Český hudební slovník osob a institucí

Ernstová, Marie

Charakteristika: Hudební redaktorka

Datum narození/zahájení aktivity: 21.12.1925

Ernstová, Marie, hudební redaktorka, narozena 21. 12. 1925, Praha.

Maturitu získala na reálném gymnáziu na Smíchově v Praze, poté studovala obor hudební věda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a zároveň hru na klavír u Jana Heřmana a zpěv u Marie Suttnarové na pražské konzervatoři. V letech 1950 až 1952 byla tajemnicí nakladatelství Orbis, od roku 1953 odpovědnou redaktorkou ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. Tam pracovala v odborné komisi pro vydávání souborného díla Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Zdeňka Fibicha, redigovala ediční řady Lidová edice a Operní libreta.


Dílo:

Ernstová, Marie – Šrom, Karel: 50 let Ochranného svazu autorského (Praha 1969).

Literatura:

ČSHS.

Silvie Adamová


Datum poslední změny: 23.1.2012