Český hudební slovník osob a institucí

Neruda, Jan Křtitel Jiří

Charakteristika: Houslista a skladatel


Neruda, Jan Křtitel Jiří, houslista a skladatel, 18. století.
 
Podle Dla­bače bratr houslisty Jana Chrysostoma Nerudy, narozen prý v Čechách v Rosicích 1706–1710 (nevysky­tuje se však v matrice ani v Rosicích u Chrasti, ani v Rosicích u Pardubic); zemřel kolem 1780 v Drážďanech, kde byl po několi­kaletém členství v pražském divadelním orchestru koncertním mistrem kurfiřtské kapely (od 1750). Opera Les Troqueurs, skladby chrámové, symfonie (18), instrumentální koncerty (14), triové sonáty (některé vydány B&H 1763). Čin­nost pedagogická. Jeho synové Ludvík a Antonín byl členy kurfiřtské kapely od 1794.

Literatura:

Dlabacz.
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 21.2.2006