Český hudební slovník osob a institucí

Tetínek, Josef

Charakteristika: pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 31.5.1808
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 3.7.1845

Tetínek, Josef, pedagog a skladatel, narozen 31. 5. 1808, Kamenice nad Lipou, zemřel 3. 7. 1845, Třebíč.

 

Pocházel z obuvnické rodiny, ve čtyřicátých letech 19. století byl pomocníkem ředitele kůru kapucínského kostela na Jejkově v Třebíči. Byl rovněž učitelským pomocníkem na jejkovské škole. 23. 10. 1842 se oženil s Evou Mikundovou. Od 20. 2. do 16. 8. 1844 byl provizorem v Přibyslavicích, za zemřelého rektora Ignáce Voráčka.

Dle tradice donesl do Třebíče Jitřní vánoční mši tzv. třebíčskou, jejíchž autorství bývá připisováno Janu Jakubu Rybovi, Otmar Urban však považuje za jejího autora právě Josefa Tetínka. Dnes je opis této skladby uložen v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea. Skladby označené jeho jménem se zachovaly ve svatoprokopské hudební sbírce, není ovšem jisté, zda se jedná o jeho kompozice nebo byly pouze jeho majetkem. Jeho Pange lingua in D bylo součástí sbírky rodiny Svobodovy z Heraltic u Třebíče. Pravděpodobně byl autorem i připojeného Pastoral Pange lingua in C z roku 1844, na kterém byl podepsán jako provisor z Přibyslavic.


Literatura:

I. Lexika

Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století (Brno 2000).

 

II. Ostatní

Urban, Otmar: Sbírka hudebnin učitelské rodiny Svobodovy v Heralticích u Třebíče (Vlastivědný zpravodaj, Třebíč, 1966).
Urban, Otmar: Kapitoly z dějin hudby v Třebíči (Třebíč 1973–1978).
Kyas, Vojtěch: Průvodce po archivních fondech 2 Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea (Brno 2007).

 

Lucia Ročkaiová


Datum poslední změny: 16.11.2016