Český hudební slovník osob a institucí

Sedláčkovo kvarteto 1)

Charakteristika: Smyčcové kvarteto

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1974
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1994

Sedláčkovo kvarteto 1),smyčcové kvarteto, zahájení činnosti 1974, Plzeň, ukončení činnosti 1994.

V souboru, který založil společně se členy Plzeňského rozhlasového orchestru koncertní mistr zmíněného symfonického tělesa a dlouholetý primárius Plzeňského rozhlasového kvarteta Jan Sedláček, hráli společně s ním houslistka Jana Kopřivová, violista Jan Vacek a violoncellista Aleš Terš; v roce 1976 vystřídal Jana Vacka Jan Sedláček mladší. Hlavním posláním souboru bylo provádění nových skladeb soudobých, zejména západočeských skladatelů. Soubor vystupoval především v plzeňském regionu, ale rovněž v Ostravě, v Banské Bystrici, v Brně a v Praze; zahraniční turné absolvoval v Německé demokratické republice, v Polsku, Rumunsku, Španělsku a Lucembursku. Repertoár kvarteta zahrnoval díla Josefa Myslivečka, Františka Vincence Kramáře, Leopolda Koželuha, Wolfganga Amadea Mozarta, Josepha Haydna, Ludwiga van Beethovena, Franze Schuberta, Maurice Ravela, z českých autorů Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů i skladatelů soudobých. V letech 1988–94 realizoval soubor více než osmdesát koncertních vystoupení. 1992–94 působilo kvarteto ve španělském městě Santiago de Compostella, roku 1993 natáčelo pro španělskou televizi.


Literatura:

I. Lexika

Čeští koncertní umělci. Komorní soubory (Praha 1987).

 

II. Ostatní

Straková, Vladimíra: Komorní hudba v Plzni po roce 1945 (Diplomová práce, Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 1990).

Fiala, Jaroslav: Několik pohledů na hudební kulturu západních Čech (Plzeň 2001).

 

Petar Zapletal


Datum poslední změny: 21.3.2011