Český hudební slovník osob a institucí

Brachtl, Josef

Charakteristika: muzikolog

Datum narození/zahájení aktivity: 31.5.1911
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 24.5.1977

Brachtl, Josef, hudební vědec, narozen 31. 5. 1911, Vídeň (Rakousko), zemřel 24. 5. 1977, Praha.

 

Po založení samostatného Československa (1918) se přestěhoval s rodiči do Jihlavy. Studoval hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1930–34, Zd. Nejedlý, Jos. Hutter, O. Zich). Titul PhDr. získal na základě disertační práce Úvod do dějin housl. slohu v roce  1936. Byl soukromým žákem K. Hoffmanna a mimořádným posluchačem Pražské konzervatoře (u J. Felda 1926–32). Byl učitel zpěvu na středních školách (1939–42). Hrál v různých orchestrálních, tanečních, symfonických i divadelních sdruženích. Po osvobození (1945) působil jako houslista v divadle v Karlíně. Byl vedoucím oddělení a referent pro natáčení masové písně v Gramofonových závodech. S Vlachovým kvartetem procestoval pobaltské republiky. Hlavním oborem jeho práce byla osvětová a popularizační činnost se zřetelem k sovětské hudbě. Napsal do Branbergrových Dějin světové hudby kapitolu od zrození chorálu po umělé církevní jednohlasé formy, monografii o sovětské hudbě ad.


Literatura:

ČSHS.

 

Petr Kostrhun


Datum poslední změny: 12.3.2015