Český hudební slovník osob a institucí

Klub českých skladatelů

Charakteristika: hudební spolek

Datum narození/zahájení aktivity: 20.10.1921
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 30.6.1939

Klub českých skladatelů, hudební spolek, založen 20. 10. 1921, Praha, zanikl 30. 6. 1939, tamtéž.

 

Klub českých skladatelů (KČS) byl založen 20. 10. 1921 na základě stanov schválených 3. 10. 1921 v Praze, jeho zakladatelem byl hudební publicista a právník Jan Löwenbach. Spolek měl mnoho rozmanitých cílů – navazovat vztahy mezi českými skladateli vážné hudby, pečovat o rozvoj jejich zájmů tvůrčích i finančních a také pořádat diskuse, rozpravy a přednášky o otázkách uměleckých.

Předsedy KČS byli postupně nejvýznamnější skladatelské osobnosti 20. a 30. let – Josef Bohuslav Foerster (1921–22, 1926–30), Josef Suk (1923–25), Jaroslav Křička (1931–39), místopředsedy byli Vítězslav Novák (1921–25), Ladislav Vycpálek (1926–30) a Václav Štěpán (1931–39), od roku 1934 společně s Vojtěchem Bořivojem Aimem, jednateli byli Karel Boleslav Jirák, Otakar Šín, Alois Hába a Jaroslav Tomášek. Členství ve spolku bylo původně omezeno na skladatele s prokazatelným uměleckým významem, v průběhu 30. let se otevřelo dalším skladatelům.  

Klubu se podařilo díky zastoupení předsednictva i činnosti svých členů aktivně zasahovat do veřejného dění. V uměleckých otázkách se KČS účastnil diskusí ve sporu Vítězslava Nováka a Otakara Ostrčila, kdy se připojil na stranu Ostrčilovu, snažil se také svou činností přispět k posílení pozic České filharmonie. Klub také podporoval uvádění novinek české hudby, vyjednával zlepšení podmínek v soutěžích komorních skladeb s Českým spolkem pro komorní hudbu a zasloužil se o šíření novinek domácí skladatelské produkce.  

Klub zanikl 30. 6. 1939 podle ustanovení článku II, odstavce 2, vládního nařízení 97/39 Sb.


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Smetana 11, 1921, s. 128–129.

Listy hudební matice 1, 1922, s. 18, 30.

Listy hudební matice 3, 1924, s. 25–27.

Listy hudební matice 4, 1925, s. 94–95, 136.

Listy hudební matice 5, 1926, s. 248.

Archiválie:

Fond Klub českých skladatelů je uložen v Archivu hlavního města Prahy pod signaturou XII/0222, číslo kartonu 551. 

 

Jan Pirner


Datum poslední změny: 7.10.2019