Český hudební slovník osob a institucí

Procházka, Rudolf Franz

(Procházka, Rudolf Ludwig Franz Ottokar Freiherr von; Elms, Leon;)
Charakteristika: Právník, skladatel a organizátor

Datum narození/zahájení aktivity: 23.2.1864
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 24.3.1936

Procházka, Rudolf Franz, právník, skladatel a organizátor, narozen 23. 2. 1864, Praha, zemřel 24. 3. 1936, tamtéž.

Studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (JUDr.). Hudebně se vzdělával u Josefa Förstera, Zdeňka Fibicha a dalších.

Od roku 1888 sloužil na okresních hejtmanstvích v Chebu a Aši, byl zaměstnán u zemské školní rady v Praze a u místodržitelství, kde pro sebe prosadil zřízení samostatného hudebního referátu (1910–25). V roce 1922 byl jmenován ministerským radou. V těchto funkcích prosadil četné věci ve prospěch české hudby (soupis zvonů a varhan, subvence České filharmonii atd.).

Byl dlouholetým místopředsedou komise pro státní zkoušky a sboru odborníků ve věcech autorského práva, vládní zástupce v pracovním výboru pro německou lidovou píseň v Čechách, člen kuratoria pražské konzervatoře (1906–18) ad. V roce 1930 získal za všechny svoje zásluhy Státní cenu.


Dílo:

Dílo literární

Samostatně vydané publikace, kapitoly v knihách (výběr)

Mozart in Prag. Zum hudertjährigen Gedächtnis seines Todes (Praha 1891; Praha, Gustav Neugebauer 1899).

Arpeggien. Musikalisches aus alten und neuen Tagen (Dresden, Oscar Damm 1897).

Mus. Streiflichter (Drážďany 1897).

Das romantische Musik-Prag. Charakterbilder (Žatec, Dr. H. Erben 1914).

Der Kammermusikverein in Prag. Denkschrift zur fünfzigjährigen Gründungsfeier (Praha, Kammermusikverein 1926; 21927).

Studie, stati a analýzy (výběr)

Mozart und „seine Prager“ (Deutsche Arbeit 5, únor 1906, sešit 5, s. 305–313).

Italská opera ve Stavovském divadle od 1784 až k zániku (Československá vlastivěda 8, s. 679–684).

Články (výběr)

Mozart a jeho Pražané (Dalibor 28, 1906, s. 33).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS (heslo Graciana Černušáka).

HSPK.

II. Články (výběr)

(Prager Abendblatt, 1934, č. 46, s. 8–9; se soupisem prací).

E. T. [= Trolda, Emilián]: Rudolf Procházka † (Cyril 62, 1936, č. 3–4, s. 42–43).

Jan Pirner


Datum poslední změny: 21.2.2012