Český hudební slovník osob a institucí

Turnovský, Martin

Charakteristika: Dirigent

Datum narození/zahájení aktivity: 29.9.1928
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 19.5.2021

Turnovský, Martin, dirigent, narozen 29. 9. 1928, Praha, zemřel 19. 5. 2021, Vídeň.
 
V roce 1947 maturoval na pražském Akademickém gymnasiu (v letech 1942–45 musel studia přerušit a byl deportován do pracovního tábora v Německu). V klavíru byl žákem Erny Grünfeldové (od roku 1940) a následně Viléma Kurze, dirigování studoval soukromě u Pavla Dědečka. Ve studiích pokračoval na Akademii múzických umění v Praze (1948–52), kde byl žákem Karla Ančerla, Roberta Brocka a Metoda Doležila. U Georga Szélla absolvoval stáž v Salzburku (1956). Roku 1958 získal první cenu na Mezinárodní soutěži dirigentů v Besançonu (Francie). Po srpnu 1968 emigroval do Rakouska, od roku 1975 měl rakouské státní občanství.
 
Mezi léty 1952–55 byl sbormistrem a dirigentem Armádní opery, v letech 1955–60 dirigentem Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého. Uplatňoval se v mnoha hudebních tělesech u nás i v zahraničí – jako dirigent Státní filharmonie Brno (1959–62), šéfdirigent Plzeňského rozhlasového orchestru (1963–66), šéfdirigent Drážďanského Státního orchestru (Dresdner Staatskapelle) a Drážďanské státní opery (Dresdner Staatsoper) (1966–68), šéfdirigent Norské národní opery v Oslu (1975–80), šéfdirigent opery v Bonnu (1979–1982), šéfdirigent Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK (1992–95), hlavní hostující dirigent Gumma Symphony Orchestra v Japonsku (1997–dodnes). Kromě těchto stálých angažmá hostoval u významných zahraničních orchestrů (New York Philharmonic Orchestra, Symfonický orchestr bavorského rozhlasu v Mnichově, Bamberger Symphoniker, The Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Wiener Philharmoniker, London Symphony Orchestra, Cleveland Orchestra, Seattle Symphony Orchestra a další). Roku 1965 podnikl americké turné s Českou filharmonií. Z jeho významných nastudování některých děl jmenujme uvedení opery Její Pastorkyňa Leoše Janáčka v opeře v Cincinnati (USA) roku 1997, opery Rusalka Antonína Dvořáka v Seattlu (USA) roku 2001, americkou premiéru kantáty Dido od Jana Nováka s New York Philharmonic Orchestra roku 1986, provedení 3. symfonie Gustava Mahlera se Sydney Symhony Orchestra (Austrálie) v roce 1972 a opery Arabella Richarda Strausse v Opéra du Capitol ve francouzském Toulouse roku 1985. Za svoji dirigentskou činnost byl též vyznamenán rakouským čestným křížem za vědu a umění 1. třídy (1999).
Pedagogicky působil mezi léty 1990–95 v dirigentské třídě na Vysoké hudební škole v rakouském Grazu. Natočil řadu nahrávek, především pro firmy Supraphon (velká řada nahraných děl soudobé české hudby byla v době jeho emigrace po roce 1968 stažena a zničena) a Schwann. Jeho snímky získaly četná ocenění (např. roku 1961 získala jeho nahrávka Symfonie in D Josefa Myslivečka pro Supraphon zvláštní cenu Akademie Charlese Crosse v Paříži a další). Své dirigentské vzpomínky uveřejnil v knižní publikaci Pondělníci (2003).


Literatura:

ČSHS.
Československý biografický slovník, Praha 1992.
 
Lucie Sýkorová
Datum poslední změny: 16.7.2008