Český hudební slovník osob a institucí

Zámečníková, Zuzana

(Šteidlová)
Charakteristika: Klavíristka a hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity: 15.8.1911

Zámečníková, Zuzana (roz. Šteidlová), klavíristka a hudební pedagožka, narozena 15. 8. 1911, Ráb (Maďarsko), zemřela 1989.


Studovala hudbu soukromě (1925–28) ve Vídni u skladatele Karla Weigla, klavír u jeho ženy Valerie, v Praze pak u Viléma Kurze (1928–29), a na jeho mistrovské škole (1929–32). Uplatnila se jako koncertní pianistka, ale po sňatku s houslistou Josefem Zámečníkem (1933) zanechala veřejného vystupování a po jeho smrti přijala místo na brněnské konzervatoři, kde působila v letech 1946–72. Od roku 1947 začala znovu vystupovat jako korepetitorka a komorní hráčka.

Literatura:

I. Lexika

ČSHS.


II. Ostatní

Sborník k padesátiletému výročí trvání první moravské odborně umělecké školy (Brno 1969).

Soharová, Jana: Klavírní oddělení za 60 let (Opus Musicum, 11, 1979, č. 7, s. 197–200).

Sborník k sedmdesátému výročí trvání první moravské odborně umělecké školy (Brno 1989).

Žemla, Jan: Klavírní oddělení Konzervatoře v Brně (Diplomová práce. Konzervatoř Brno, 2006).


Jan Žemla

Datum poslední změny: 6.11.2009