Český hudební slovník osob a institucí

Flegl, Václav

Charakteristika: hudební pedagog, sbormistr, skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 22.1.1876
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 28.3.1951

Flegl, Václav (též Flégl), dirigent, varhaník, hudební pedagog, skladatel a publicista, narozen 22. 1. 1876, Hořice v Podkrkonoší, zemřel 28. 3. 1951, Domažlice.

 

Bratr Josefa Flegla. Po studiu na konzervatoři v Praze (1896–98) a státní zkoušce ze zpěvu byl soukromým učitelem hudby v Hořicích, sbormistrem pěveckého spolku Škroup v Praze, poté ředitelem kůru a učitelem hudby v Blatné. Od roku 1900 žil a působil v Domažlicích, kde byl ředitelem kůru v arciděkanském kostele Narození Panny Marie (1900–36), kde se zasloužil o výrazné povznesení umělecké úrovně provozování hudby. Byl též rádcem obnoveného literátského bratrstva při tomto kostele. Jako sbormistr pěveckého spolku Čerchovan (1901–40), jehož vznik podnítil, nastudoval a řídil bohatý repertoár včetně skladeb Antonína Dvořáka, Karla Bendla a Viléma Blodka. Učil hudbu jak soukromě, tak ve vlastní hudební škole, na gymnáziu, hospodářské a hospodyňské škole a od roku 1924 v Městské škole sborového zpěvu. V jeho hudebním odkazu dominují práce pedagogické, kterým se také dostalo největšího uznání. Z velké části vycházejí ze známých lidových a zlidovělých písní. Elementární škola hry houslové nese podtitul Přípravka k dílům prof. Otakara Ševčíka. K nim se družíseznam instruktivní literatury dvouruční v progresivním uspořádání pod názvem Průvodce mladého pianisty. Z několika mší Václava Flegla vyniká Mše h moll „Habemus Papam“, jejíž premiéru (Domažlice 1935) sám řídil. Dále vytvořil menší chrámové skladby, sbory a sborové úpravy různých písní. Četné Fleglovy studie z oboru hudební pedagogiky vycházely v časopise Hudební výchova (1920–41) a v jiných periodikách.

Druhý bratr Václava Flegla Ladislav byl učitelem hudby v Hořicích a jeho dvě dcery se též věnovaly hudbě. Syn Václava Flegla Jaromír (5. 4. 1901–21. 7. 1952) spolupracoval se svým otcem tvorbou textů k jeho instruktivním skladbám a vytvořil i vlastní. Dcera Václava Flegla Ludmila Martinovská–Fleglová (22. 11. 1899–14. 10. 1974) byla stálou klavírní doprovazečkou sboru Čerchovan.


Dílo:

Dílo hudební

 

Skladby pro vyspělejší hudebníky

Bývali Čechové, klavírní fantazie (vlastním nákladem1903).

Slavnostní předehra, pro orchestr (1908).

Mše h moll „Habemus Papam“ (1896–98, instrumentace 1916–17).

Sborové úpravy různých písní.

Konáš poslední svou cestu, Leť duše. 2 smuteční smíšené sbory (partitura J. Holub, Holice, b. r. partitura a hlasy tamtéž 1944).

V smutku den. Život časný. 2 smuteční smíšené sbory, slova Jan Flegl, ale jen u „Život časný“, (Jan Holub, Holice 1944).

Klavírní fantasie na chodské písně (Mojmír Urbánek 1946).

 

Instruktivní skladby

Malé fantasie na motivy národních písní, pro různé nástroje (vlastním nákladem, Domažlice 1903).

Vínek z národních písní, pro troje housle s průvodem klavíru v snadném slohu (J. Holub Holice, b.r.).

Koledový dáreček. Oblíbené vánoční písně v rozsahu 5–6 tónů pro klavír s podloženým textem (Mojmír Urbánek 11922, Supraphon 121985).

Deset národních písní z Chodska, pro klavír s podloženým textem (Unisono 1927).

Pět snadných variací na národní píseň Aby nás Pán Bůh miloval, pro klavír (Mojmír Urbánek 1930).

Čtyři ruce zmohou více. 25 národních písní v čtyřruční úpravě pro začátečníky (Mojmír Urbánek 1935, Bärenreiter Praha 71996).

Vánoční hvězdy. Deset nejoblíbenějších vánočních koled pro klavír s podloženým textem, žactvu nižšího stupně (Mojmír Urbánek11935, Orbis 81952).

První klavírní kukátko. 30 programních skladbiček pro začátečníky (Mojmír Urbánek 11935, 21941).

Druhé klavírní kukátko. 15 programních skladbiček pro začátečníky (Mojmír Urbánek11936, 21943).

Štědrovečerní hostina. Cyklus vánoční poesie a hudby pro mladé klavíristy. Texty napsal Jaromír Flegl (Mojmír Urbánek 1936).

Třetí klavírní kukátko. 10 instruktivních skladbiček s textem Jaromíra Flegla (Mojmír Urbánek 11937, Supraphon 21970).

Houslistův Štědrý den. 10. idylických programních skladbiček pro 1 housle v nejsnazším slohu (Mojmír Urbánek 1937).

Pohledy z Čech. Výběr národních písní pro housle a klavír ve snadném slohu (Mojmír Urbánek 1937).

První houslová čítanka. Zábavný doplněk „Prvouka mladého houslisty“ (Mojmír Urbánek 1937).

V hračkářském krámě. 10 programových skladbiček pro klavíristy ve snadném slohu. Verše Jaromíra Flegla, (Mojmír Urbánek 1939).

Dvě snadné fantasie na národní písně, pro klavír na 2 ruce (Jan Holub, Holice 1948).

 

Učebnice hry na nástroje

Elementární škola hry houslové (4 sešity), op. 3 (V. Flegl, Domažlice 1904, Edition Č. H. Praha 51942–44).

Prvouka mladého houslisty. Základy houslové hry slovem, obrazem i v notách (Mojmír Urbánek 1935).

 

Dílo literární

O úkolech hudební výchovy a kterak jich dosíci (Hudební výchova 5, 1924, s. 81–97).

Průvodce mladého pianisty (Mojmír Urbánek 11931, 21933).

Literatura:

I. Lexika

Kulturní adresář ČSR (Praha 1936).

PHSN.

ČSHS.

Biografický slovník českých zemí, sešit 17 (Praha 2014).

 

II. Ostatní

[Autor neuveden]: Domažlice. Koncert Čerchovana (Dalibor 26, 1904, č. 14, s. 101).

A. P.: Václav Flégl: Elementární škola hry houslové (Dalibor 26, 1904, č.36–37, s. 249).

[Autor neuveden]: Jubileum ředitele V. Flegla (Věstník pěvecký a hudební 30, 1926, č. 2, s. 21).

[Autor neuveden]: Jubileum ředitele V. Flegla (Věstník pěvecký a hudební 30–1926, č. 2, s. 21).

[Autor neuveden]: Deset národních písní z Chodska (Věstník pěvecký a hudební 31–1927, č. 7, s. 95).

B–M [Z. Bláha–Mikeš]: Elementární škola hry klavírní (Česká hudba 35, 1932, č. 10, s. 157).

Heřman, A.: Pět snadných variací (Hudební výchova 13, 1932, č. 2–3, s. 39).

B–M [Z. Bláha–Mikeš]: Václ. Flegl: Elementární škola hry klavírní (Česká hudba 35, 1932, část literární, č. 10, s. 157).

Heřman, A.: Pět snadných variací (Hudební výchova 13, 1932, č. 16, s. 39).

lk.… Václav Flégl: Elementární škola hry klavírní (Tempo 13, 1934, č. 3, s. 93–94).

[Autor neuveden]: Pianistům (Věstník pěvecký a hudební 39, 1935, č. 7, s. 123).

J. E.: Václav Flegl (Cyril 42, 1936, č. 1–2, s. 44–5).

J. E.:Václav Flegl (Cyril 62, 1936, č. 1–2, s. 44–45).

Kouba, Jan (redakce): Průvodce po pramenech k dějinám hudby (Praha 1969, s. 62–3).

Špelda, Antonín: Hudební místopis Domažlicka (Plzeň 1977 passim);

Hana, Otomar: Václav Flegl dirigoval Čerchovan (Domažlický deník 15, č. 18, 21. 1. 2006, s. 11).

Vorlíček, Marek: Historie a současnost Pěveckého sboru Čerchovan (diplomová práce, AMU, 2009).

Archiválie:

Muzeum Chodska, Domažlice: tištěné skladby, korespondence aj. (15 kartonů), archiv pěveckého sboru Čerchovan: sborové skladby Václava Flegla, dokumentace koncertní činnosti, dokumenty z Městské školy sborového zpěvu, kůrový archiv arciděkanského chrámu v Domažlicích: duchovní skladby Václava Flegla.

 

 

Mojmír Sobotka


Datum poslední změny: 24.3.2016