Český hudební slovník osob a institucí

Němeček, František Petr

(Niemetschek, Franz Xaver; Niemeczek)
Charakteristika: Literární vědec, autor textu o hudbě a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 24.7.1766
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 19.3.1849

Němeček, František Petr (Niemetschek, Franz Xaver; Niemeczek), literární vědec, autor textu o hudbě a pedagog, narozen 24. 7. 1766, Sadská, zemřel 19. 3. 1849, Vídeň.

 

Pochází z kantorského a varhanického rodu, starší bratr Jákuba Jana Němečka. Studoval gymnázium v Praze (1776–82), poté filozofii na pražské univerzitě.

Vyučoval na gymnáziu v Plzni a později v Praze, poté vyučoval filozofii a pedagogiku na pražské univerzitě a následně byl profesorem ve Vídni. Byl vychovatelem Mozartova syna Karla za jeho šestiletého pobytu v Praze, kratší dobu i Wolfganga Amadea. Napsal Leben des k. k. Capellmeisters W. Gottlieb Mozart (Praha 1798, nové vyd. E. Rychnowski,1906, čes. překl. M. Jirko, Topičova edice 1937). Po nekrologu, jejž uveřejnil A. H. F. Schlichtegroll ve své sbírce Nekrolog der Deutschen (Gotha 1793), je to nejstarší Mozartův životopis. Připisuje se mu článek Über den Zustand der Musik in Böhmen um 1800 (Allgem. Musikzeitung 1799/1800, komentovaný český překlad Jaroslava Čeledy v Daliboru XLI, 1925, 373 a 405; nověji J. Květ (Smetana, Hudební věstník Unie českých hudebníků z povolání XXXVII-1944) snaží se prokázat autorství J. T. Helda). Ze skladeb na české, německé a latinské texty byla zachována jen chrámová kantáta. S Ant. Diabellim se zajímal o českou lidovou píseň.


Literatura:

ČSHS.

 

Simona Sedláčková


Datum poslední změny: 7.11.2012