Český hudební slovník osob a institucí

Müller, Wenzel

Charakteristika: Skladatel a kapelník

Datum narození/zahájení aktivity: 26.9.1759
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 3.8.1835

Müller, Wenzel,skladatel a kapelník, narozen 26. 9. 1759, Městečko Trnávka (okres Svitavy), zemřel 3. 8. 1835, Baden (u Vídně).

 

Byl prostředním ze tří synů lichtenštejnského knížecího správce Bartoloměje Müllera. Hudební nadání se u něj projevilo ve dvanácti letech, kdy napsal první mši. Díky tomu byl poslán do rajhradského kláštera, aby se hudebně vzdělával v komponování a hře na dechové nástroje u Maura Haberhauera. Zásluhou preláta Otomara Konráda se dostal na dva roky na Jánský vrch, kde byl žákem Carla Ditterse von Dittersdorf. Načas se sice vrátil do Rajhradu, avšak od roku 1782 se stal členem divadelního orchestru na pozici třetího houslisty v Brně, o rok později dokonce druhým kapelníkem. Roku 1783 také složil pro divadlo úspěšný singspiel Das verfehlte Rendevouz. Po dvou požárech divadla (1785 a 1786) procestoval s kočující společností Německo a Itálii, 1786 se stal kapelníkem Marinelliho divadla v Leopoldstadtu ve Vídni. Mezi léty 179698 byly jeho frašky a singspiely uvedeny v divadle v Olomouci. Po odchodu italské operní společnosti z Prahy roku 1807 byl ředitelem Stavovského divadla Johannem Carlem Liebichem povolán na místo kapelníka do Prahy. V roce 1813 se vrátil do Vídně, jeho pražským nástupcem se stal sám Carl Maria von Weber. Müller složil desítky německých singspielů: Die Schwestern von Prag (inspiroval Ludwiga van Beethovena ve variacích pro klavírní trio), Das Neue Sonntagskind, Die Zaubertrommel, Die Teufelsmühle, atd. Podle předlohy Williama Shakespeara napsal dvouaktovou zpěvohru Der Sturm. Poslední singspiel Asmondi, oder Das böse Weib und der Satan vznikl roku 1834. Mnoho popěvků a árií z jeho singspielů zlidovělo. Skládal také pantomimy, parodie, symfonické a komorní skladby, kantáty, sbory, duety, mše a jiné chrámové vložky. Celkově mu lze připsat až 250 hudebních děl.


Literatura:

Ι. Lexika

ČSHS.

 

ΙΙ. Ostatní

Sehnal, Jiří - Vysloužil, Jiří: Dějiny hudby na Moravě (Brno, 2001, s. 113–115).
Kordíková, Miroslava: Wenzel Müller (1759–1835). Skladatel mezi styly (disertační práce, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav hudební vědy, Brno 2003).

 

Nikola Illeová


Datum poslední změny: 15.1.2010