Český hudební slovník osob a institucí

Trösterová, Teresie

Charakteristika: Klavíristka a hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity: 6.12.1909
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 28.7.1998

Trösterová, Terezie, klavíristka a hudební pedagožka, narozena 6. 12. 1909, Cieszyn (Polsko), zemřela 28. 7. 1998, Opava.

Při studiu na nižším reálném gymnáziu v Opavě navštěvovala Keithelovu hudební školu. V roce 1930 vykonala v Praze státní zkoušku ze hry na klavír, ale to už dva roky studovala ve Vídni na hudební škole u Hedwigy Banner-Rosenthalové, jejíž manžel Moriz Rosenthal byl ještě žákem Ference Liszta. Škola byla přičleněna jako mistrovská klavírní škola k Nové vídeňské konzervatoři. Trösterová získala 3. cenu v mezinárodní soutěži ve Vídni v roce 1933 (na 300 soutěžících – v porotě byli např. Sergej Rachmaninov a Anton Rubinštein). V roce 1937 vykonala ve Vídni státní zkoušky ze hry na klavír; v letech 1930–1953 byla v Opavě soukromou učitelkou klavíru (s přerušením 1940–45, kdy jí bylo vyučování zakázáno pro neárijský původ jejího otce a proto pak pracovala jako pomocná kancelářská síla a dělnice). V roce 1953 byla povolána na Vyšší hudebně pedagogickou školu v Ostravě jako učitelka klavíru. Na této škole (která se roku 1959 přejmenovala na Konzervatoř v Ostravě) působila až do odchodu do důchodu v roce 1980. Za tu dobu vychovala 41 absolventů. Významnou práci vykonala v Ostravě jako sólistka i klavírní doprovázečka instrumentalistů i pěvců. Vedle běžného světového klavírního repertoáru (Debussy, Liszt, Chopin, Schumann, Prokofjev) prosazovala na svých domácích a zahraničních koncertech (měla až do sedmdesátých let 20. století rakouskou státní příslušnost a velmi často vystupovala ve Vídni i ostatních rakouských městech) zvláště klavírní tvorbu skladatelů z Ostravska (Rudolf Kubín, Čestmír Gregor, Vladimír Svatoš, Jan Tausinger a další).


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 11 (Ostrava 1998).

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy (Ostrava 2005).

II. Ostatní

Měrka, I.: Teresie Trösterová (Ostravský kulturní měsíčník, 1979, č. 12, s. 53).

Hradil, F. M.: Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka. Paměti a dokumentace (Ostrava 1981).

Malý, D.: Teresie Trösterová už klavír opustila (Naše Opavsko, 5. 8. 1998).

Měrka, I.: Zemřela profesorka klavírní hry Teresie Trösterová (Moravskoslezský den, 11. 8. 1998).

Ivan Měrka – Karel Steinmetz


Datum poslední změny: 15.10.2011