Český hudební slovník osob a institucí

Bortlíček, Jiří

Charakteristika: kontrabasista

Datum narození/zahájení aktivity: 15.1.1933
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 7.2.2002 Brno

Bortlíček, Jiří, kontrabasista a pedagog, narozen 15. 1. 1933, Dobratice, zemřel 7. 2. 2002, Brno.

 

Narodil se do krejčovské rodiny. Na základní škole hrál v místní kapele a jeho první nástroj, který si osvojil, byly housle. Před nástupem na konzervatoř studoval zahradnickou školu v Českém Těšíně (1947–50). Na kontrabas se začal učit hrát jako samouk přibližně rok před vstupem na brněnskou konzervatoř, kde se vzdělával v období 1952–57. Nastoupil nejprve do třídy Rudolfa Tuláčka a po jeho smrti od roku 1954 studoval u Julia Ventruby. Po absolutoriu na konzervatoři nastoupil na JAMU do třídy Františka Hertla, kde studoval v letech 1957–61. Roku 1956 se stal členem Státní filharmonie Brno, ve které byl v období 1970–94 činný jako vedoucí kontrabasové skupiny. V letech 1960–62 působil v kubánské Havaně jako sólista, orchestrální hráč a pedagog. V oblasti kontrabasu dokázal obsáhnout na vysoké úrovni všechny druhy koncertního umění – orchestrální, komorní i sólové. Jakožto sólový hráč byl vysoce ceněný a vystupoval za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava, Státní filharmonie Brno, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín nebo Janáčkova komorního orchestru. Dlouhodobě spolupracoval s Komorním orchestrem Bohuslava Martinů, Janáčkovým kvartetem a řadou dalších souborů. Kromě významné koncertní a nahrávací činnosti působil od roku 1965 jako pedagog na JAMU a v roce 1990 byl jmenován profesorem. Zde vyučoval až do roku 1995, kdy mu zdravotní důvody znemožnily v této práci pokračovat. Byl jedním z iniciátorů vzniku České spolčenosti kontrabasistů a během své pedagogické činnosti vychoval 22 kontrabasistů. Je považován za zakladatele brněnské kontrabasové školy.


Dílo:

Dílo literární:


Bortlíček, Jiří: Dějiny a literatura kontrabasu (Brno 1984).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS (dodatky).
Gajdoš, Miloslav: Slovník kontrabasistů (Kroměříž 1994).

 

II. Ostatní

Jelínek, Miloslav: Vzpomínka na profesora Jiřího Bortlíčka (Občasník JAMU 2002, č. 2, s. 14).
Švestka, Marek: Historie kontrabasové třídy na JAMU v Brně (diplomová práce, Hudební fakulta JAMU, 2011).

 

Vladyslav Kravec


Datum poslední změny: 8.4.2019