Český hudební slovník osob a institucí

Urban, Otmar

Charakteristika: Muzikolog, dirigent, historik a spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity: 21.7.1922

Urban, Otmar, muzikolog, dirigent, historik a spisovatel, narozen 21. 7. 1922, Třebíč, zemřel 2004, místo nezjištěno.

 

Po maturitě na reálném gymnáziu v rodišti (1941) studoval hudební vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně u Jana Racka a Bohumíra Štědroně. Doktorský titul získal obhajobou dizertační práce Adam Michna z Otradovic a jeho Sacra et Litaniae v roce 1953.

Praktické vzdělání v hudbě získal od J. Kvapila, v roce 1952 vykonal státní zkoušku ze sborového zpěvu. Od roku 1949 byl zaměstnán v Lidové škole umění v Třebíči.

Urban publikoval drobnější práce vlastivědného charakteru, zabýval se moravskou barokní hudbou a sběrem hudebních památek západní Moravy. Na konci devadesátých let publikoval ve Zpravodaji města Třebíče cyklus článků o jejích hřbitovech. 17. 5. 2001 se stal čestným občanem města Třebíče.


Dílo:

Dílo literární

 

Samostatně vydané publikace

Nauka o hudebních nástrojích. Studijní texty pro lidové hudebníky Jihlavského kraje (Jihlava, Krajský dům osvěty 1959; společně s Leopoldem Krčálem a Jaroslavem Štěpničkou);

Jan Zach (13. 11. 1699, Čelákovice – 24. 5. 1773, Ellwangen) (Čelákovice, Městské muzeum 1979);

Od středověkého narození k lidovým jesličkám. Kapitoly o třebíčských betlémech a koledách (Třebíč, Arca JiMfa 1994; společně s Antonínem Žamberským a Jiřím Uhlířem).

 

Hesla ve slovnících a encyklopediích

ČSHS.

Literatura:

I. Lexika

ČSHS (heslo Bohumíra Štědroně).

 

II. Ostatní

Zejda, Radovan: Pozdní ocenění významné osobnosti (Západní Morava (Brno) 5, 2001, s. 255–257).

 

Jan Pirner


Datum poslední změny: 24.2.2012