Český hudební slovník osob a institucí

Skuhrovský, Ladislav

Charakteristika: Hobojista


Skuhrovský, Ladislav, hobojista, narozen 14. 12. 1879, Praha.

Žák Arnošta Königa na pražské konzervatoři (1893–99). Byl členem orchestru Národního divadla (od října 1902) a Českého de­chového kvinteta (1902–05). Substitut pro hru na hoboj na pražské konzervatoři (od 18. 9. 1913), jmenován profesorem konzervatoře (1919) a zůstal tam až do odchodu na odpočinek (30. 6. 1940). Byl také pověřován přednáškami a cvičeními na AMU (od 1948). Velmi vlivný pedagog, který odchoval ce­lou mladší generaci českých hobojistů.

Literatura:

ČSHS.

Petr Macek
Datum poslední změny: 24.2.2006