Český hudební slovník osob a institucí

Janáček, Bedřich

Charakteristika: Varhaník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 18.5.1920
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 3.6.2007

Janáček, Bedřich, varhaník a skladatel, narozen 18. 5. 1920, Praha, zemřel 3. 6. 2007, Lund (Švédsko).

Po maturitě na Vančurově reálném gymnáziu v Praze v roce 1939 byl přijat do varhanního oddělení pražské konzervatoře. Začátek druhé světové války jej však zastihnul na letním pobytu v Jugoslávii, kde se rozhodl zůstat a od roku 1940 studovat na hudební akademii v Záhřebu. Po šesti měsících Jugoslávii opustil a vrátil se zpět do Prahy. Na konzervatoři v Praze pokračoval ve studiu varhanní hry u Bedřicha Antonína Wiedermanna, u něhož již dříve soukromě studoval. Po absolutoriu v roce 1942 nastoupil do dirigentského oddělení pražské konzervatoře, které navštěvoval do zavření školy okupanty v roce 1944. Po osvobození pracoval jako učitel varhan a harmonie na Městské hudební škole v Praze (1945–46) a zároveň si rozšiřoval vzdělání na Mistrovské škole varhan Státní konzervatoře hudby v Praze, kterou absolvoval v roce 1946. Poté zde působil jako učitel hry na varhany (mimo jiných zde pomáhal vychovávat varhaníka Karla Hrona). V srpnu 1948 se trvale usadil ve Švédsku, kde působil v různých městech jako kostelní varhaník.
První samostatný koncert absolvoval v Praze již v roce 1938. Za působení v Československu odehrál v letech 1942–48 sedmdesát varhanních koncertních pořadů pro pražský rozhlas. V emigraci vyvíjel bohatou koncertní činnost; vystoupil v kostelech a koncertních sálech zemí Skandinávie, Německa, Švýcarska, Francie, Nizozemí, Belgie, Anglie, Irska, Itálie a jinde. Absolvoval také dvě turné po Spojených státech (1968 a 1970). V jeho repertoáru zaujímají významné místo díla českých mistrů, ale také skladby světového repertoáru a velký počet koncertů pro varhany a orchestr. Koncertantně pojatý varhanní part Glagolské mše Leoše Janáčka hrál mimo jiné pod taktovkou Genadije Rožděstvěnského v Göteborgu (1972) a Rafaela Kubelíka v Kodani (1957), Stockholmu (1960) a Mnichově (1964, 1976). Pod Kubelíkovým vedením participoval na nahrávce Glagolské mše pro Deutsche Grammophon (1964).
S kompozicí, ve které je samoukem, začal až v emigraci. V jeho tvorbě převažují duchovní skladby pro sólové varhany, ostatní skladby mají povinně zastoupený varhanní part. Díla Bedřicha Janáčka vykazují výraznou inspiraci protestantským chorálem. Většina jeho skladeb vyšla tiskem u skandinávských nakladatelství. Janáček také přikomponoval závěr nedokončené varhanní skladby Bohuslava Martinů Vigilie a připravil ji k tisku (doplnil dynamiku a agogiku).
Bedřich Janáček je rytířem řádu svatého Lazara, dvojnásobným laureátem Kulturní ceny města Lundu, nositelem švédského královského vyznamenání Litteris et Artibus a čestným členem České varhanní společnosti.

Dílo:

I. Dílo hudební (výběr)

Skladby pro varhany sólo
Dvě chorálové předehry, 1958 (Klockrike 1960);
Malá partita a ricercar, 1959 (Stockholm 1968);
Tři pašijové chorální předehry, 1960, 1962, 1963 (Stockholm 1968);
Fuga meditativa (na pašijový chorál), 1962 (Klockrike 1996);
Dvě chorální předehry, 1963, 1956 (Oxford 1966);
Tři chorálové předehry (Klockrike 1974);
Dvacet pět chorálních předeher pro varhany manualiter (Stockholm 1975);
Pět chorálních předeher, 1979 - ve třech svazcích „Marienstatter Orgelbüchlein“ (Leipzig 1982, 1987);
Marcia festiva alla Guilmant, 1985 (Klockrike 1987);
Intrada, 1987 (Stockholm 1992);
Tři preludia a fugy na chorály 1987 a 1995 (Bromma 1996);
Solemn Procession, 1991 (Trelleborg 1997);
Dvacet sedm chorálních předeher - ve sbírce „Orgelpreludier“ I a II (Stockholm 1990, 1993);
Dvě preludia a fugy na chorály 1993, 1995 (Stavanger 1996);
Dvacet sedm chorálních předeher - ve sbírce „Organum sacrum“ (Stockholm 1994);
Dvacet sedm chotálních předeher – ve sbírce „Orgelkoraler och koralförspel“ (Trelleborg 1997);
Deset fug na chorální motivy, 1996 (Trelleborg 1997);
Pět fug a fantasie na chorální motivy Oskara Lindberga, 1997 (Trelleborg 1997);
Čtyřicet chorálních předeher pro varhany manualiter (Trelleborg 1997);
Osmnáct preludií Sub communione, 1997 (Trelleborg 1998);
Třicet pět varhanních chorálů ve formě fugy (Trelleborg 1999);
Five Pieces for Organ, 1999 (Trelleborg 2000);
Čtyři postní chorální předehry, 2000 (Trelleborg 2002);
Introdukce, passacaglia a fuga na švédský chorál „En dunkel örtagård jag vet, 2001 (Trelleborg 2002);
Suite pasquale „Erschienen ist der herrlich Tag“, 2001 (Fish Creek 2007);
Preludium a fuga in memoriam Bengt Andreas, 2001 (Slite 2002);
Toccata fis moll 2002 (Trelleborg 2002);
Variace na „Veni creator“, 2002 (Trelleborg 2002);
Festmusik (Stavanger, Slite 2001);
Aria a elegie, 1997 – ve sbírce „Vox Angelica“ (Trelleborg 1998);
In memoriam, 2001;
Suita pro varhany manualiter, 2002 (Fish Creek 2005);
Preludio elegaco e Fuga concertante, 2002;
Preludium a fuga e moll, 2002 (Fish Creek 2007);
Preludio marziale 2005 (Fish Creek 2006).

Ostatní skladby
Kantáta k posvěcení varhan pro sbor, soprán, varhany, žestě a bicí nástroje (text: Hilmer Wentz), 1961;
Dvě skladby pro smíšený sbor (biblický text a Yngve Ahlberg), 1963 (Klockrike 1964, 1965);
Kantáta Om Herren icke bygger huset (Nestaví-li Pán dům) pro sbor, baryton, varhany a orchestr (biblický text), 1968;
Processional pro pět žesťů a varhany, 1984 (Klockrike 1991);
Deset parafrází na norské chorály pro trubku a varhany, 1988 (Stavanger 1988);
Slavnostní ouvertura pro devět žesťových nástrojů, bicí nástroje a varhany, 1983;
Dvě skladby pro smíšený sbor a varhany, 1994 – ve sbírce „Nya Evangeliespråk“ (Stockholm 1994);
Fantasie na Svatováclavský chorál pro žesťový kvartet a varhany, 1999.

II. Dílo literární (výběr)

Vzpomínky na Bedřicha Antonína Wiedermanna (Varhaník, č. 3, 2005).

Diskografie:

Václav Uhlíř: Czech Organ Music (Amabile 2001).

Literatura:

I. Lexika:
ČSHS.
Československý biografický slovník (Praha 1992).

II. Ostatní:
Pořízka, Jiří – Pořízka, Petr: Bedřich Janáček – český muzikant na evropském Severu (In: AUPO, Musica VIII – Hudební věda a výchova 10. Olomouc, 2006, s. 127–135).

Petr Ch. Kalina
Datum poslední změny: 2.4.2008