Český hudební slovník osob a institucí

Talich, Jan 1)

Charakteristika: Hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 19.11.1851
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 13.10.1915

Talich, Jan 1), hudební pedagog, narozen 19. 11. 1851, Chvojnov, zemřel 13. 10. 1915, Petrinja (Chorvatsko).

V letech 1880–82 studoval na pražské varhanické škole. Byl učitelem na hudební škole Moravana v Kroměříži (1882/83), kde současně vyučoval také zpěv na místním gymnáziu. Poté kapelník lázeňské hudby, ředitel kůru a sbormistr v Rožnově (1883–87), ředitel kůru, sbormistr a majitel hudební školy v Kla­tovech (1887–97), kde se aktivně zapojil do kulturního života. Odešel do Chorvatska, byl kapelníkem pěvec­ko hudebního spolku Kolo v Šibeniku, městským kapelníkem v Nové Gradišce (1902), nakonec učitel zpěvu a hudby na učitelském ústavě v Petrinji. Činný skladatelsky (jeden sbor v uložen v Národním muzeu), úpravy pro žákovské a ochotnické soubory, které řídil zvláště v Klatovech. Na Kla­tovsku sbíral také lidové písně. Napsal Stručný přehled nedůležitějších částí z theorie hudby (Kroměříž 1883, vlastním nákladem). Otec violoncellisty Jana a dirigenta Václa­va Talicha, dcera Marie (1879–1930) byla pianistkou a učitelkou klavíru, syn Antonín (1888–1910) byl hu­debně činný.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Fric, Ota: Hudba na Kroměřížsku a Zdounecku (Kroměříž 1941, s. 179–181).

Petr Macek
Datum poslední změny: 1.2.2006