Český hudební slovník osob a institucí

Pexidr, Karel

Charakteristika: Skladatel, vysokoškolský pedagog, právník

Datum narození/zahájení aktivity: 4.11.1929

Pexidr, Karel, skladatel, vysokoškolský pedagog, právník, narozen 4. 11. 1929, Praha.
 
Základy klavírní hry získal již v dětství u Františka Raucha v Plzni. V letech 1942–51 navštěvoval Městskou hudební školu Bedřicha Smetany v Plzni (obory klavír u Antonína Brejchy a kompozice u Miloslava Šnejdara), v letech 1961–65 konzultoval u Jindřicha Felda. Studium právnické fakulty absolvoval během let 1948–52 a 1954–55 (titul JUDr. 1967). Od roku 1955 do roku 1990 pracoval v různých právnických a organizačních profesích. V letech 1994–98 působil jako pedagog na Západočeské univerzitě v Plzni pro obory filozofie a hudba. Kromě komponování je také autorem několika textů z oborů literatury a filozofie (Vícov, Blázniviny, Bajky, Kalifornie, Kafkovské kontrapunkty, Úvod do studia etiky, Relativistická filozofie, Psychologie a gnozeologie). Mezi skladbami převažují hlavně díla komorní, v poslední době převážně komorní písně, z nástrojů je nejvýrazněji zastoupen klavír. Pro tento nástroj napsal např. sedm sonát, dva koncerty a mnoho kratších skladeb, jako jsou romance, preludia apod. Také orchestrální skladby jsou důležitou součástí Pexidrova díla. Kromě již zmíněných koncertů pro klavír a orchestr (1978, 1984) se jedná o Divertimento pro komorní orchestr (1969), Koncert pro housle a orchestr (1961) a Preludium, fugu a postludium pro symfonický orchestr (1988) a další. Nemalou část jeho tvorby tvoří též skladby instruktivní. Některé jeho kompozice jsou zaznamenány též na CD nosičích a nahrány pro Český rozhlas.

Dílo:

Dílo hudební (výběr)

Říkadla na texty lidové poezie pro dětský sbor a čtyři dechové nástroje, klavír, 1948;
Čtyři koncertní etudy pro klavír, 1949;
Sonáta pro klavír č. 1, 1951, přepracováno 1983;
Smyčcový kvartet č. 1, 1955, přepracováno 1986;
Smyčcový kvartet č. 2, 1960;
Koncert pro housle a orchestr, 1961, přepracováno;
Suita pro smyčcový orchestr, 1962;
Sonáta pro housle a klavír, 1963, přepracováno 1999;
Klavírní suita, 1967;
Láska a smrt. Písně na texty Františka Halase pro alt a klavír, 1967;
Scherzo pro symfonický orchestr, 1968;
Fuga a toccata pro klavír, 1969;
Divertimento pro komorní orchestr, 1969;
Sonáta pro flétnu, fagot a harfu, 1970;
Invence pro klavír, 1971;
Symfonie pro velký orchestr, 1977;
Koncert pro klavír a orchestr č. 1, 1978;
Pět vizí Alberta Einsteina. Duo pro housle a violu, 1978;
Tři bagately pro orchestr, 1978;
Musica da camera per piano, 1979;
Pohyb a klid. Smyčcový kvartet č. 3, 1979;
Sonáta pro klavír č. 3, 1980;
Klavírní trio, 1981;
Nokturno pro violoncello a klavír, 1981;
Etudy pro bicí nástroje, 1981;
Dětské koncertino pro klavír a smyčcový orchestr, 1982;
Smyčcový kvartet č. 4, 1982;
Antilské rytmy pro soprán a kytaru, 1983;
Koncert pro klavír a orchestr č. 2, 1984;
Sonáta pro klavír č. 5, 1987;
Preludium, fuga a postludium pro symfonický orchestr, 1988;
Shakespearovy sonety pro baryton a klavír, 1988;
Fantazie pro klavír, levou ruku, 1991;
Passacaglia pro cembalo, 1992;
Sonáta pro klavír č. 7, 1997;
Morgensterns Streiche pro soprán a klavír, 2000;
Tři romance pro klavír, 2003.

Literatura:

I. Lexika
ČSS.
 
II. Ostatní
Špelda, Antonín: Západočeští skladatelé v roce české hudby (Plzeň 1984).
Hudební výchova  8, 2000, č. 1.
 
Ilona Chocholatá
Datum poslední změny: 30.11.2005