Český hudební slovník osob a institucí

Joseph, Joseph

Charakteristika: Hornista

Datum narození/zahájení aktivity: 25.10.1727
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 28.10.1804

Joseph, Joseph, hornista, narozen 25. 10. 1727, Nová Paka, zemřel 28. 10. 1804, Trevír (Německo).

 

Hornista českého původu, který působil v kapele vévody Philippa Karla von Oettingen-Wallerstein. V roce 1754 je zmiňován v dopisu Franze Xavera Pokorného ze 4. února z Mannheimu, ve kterém žádá, aby byl Josephovi předán jeden koncert („Concert d. Josep, Walthornist zu geben“). Později vstoupil do služeb biskupa ve Freisingu − tím byl saský princ Clemens Wenzeslaus, syn saského kurfiřta Friedricha Augusta II., resp. polského krále Augusta III., který se v roce 1769 stal trevírským kurfiřtem a do svého nového působiště si přivedl několik členů své původní kapely − mezi nimi byli i dva hornisté českého původu, Joseph Joseph a Wenzeslaus Erban. Kurfiřt Clemens Wenzeslaus vyrůstal v jednom z nejvýznamnějších hudebních center své doby, v Drážďanech, a významně pozvedl úroveň trevírské kapely. V roce 1772 se Joseph Joseph oženil s dcerou trumpetisty Andrease Schneidera, Katherinou Ludowicou.


Literatura:

Verzeichniß der besten Kapellen deutscher Höfe: 23. Churfürstlich-Trierische Hof- und Kammer-Musik zu Coblenz (Forkel, Johann Nikolaus: Musikalischer Almanach für Deutschland auf das Jahr 1782, s. 153).

Musikalische Korrespondenz der teutschen Filarmonischen Gesellschaft für das Jahr 1790 (Speier 1790, s. 160).

Fitzpatrick, Horace: The Horn and Horn-Playing and the Austro-Bohemian Tradition from 1680 to 1830 (London 1970, s. 124).

Grünsteudel, Günther: Die Hornisten der Wallersteiner Hofkapelle (ca. 1745–1825) (Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben 97, 2004, s. 229−251; dostupné z: http://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/volltexte/2006/173/pdf/Hornisten.pdf).

Bereths, Gustav: Die Musikpflege am kurtrierischen Hofe zu Koblenz-Ehrenbreitstein (Mainz 1964, s. 69, 85, 152).

Archiválie:

Franz Xaver Pokorny neznámému adresátovi, Mannheim, 4. 2.1754 − Archiv knížecích rodů Oettingen-Wallerstein a Oettingen-Spielberg (Harburg), FÖWAH, Dienerakten Pokorny, LO: III.6.18a-1.

 

 

Tereza Berdychová

 


Datum poslední změny: 13.2.2012