Český hudební slovník osob a institucí

Strašil, Tomáš

Charakteristika: Violoncellista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 15.1.1971

Strašil, Tomáš, violoncellista a hudební pedagog, narozen 15. 1. 1971, Praha.

Do hudební školy chodil pod vedením Josefa Pražáka, pražskou konzervatoř studoval ve třídě Pravoslava Sádla (1983–91) a na AMU u Rudolfa Lojdy (1991–94). Na konci středoškolského studia se stal členem Brucknerorchestru v Linci. Během studií na AMU se zúčastnil několika mistrovských kurzů (Elias Ariscuren, Josef Chuchro, Evžen Rattay, František Smetana a další). Získal ocenění na soutěži O cenu Beethovenova Hradce (1990, 1993) a Prix Mercury v Semmeringu (Rakousko 1994). Spolupracoval s Michalem Macourkem (klavír), se kterým založil duo Libera Artes (1990). Jeho komorními partnery byli Josef Suk, Pavel Šporcl, Karel Untermüller, Josef Hála, Evžen Rattay, Václav Jírovec, Felix Slováček a další. V letech 1994–2000 působil jako koncertní mistr v Sukově komorním orchestru. S tímto tělesem natočil svůj první sólový kompaktní disk s Koncertem pro violoncello a orchestr C dur Josepha Haydna. Tomáš Strašil spolupracuje s mnoha orchestry u nás i v zahraničí (Filharmonie Hradec Králové, Komorní orchestr Národního divadla, Praga Camerata, Severočeská filharmonie Teplice, Sukův komorní orchestr, Gifu Symphony Orchestra, Musici di Praga, Thailand Philharmonic Orchestra, Filharmonia Sudecka a další), pravidelně spolupracuje s dirigentem Gudni Emilssonem. Pro Český rozhlas nahrál skladby Antonína Dvořáka, Niccoly Paganiniho, Luboše Sluky a dalších. Velkého úspěchu dosáhl na zámku Fronhof (Augsburg) při provedení Duetta pro violoncello a kontrabas Gioacchina Rossiniho na festivalu Wolfganga Amadea Mozarta v roce 2003 (s Tomášem Vybíralem) a v abonentní řadě Thailland Philharmonic (Antonín DvořákVioloncellový koncert 2005, 2010; Pjotr Iljič Čajkovskij – Rokokové variace 2008). Vystoupil na koncertech v rámci cyklů Hudební klenoty z Prahy, Evropou do světa a na festivalu Mladá Praha. V letech 1994–2001 pedagogicky působil na Konzervatoři v Teplicích a od roku 2000 vyučuje na konzervatoři v Praze. Angažuje se v oblasti staré hudby. Spolupracoval s cembalistkou Monikou Knoblochovou a podílel se na koncertech Týnské školy. V roce 2002 založil komorní orchestr Camerata Bohemica, ve kterém působí jako umělecký vedoucí a sólista. V Triu Bergerettes spolupracuje s Barborou Sejákovou (klavír) a Štěpánem Pražákem (housle). Je zakládajícím členem Kubelíkova kvarteta a v roce 2001 se stal členem komorního uskupení Mladota ensemble. Jako lektor se pravidelně účastní domácích i mezinárodních kurzů a zasedá v porotách mezinárodních soutěží. Tomáš Strašil hraje na nástroje Zanetto di Brescia (1686) a Andreas Carolus leeb fecit Viennae (1818, č. 3). Soudobou hudbu interpretuje častěji na nástroje mistra Radka Herouta (2003, 2007).


Diskografie:

Diskografie (výběr)

Sebastian Trio (MusicWars 1996);

Maestro Papá Haydn (SKO 1998);

Antonín Dvořák: Smyčcový kvintet G dur, Smyčcový kvintet Es dur (Lotos 1999);

Mladota Ensemble Prague: M. I. Glinka, F. Schubert (SKO 2004).

Literatura:

www.bergerettes.webnode.cz

Radek Poláček


Datum poslední změny: 2.10.2011