Český hudební slovník osob a institucí

Zákostelecký, Bedřich

Charakteristika: Klarinetista, hudební pedagog a knihař

Datum narození/zahájení aktivity: 23.3.1942

Zákostelecký, Bedřich, klarinetista, hudební pedagog a knihař, narozen 23. 3. 1942, České Budějovice.

 

Mládí prožil v Nových Hradech. K hudbě jej přivedl jeho bratranec z Kramolína hrou na akordeon. Od roku 1956 studoval na Vojenské hudební škole v Liberci, kde přibral k akordeonu také klarinet (absolvoval v roce 1959). Následovalo přidělení k plukovní vojenské hudbě v Českém Krumlově. Zájem o hudební pedagogiku jej nasměroval ke studiu na plzeňské konzervatoři, kde u Františka Vacovského absolvoval hru na klarinet v roce 1969 (u absolutoria hrál Koncert pro klarinet od Viktora Brunse).

V polovině šedesátých let začal působit jako učitel na Lidové škole umění ve Volyni a od roku 1972 na Lidové škole umění Strakonice. Vzhledem k nedostatku klarinetové literatury pro začínající žáky začal v sedmdesátých letech sestavovat Školu hry na klarinet. Vydavatelství Supraphon mu posléze tento projekt přímo zadala a Zákostelecký se stal autorem a zároveň držitelem tří patentů na učební pomůcky a hmatové tabulky.

Dva roky externě vyučoval na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (1977–79). V letech 1982–84 působil na Lidové škole umění v Trhových Svinech a následně (1984–91) učil na plzeňské konzervatoři. Vychoval několik generací úspěšných profesionálních klarinetistů, mezi něž patří mimo jiní František Bláha, Václav Hruška, Pavel Brázda nebo Milan Srb.

Více než třicet let budoval Bedřich Zákostelecký svou knihařskou dílnu. Od roku 1991 působil na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v oboru Manažer knižní kultury. V současnosti se věnuje knižní vazbě ve svém ateliéru v Přešticích. V roce 1998 mu byl udělen titul Mistr knihařského řemesla v oboru umělecká knižní vazba. Je členem Rotary klubu a Unie výtvarných umělců v Plzni.


Dílo:

Dílo literární:

 

Škola hry na klarinet, 1. díl (Editio Bärenreiter, Praha 2001);

Škola hry na klarinet, 2. díl (Editio Bärenreiter, Praha 2004).

Literatura:

Spurný, František: Sedm křížků na krku. Narozeninový rozhovor s Bedřichem Zákosteleckým (Plzeň 2012).

 

www.proxin.cz/kniharstvi

 

Radek Žitný


Datum poslední změny: 27.11.2012