Český hudební slovník osob a institucí

Krofta, Kamil

Charakteristika: Historik a diplomat

Datum narození/zahájení aktivity: 17.7.1876
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 16.8.1945

Krofta, Kamil, historik, diplomat, narozen 17. 7. 1876, Plzeň, zamřel 16. 8. 1945, Vráž (u Písku).
 
Pocházel z plzeňské kultivované právnické rodiny, po studiu na gymnáziu v rodišti studoval historiografii na Univerzitě Karlově v Praze (u Jaroslava Golla a Antonína Rezka), poté na Österreichisches Institut für Geschichtsforschung, kde se zapracoval do medievalistiky (PhDr. na UK 1898). Měl stipendium v Římě, pracoval v Zemském archivu. Profesor rakouských (od 1911) a československých dějin (od 1918). Vytvořil rozsáhlé a významné vědecké dílo: věnoval se edicím (Monumenta Vaticana res gestas bohemicas ilustrantia, 1–2, 1903–05), publikoval řadu velkých studií věnovaných osobnostem husitství, Bílé Hoře; 1940 vyšel jeho spis Nesmrtelný národ, 1946 Malé dějiny československé). Po vzniku Československa působil v diplomatické službě, byl vyslancem ve Vatikánu (1919–21), Rakousku (1921–25), Německu (1927–29), šéfem prezidia ministerstva zahraničních věcí (1927–36) a posléze 1936–38 ministrem zahraničí (vedl je v duchu Masarykovy a Benešovy politiky). Za nacistické okupace zapojen v odboji a od června 1944 vězněn (Pankrác, Malá pevnost v Terezíně), což podlomilo jeho zdraví.
 
Měl živé a hluboké hudební zájmy: sám byl dobrým klavíristou (oceňoval zejména dílo Zdeňka Fibicha), za studií ve Vídni zpíval ve Zpěváckém spolku slovanském, později se jako vyslanec zasloužil o uplatnění české hudby a českých hudebníků (Váša Příhoda, olomoucká opera se smetanovským cyklem a další) ve Vídni. Ve Vídni se seznámil s tam žijícím slovenským skladatelem Jánem Levoslavem Bellou, napsal jeho první životopis (1924), postaral se o jeho hmotné zajištění a uvedl jej zpět na Slovensko. Kromě toho, že o (české) hudbě publikoval, zasloužil se o její rozvoj tím, že se ujal předsednické funkce ve Společnosti pro hudební výchovu, což vzhledem k jeho autoritě výrazně přispělo k domácímu i zahraničnímu úspěchu nově založené organizace (1934).


Dílo:

I. Dílo literární (práce s hudební tematikou)

Naše Hubička (referát pod pseudonymem J. V. Hruška, Vídeňský deník 1924);
Německé listy vídeňské o zájezdu olomoucké opery do Vídně 1924 (úvod k publikaci redigované Jaroslavem Jindrou, Vídeň 1924);
Ján Levoslav Bella (Praha, Knihovna časopisu Smetana 1924);
Mé styky s Jánem Levoslavem Bellou (Slovenské pohľady 44, 1928, s. 707);
Mé styky s Lumírem (ve sborníku 70 let Lumíru ve Vídni, Vídeň 1935).

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
Universum.
 
II. Ostatní
Soukup, F. A.: Česká menšina v Rakousku (Praha 1928).
O Kamilu Kroftovi historikovi a diplomatu (sborník, Praha: Melantrich 1936).
Jindra, Jaroslav: Vědec-státník a hudba (Věstník pěvecký a hudební 49, 1945, s. 140).
Glücklich, J.: Kamil Krofta (Praha 1947: ČAVU 1947, se soupisem prací).
Zavarský, Ernest: Ján Levoslav Bella – Život a dielo (Bratislava 1955).
Gregor, Vladimír – Sedlický, Tibor: Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku (Praha 1973, 21992).
Honajzer, Jiří: Vznik a rozpad vládních koalic v Československu v letech 1918–1938 (Praha, Orbis 1995).
Dejmek, Jindřich: Historik v čele diplomacie: Kamil Krofta (Praha: Karolinum 1998).
Webové stránky Ministerstva zahraničí ČR.
 
Ivan Poledňák
Datum poslední změny: 4.7.2008