Český hudební slovník osob a institucí

Tylňák, Ivan

Charakteristika: Hudební pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 16.1.1910
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 2.1.1969

Tylňák, Ivan, pedagog a skladatel, narozen 16. 1. 1910, Nižní Sinevir (Podkarpatská Rus), zemřel 2. 1. 1969, Praha.
 
Po ne­moci v roce 1915 oslepl. Po krátkém pobytu v Bakulově ústavu byl vychován v Deylově ústavu, kde žákem hudebního oddělení. V roce 1932 vykonal státní zkoušku z klavíru. Ve skladbě byl později žákem Vítězslava Nováka. Od roku 1932 učitel klavíru, harmonie, kontrapunktu a forem v Deylově ústavu. Autor klavírních skladeb, op. 3, pro housle a klavír, op. 6 a 14, pro klarinet a klavír op. 8 a 16 (provedl dr. Kostohryz na desce Svaz čs. invalidů), duo pro housle a violu op. 10 (provedeno Praha 1947), smyčcový kvartet op. 17 (smyčcové kvarteto 2. 7. 1956), dechový kvintet op. 15 (provedl Komorní sdružení profesorů pražské konzervatoře 1953, v rozhlase 1954), písně, sbory, Česká koleda pro smíšený sbor a orchestr op. 12, Pokrokové písně pro smíšený sbor a orchestr op. 13. Sonáta pro sólové violoncello (1957), Koncert pro akordeon a klavír, Rondo pro tři akordeony (1958). Tiskem vyšly klavírní Maličkosti op. 3, písňový cyklus v rukopise. Didaktické: Intonace a rytmus (ve sle­peckém písmu), Příručka normálního noto­vého písma (pro nevidomé), Škola staccata a legata pro klarinet. Autor příspěvků v časopise Nevidomý hudebník.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Hudební rozhledy 1969, s. 58.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 1.2.2006