Český hudební slovník osob a institucí

Jouza, Vojtěch

Charakteristika: Sbormistr, dirigent, hobojista a hráč na anglický roh

Datum narození/zahájení aktivity: 30.8.1966

Jouza, Vojtěch, sbormistr, dirigent, hobojista a hráč na anglický roh, narozen 30. 8. 1966, Praha.

 

Hru na hoboj studoval na pražské konzervatoři ve třídě Františka Xavera Thuriho (1981–87) a na AMU ve třídě Jiřího Mihuleho (1987–92). Obor dirigování studoval na AMU u Tomáše Koutníka, Františka Vajnara, Petra Vronského, Hynka Farkače, Josefa Kuchinky, Leoše Svárovského, Charlese Olivieri-Munroea, Norberta Baxy, Jiřího Chvály a Lubomíra Mátla (2004–09). Byl členem Mezinárodního mládežnického orchestru Gustava Mahlera (1988, hoboj, anglický roh), Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK (1989–91, anglický roh) a České filharmonie (od roku 1992, hoboj, anglický roh). Založil Pražský barokní soubor (1982), kde působí jako umělecký vedoucí, hobojista a občas i jako dirigent. Se souborem nastudoval Lamentace proroka Jeremiáše Jana Dismase Zelenky (festival Starý zákon v umění 1995), díla Johanna Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho a další. Se souborem se pravidelně účastní turné v Japonsku. Provedl vlastní rekonstrukci Markových pašijí Johanna Sebastiana Bacha v rámci cyklu České filharmonie (2007). V roce 1995 založil komorní pěvecký sbor En Arché, kde působí jako sbormistr a dirigent. Od roku 2009 vede v Plzni pěvecký sbor Česká píseň. Jako dirigent spolupracoval také s Českou filharmonií, Státní filharmonií Košice, Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně, Pražskou komorní filharmonií, Pražským komorním sborem, Jihočeskou komorní filharmonií České Budějovice, Komorní filharmonií Pardubice, Plzeňskou filharmonií a Komorním orchestrem Berg, se kterým provedl opery Bohuslava Martinů Veselohra na mostě a Ženitba.


Diskografie:

Jan Dismas Zelenka: Triové sonáty (Studio Matouš 1993);

Jan Dismas Zelenka: Orchestrální dílo (Panton 1994);

Renesanční hudba na panovnických dvorech. Rožmberská kapela (Supraphon 1995);

František Xaver Thuri: Stabat Mater, Requiem (V+M 2000);

Vánoční dárek Pražského barokního souboru (V+M 2001).

Literatura:

www.fok.cz/hostujici/vojtech-jouza.html

www.enarche.cz

 

Radek Poláček


Datum poslední změny: 20.10.2011