Český hudební slovník osob a institucí

Lantner, Ferdinand Martin

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 6.1.1833
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 21.11.1906

Lantner, Ferdinand Martin, houslař, narozen 6. 1. 1833, Praha, zemřel 21. 11. 1906 tamtéž.
 
Otec houslaře Bohuslava Lantnera. V letech 1845–1849 se vyučil u Franze Lehnera v Praze. V roce 1850 odešel do Vídně k Davidu Bittnerovi, potom pracoval v Pešti u Samuela Felie Nemessanyiho a u Thomase Zacha. V roce 1857 se vrátil do Prahy, kde do roku 1860 pracoval u houslaře Jana Boromejského Dvořáka a v letech 1860–1861 u Ferdinanda Augusta Vincence Homolky v Praze. V roce 1861 se v Praze osamostatnil. V letech 1875–1879 vyučil syna Bohuslava, kterému předal dílnu 1. 7. 1891. Od té doby pracoval výhradně pro něho. V roce 1900 přestal pro nemoc pracovat a jako duševně chorý zemřel v ústavu pro choromyslné v Praze. Byl pražským měšťanem a starostou společenstva výrobců hudebních nástrojů. Jeho práce nebyla prvotřídní.


Literatura:

Homolka, Eduard Emanuel: Životopisné zprávy o houslařích a loutnařích v Praze a okolí 1602–1896 (Praha 1896).
Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Kůs, Lev: Vývoj pražského houslařství (Hudba a národ, Praha 1940, s. 107–113).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 75–76).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 150).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 129–130).
 
Pavel Kurfürst


Datum poslední změny: 30.1.2017