Český hudební slovník osob a institucí

Galušková, Milena

(Králová)
Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity: 27.10.1926

Galušková, Milena (roz. Králová), muzikoložka, narozena 27. 10. 1926, Vrbovce (okr. Senica).

 

Po maturitě v Praze (1945) vystudovala na Filozofické fakultě Karlovy univerzity hudební vědu u Mirko Očadlíka a Antonína Sychry (1946–1950). Dalších pět let strávila v Londýně se svým manželem Miroslavem Galuškou, tehdejším velvyslancem Československé republiky. Po návratu do vlasti byla zprvu zástupkyní vedoucího Ústředního hudebního archívu Českého hudebního fondu (1955–63), který pořizoval a půjčoval provozovací notové materiály děl českých, především soudobých skladatelů, později vedoucí Československého hudebního informačního střediska při Českém hudebním fondu, od počátku jeho činnosti 1. 1. 1964 do roku 1972, kdy byla nucena se vzdát této funkce pro svůj nesouhlas s okupací Československa. Poté se vrátila na své první pracoviště, které v té době neslo název Půjčovna hudebních materiálů Českého hudebního fondu. Československé hudební informační středisko za jejího vedení napomáhalo provozování zejména soudobé české hudby především v zahraničí vydáváním a šířením periodika Hudební zprávy z Prahy v anglické, německé, francouzské, španělské a ruské verzi, profilů soudobých československých skladatelů v anglické, německé a ruské verzi a cizojazyčných publikací o klasicích české hudby (vycházely v edici Supraphonu), rozdáváním partitur a nahrávek soudobé české hudby, konzultacemi s návštěvníky střediska, při propagačních cestách jeho pracovníků a později také pořádáním koncertů soudobé zahraniční hudby jejichž reciprocitou byly zahraniční koncerty soudobé československé hudby. Milena Galušková spolupracovala na překladu knihy Igora Belzy Nástin dějin české hudby, příležitostně vystupovala v rozhlasových relacích a publikovala v hudebních periodikách.


Dílo:

Dílo literární (výběr)

Boj Otakara Hostinského za Bedřicha Smetanu (diplomní práce na katedře dějin hudby Filozofické fakulty Univerzit Karlovy 1953, 72 s., resumé in. Miscellanea Musicologica 2, 1957, s. 29–30);

Hudba potřebuje informaci (rozhovor s Jaromírem Křížem, Večerní Praha 20. 8. 1968, s. 4);

Opatije 1968 (Hudební rozhledy 21, 1968, č. 24, s. 754–755).

Literatura:

ČSHS.

 

Mojmír Sobotka


Datum poslední změny: 2.12.2009