, s. 351–353).
psk [Skála, Pavel]: Filharmonické kvinteto Brno (Suita, Hudební rozhledy 32, 1979, č. 9, s. 429).
-leč- [Ledeč, Jan]: Gramofonový debut Filharmonického kvinteta Brno (Gramorevue 80, r. 16, 1980, č. 1, s. 11).
Ledererová, Zuzana: Chci skládat "hudbu ke hraní" (rozhovor, Rovnost 30. 1. 1980).
Doubravová, Jarmila: Proměny neoklasicismu v české hudbě XX. století (Hudební věda 17, 1980, č. 4, s 316).
Zapletal, Petar: Matys – Zámečník – Rychlík (Meditace, Gramorevue 81, r. 17, 1981, č. 1, s. 11).
Gregor, Vladimír: O nového operního diváka. O dětské opeře s Evženem Zámečníkem (Hudební rozhledy 34, 1981, č. 4, s. 173–175).
Havlík, Jaromír, Skála, Pavel: Novinkové koncerty SČSKU (Canto per violino e piano, Hudební rozhledy 34, 1981, č. 5, s. 193–6).
Šeda, Jaroslav: Česká hudba 1945-80 (Hudební věda 1981, č. 3, s. 223–4, 226).
Bártová, Jindra: Zámečníkův BBB (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 9. s. 401).
Linka, Arne: Orchestr s trojí iniciálou B v názvu (Opus musicum 15, 1983, č. 9, s. 286–287).
(jv): Skladatelská středa (Vzpomínky na Jaroslava Haška, Rovnost, Brno 3. 4. 1984).
Fukač, Jiří: Křižovatky Evžena Zámečníka (Opus musicum 18, 1986, č. 1, s. 21–25).
Faltus, Leoš: Začátek nové svazové sezóny v Brně (BBB a Hrátky, Hudební rozhledy 39, 1986, č. 2, s. 58–59).
Sirotová, Jana: Skladatelova "tři bé" (rozhovor, Hudební nástroje 23, 1986, č. 5, s. 196).
Drlíková, Eva: BBB=Brno Brass Band (Hudební rozhledy 40, 1987, č. 1, s. 6–7).
Kulijevyčová, Marie: BBB aneb Brněnský žesťový soubor (rozhovor, Gramorevue 87, r. 23, 1987, č. 5, s. 8).
Storohová, M.: Sekorův svět v opeře (Práce, 8. 4. 1988).
Havlíková, Helena: Sekorův Brouk Pytlík jako opera (Rudé právo 68, 27. 4. 1988).
Veber, Petr: Koncerty Týdne nové tvorby 1988 (3. smyčcový kvartet, Hudební rozhledy 41, 1988, č. 6, s. 261).
Pospíšil, Vilém: Zámečníkův Brouk Pytlík (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 7, s. 318–319).
Faltus, Leoš: Večery jubilantů v Brně (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 6, s. 265).
Bártová, Jindra: Orchestrální novinky v Brně (Symfonický diptych, Opus musicum 21, 1989, č. 9, příloha s. 1–3).
Dobrovská, Wanda: Autorský večer SČSKU (Duo pro housle a violoncello, Hudební rozhledy 42, 1989, č. 9, s. 395).
Faltus, Leoš: Nové orchestrální skladby v Brně (Symfonický diptych, Hudební rozhledy 42, 1989, č. 10, s. 439).
Leuchtmann, Horst: Horst Leuchtmann im Gespräch mit den Komponisten Evzen Zámecnik, Marek Kopelent, Lubos Fiser und Roland Leistner-Mayer (Bayerische Akademie der Schönen Künste: Jahrbuch, 1990, č. 4, s. 228–237).
Clark, Andrew: Zamecnik "Brouk Pytlik" (Opera 42, 1991, č. 5, s. 557).
aá (Eva Klimešová): Bitva o dětského diváka aneb Zvířecí farma v brněnských divadlech (Brouk Pytlík, Opus musicum 24, 1992, č. 2, s. 8-9).
(zm): Zpívající Rychlé šípy (Moravskoslezský den, Ostrava 4. 3. 1992)
(km) [Mlejnek, Karel]: Skladatel týdne: Evžen Zámečník (Rozhlas 1992, č. 31).
Borková, Alena: Úsměv a hra. S Danou Křístkovou o hudbě a obrázcích (Trio pro flétnu, housle a klavír, Demokratický deník Rovnost, Brno, 9. 3. 1993).
(m.š.) [Štědroň, Miloš]: O dětské opeře a humoru v hudbě (rozhovor, Lidová demokracie, 14. 3. 1994, s. 5).
Bártová, Monika: Měl by zde zavládnout Janáčkovský duch (rozhovor, Moravský demokratický deník 4, 9. 6. 1994, č. 135, s. 12).
Hubíková, Hana: Pěstujeme janáčkovského ducha (rozhovor, Moravský demokratický deník 4, 21. 10. 1994, č. 250, s. [1]).
Fukač, Jiří: Conversation with Evžen Zámečník (Czech Music [33], 1996, č. 6, s. 10, pouze anglicky).
Šmolík, Jan: Tři otázky pro Evžena Zámečníka (Hudební rozhledy 50, 1997, č. 6, s. 34–35).
Lejsková, Věra: Zámečník strhl publikum popěvky (Lašské jaro, Rovnost, Brno 1. 2. 1999).
Lejsková, Věra: Evženu Zámečníkovi je dnes šedesát a bere to s humorem (Rovnost, Brno 5. 2. 1999).
Bártová, Jindřiška: Jak se daří soudobé hudbě v Brně? (Velká denní hudba, Hudební rozhledy 52, 1999, č. 5, s. 20).
Zapletal, Petar: Český rozhlas Brno ČB 0040–2 (Bitva u Slavkova na CD, Hudební rozhledy 52, 1999, č. 8, s. 45–46).
Medek, Ivo: Conversation with Evžen Zámečník (Czech Music ´99 [36], 1999, č. 6, s. 10, pouze anglicky).
Borková, Alena: Soudobá hudební tvorba nenudí (Divertimento semplice, Rovnost, Brno 19. 11. 1999).
Borková, Alena: Studentům jdou komické opery (Rovnost 10, 31. 3. 2000, s. 9).
Machalická, Jana: V Národním divadle se zkouší muzikál Rychlé šípy (Lidové noviny 13, 6. 4. 2000, č. 82, s. 18).
Roupec, Jiří: Rychlé šípy mezi pěti notovými linkami (Rovnost 10, 8. 4. 2000, s. 1).
Tichý, Zdeněk A.: Rychlé šípy zamířily z knihy do muzikálu (Mladá fronta Dnes 11, 25. 4. 2000, č. 97, s. 14).
Lejsková, Věra: Brněnská konzervatoř operně (Fraška o kádi, Hudební rozhledy 53, 2000, č. 5, s. 27).
Černý, Jiří: Rychlým šípům se ztratil humor (Mladá fronta Dnes 11, 24. 5. 2000, č. 120, s. 23).
Herman, Josef: Sympatické vybočení z efektních produkcí (Rychlé šípy, Lidové noviny 1. 6. 2000, č. 127, s. 25).
Hrdinová, Radmila: Dva jarní muzikály pro děti, o dětech a s dětmi (Rychlé šípy, Právo 10, 7. 6. 2000, č. 132, s. 14).
(vla): Moravští umělci se prosadili v Praze (Rychlé šípy, Rovnost, Brno 8. 6. 2000).
Zapletal, Petar: Foglarovy Rychlé šípy jako muzikál (Hudební rozhledy 53, 2000, č. 7, s. 23).
Hrdinová, Radmila: Rychlé šípy se vracejí na scénu (Právo, 4. 12. 2000).
Hrdinová, Radmila: Rychlé šípy ve Stavovském divadle (Právo 11, 12. 1. 2001, č. 10, s. 15).
Lejsková, Věra: Zámečník se loučil (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 8, s. 16).
Bártová, Jindra: Janáček je pro mne neustálá výzva (Opus musicum 36, 2004, č. 1, s. 66–73).
Šlapanská, Eva: Blahopřejeme k jubileu (Aplaus 5, únor 2004, č. 2, s. 20–21).
Vašatová, Jana: Pět jubilejních premiér (Concerto giocoso, Rudolfinum Revue 5, 2005–2006, č. 2, s. 30–32).
Jarolímková, Hana: Česká filharmonie zahájila rok 2006 slavnostně (Concerto giocoso, Hudební rozhledy 59, 2006, č. 2, s. 11).
 
d) jiné materiály (výběr)
(autor neuveden): Evžen Zámečník. Profilový leták Hudebního informačního střediska (Praha 1980, souběžně česky, německy, anglicky a rusky, 12 s.).
an [Němcová, Alena]: Evžen Zámečník. Profilový leták Hudebního informačního střediska (Praha 1987, souběžně česky, anglicky, německy a rusky, 21 s., dodatek: skladby z let 1986–1994, souběžně česky a anglicky, 2 s.).
Novák, Jan: Z dopisů Jana Nováka Evženu Zámečníkovi (in: František Hrabal: V kontextu tvorby, Praha 2006, s. 287–296).
  
e) soupis recenzí v Hudebních rozhledech 1948–83, zpracovaný v hudebním odboru Divadelního ústavu
(první označuje číslo ročníku, druhé rok vydání, třetí číslo stránky, na níž recenze začíná, TNT tzn., že dílo bylo provedeno na Týdnu nové tvorby, další záznam je oddělen lomítkem) 
Canto per violino e piano, 34–1981–196.
Divertimento semplice, pro komorní orchestr, 33–1980–158 / 34–1981–262 / 34–1981–482.
Duo pro housle a violoncello, 31–1978–485 / 36–1983–8.
Duo pro housle a violu, 34–1981–262.
Elegie na počest A. Bretona, 22–1969–149.
Ferda Mravenec, opera, 31–1978–351 / 32–1979–351 / 33–1980–534 / 34–1981–173.
Fraška o kádi, opera, 30–1977–224 / 33–1980–387.
Impromptus, pro smíšený sbor, 26–1973–349.
Indiánské léto, kantáta, 32–1979–200–TNT.
In memoriam Igor Stravinskij, pro orchestr, 29–1976–98.
Koncert pro housle a orchestr č. 1, 30–1977–249–TNT / 34–1981–211.
Koncertantní hudba, pro smyčcový orchestr, 34–1981–200.
Kontaktonia I., pro flétnu, violu a smyčce, 30–1977–293 / 30–1977–377.
Krajina zpěvu, dvojsbor, 33–1980–55.
Meditace, pro smyčcové kvarteto, 28–1975–532 / 32–1979–209.
Musica concertante, pro smyčcový orchestr, 27–1974–563 / 28–1975–207 / 29–1976–211.
Musica giocosa, pro komorní orchestr, 33–1980–301 / 34–1981–153.
Musica lamentosa, pro orchestr, 36–1983–244 / 36–1983–493.
Musica per Pablo Casals, pro violoncello, 31–1978–11–TNT.
Obrazy, pro klavírní trio, 32–1979–161 / 33–1980–323.
Preludio deciso, pro orchestr, 34–1981–150.
Smyčcový kvartet č. 1, 21–1968–206 / 36–1983–544.
Suita pro dechové kvinteto, 28–1975–212 / 28–1975–251 / 32–1979–429.
Smyčcový kvartet č. 2, 30–1977–437 / 31–1978–195 / 32–1979–11.
Tam pod horami, pod vysokými, kantáta, 29–1976–245.
Trio pro tři violy, 36–1983–4.
 
Bibliografické on-line databáze

http://www.divadelni-ustav.cz
http://www.nkp.cz
http://www.musica.cz
http://www.musicbase.cz
 
Mojmír Sobotka
Datum poslední změny: 2.9.2019