Český hudební slovník osob a institucí

Janda, Antonín

Charakteristika: Varhaník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 17.8.1891
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 22.5.1961

Janda, Antonín, varhaník a skladatel, narozen 17. 8. 1891, Praha, zemřel 22. 5. 1961, tamtéž.

 

Hře na housle se učil u Františka Ondříčka. Hudební teorii a hru na varhany studoval u Josefa Tadry, varhaníka u sv. Mikuláše na Malé Straně, kterého též jako student zastupoval. V roce 1906 nastoupil na varhanní oddělení pražské konzervatoře. Po jeho absolvování v roce 1909 provedl ve velkém sále Rudolfina svoji skladbu Rapsodie; na tomtéž koncertě zaznělo i jeho Klavírní trio G dur a Miniatury pro klavír. V roce 1923 absolvoval hru na varhany na mistrovské škole pražské konzervatoře u Josefa Kličky a další rok absolvoval tamtéž skladbu u Josefa Bohuslava Foerstera. V té době studoval hudební vědu u Zdeňka Nejedlého. Dále se zdokonaloval ve hře na klavír u Josefa Jiránka a ve skladbě u Vítězslava Nováka. Složil státní zkoušku ze hry na klavír, hry na varhany a zpěvu. Od roku 1911 až do své smrti působil jako varhaník u sv. Víta a sv. Jiří. S farářem Klementem Kuffnerem založil svatovítský ženský sbor, pro který napsal značný počet ženských sborů, sedm českých mší a jiné skladby. Při příležitosti znovuvysvěcení baziliky sv. Jiří na Pražském hradě ho biskup Antonín Podlaha ustanovil varhaníkem a ředitelem kůru. Antonín Janda byl též spoluzakladatelem Kancionálu svatojiřského, pro který napsal většinu písní a skladeb. Na podnět biskupa Antonína Podlahy sestavil návrh nových varhan pro baziliku a k slavnosti vysvěcení těchto varhan složil skladbu Te Deum. Byl také přijat jeho návrh na stavbu svatovítských varhan, jejichž stavbu sám řídil. Učil hudbu a zpěv na střední škole v Karlíně a v Dušní ulici na Praze 1. Pro školní slavnosti složil a upravil mnoho sborových zpěvů. Kromě skladeb pro klavír a varhany skládal komorní hudbu, písně a sbory, zvl. mše. Jeho skladby se dochovaly v hudebním archivu Moravského muzea v Brně.


Dílo:

Dílo hudební

 

Rapsodie pro varhany;

Klavírní trio G dur;

Miniatury pro klavír;

Fantasie a fuga pro varhany;

Sonáta pro varhany;

Suita pro housle a varhany;

Te Deum pro varhany;

V katedrále, varhanní suita;

Litanie k českým patronům;

Loretánské litanie;

Jubilejní mše k oslavě tisícího výročí narození sv. Ludmily;

Glagolská mše pro 4 hlasy a capella;

Glagolská mše pro sóla, smíšený sbor a varhany;

Proprium k českým patronům;

Glagolská mše k tisícímu výročí smrti sv. Václava;

Česká mše a capella;

Hudební doprovod ke Křišťanově legendě;

Scénická hudba ke hře Velké divadlo světa Pedra Calderona;

Scénická hudba ke hře Král židovský Konstantina Konstantinoviče;

Missa basilicae S. Georgii;

Pro Pace, mše;

Ad honorem, mše;

Stae Ceciliae, mše;

Immaculati Cordis B. M. Virginis, mše;

Vánoční mše;

Puer natus est, mše;

Lauda Sion, mše.

Literatura:

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

 

II. Ostatní

Branberger, Jan: Konservatoř hudby v Praze (Praha 1911, s. 250).

O lidové písni kostelní (Cyril 49, 1923, č. 1, s. 13).

Němec, Vladimír: Pražské Varhany (Praha 1944, s. 266).

Prof. Antonín Janda (Katolické noviny, 16. 9. 1956).

 

www.sbor-strahov.cz/autori/JandaA.htm

 

Jiří Bernkopf


Datum poslední změny: 28.9.2011