Český hudební slovník osob a institucí

Gedenk, Josef

Charakteristika: Vojenský kapelník, harfista, skladatel a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 8.5.1870
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 3.9.1929

Gedenk, Josef, vojenský kapelník, harfista, skladatel a pedagog, narozen 8. 5. 1870, Praha, zemřel 3. 9. 1929, Paseka (Olomouc).
 
Studoval tři roky lesní roh na pražské konzervatoři ve třídě Julia Behra (1882–84), vzdělával se také na varhanické škole a v roce 1887 na Žofínské akademii v Praze. Téhož roku vstoupil dobrovolně do armády a pět let sloužil u hudby pěšího pluku 11 posádkami v Českých Budějovicích, pak v Innsbrucku a Záhřebu (1892). Byl ceněn jako harfový sólista. Posléze armádu opustil a působil jako druhý kapelník Městského divadla v Bratislavě (1893–94), učitel harfy a klavíru na Zemské konzervatoři v Záhřebu a harfista zdejšího Zemského divadla (1894–96). První kapelnické místo přijal u pěšího pluku 70 (1896–99) v Petrovaradíně (Chorvatsko), poté řídil orchestr bosensko-hercegovského pěšího pluku 3 v Budapešti (1899–1913). V letech 1913–16 zastával funkci kapelníka u pěšího pluku 9 v polském Přemyšlu a zároveň dirigenta městského divadla. Roku 1916 byla plukovní hudba přejmenována na hudbu posádkovou. V Haliči setrval až do konce první světové války. Po vzniku republiky stanul od ledna 1919 v čele posádkové hudby Olomouc (orchestru pěšího pluku 54, pak 6), s ní pobýval od roku 1920 v Šumperku, v roce 1922 byl přeložen k hudbě československého pěšího pluku 39 do Bratislavy. Od roku 1927 ve výslužbě. Je autorem operety, která byla provedena v Budapešti, Wiesbadenu a Karlových Varech a řady tanečních skladeb. Nejznámějším pochodem je Pochod československého pěšího pluku 39.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Rathner, Fritz: Die bewaffnete Macht Österreichs-Ungarn 1618–1918 in ihren Märschen (Kierspe 1983).
Marosi, László: Két évszázad katonazenéje magyarországon (Budapešť 1994).

Archiválie:

Vojenský historický archiv Praha (personální listy, Žádost o přijetí do československé armády z 9. 12. 1918, Městská národní obrana, Prezidium, inv. č. 2458/1919).
Mitglieder des Militärkapellmeister-Pensionsvereines, Personalakt, Grund Buch 3/119 (Oesterreichisches Kriegsarchiv Wien).
 
Bohumil Pešek – Eva Vičarová
Datum poslední změny: 20.1.2009