Český hudební slovník osob a institucí

Drápelová, Dana

(Mrázková)
Charakteristika: Klavíristka a hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity: 10.4.1960

Drápelová, Dana (roz. Mrázková), klavíristka a hudební pedagožka, narozena 10. 4. 1960, Brno.

Hru na klavír studovala na brněnské konzervatoři v letech 1975–81 ve třídě Inessy Janíčkové a Václava Šeffla, na JAMU pak u Jiřího Doležela (1981–85), kde v posledním roce studia získala Cenu ministra školství. V letech 1984–88 vyučovala hru na klavír na Základní umělecké škole Jaroslava Kvapila v Brně, od roku 1986 (1988 interně) působí na brněnské JAMU, kde v roce 2001 získala docenturu. Je členkou Asociace hudebních umělců a vědců a Klubu moravských skladatelů.
Ve své interpretační činnosti se soustředí zejména na korepetici dechových nástrojů (fagot, trubka, hoboj, klarinet) a komorní hudbu. Jako korepetitorka se zúčastnila např. Klarinetového festivalu v Žirovnici nebo interpretačních kurzů v Rožnově pod Radhoštěm, byla oficiální doprovázečkou soutěže Pražského jara (1992, 1996). V letech 1992–2000 byla členkou souboru Sonata a tre, s nímž vystoupila v mnoha evropských zemích, od roku 1986 působila v Triu Drápela.
Často se věnuje interpretaci soudobé hudby, uskutečnila řadu premiér českých autorů (Zouhar, Slimáček, Faltus, Parsch, Bárta, Ištvan, Štědroň, Zámečník, Dvořáček, Husa, Loudová, Košut a další). Velmi významná byla česká a rakouská premiéra Koncertu pro housle, klarinet, klavír a orchestr Williama Wallace v roce 2005 (spolu s Marií Gajdošovou, Emilem Drápelou, Filharmonií Brno a dirigentem Tomášem Netopilem).
Uskutečnila řadu nahrávek v Českém rozhlase (Brahms, Francaix, Vaňhal, Bartók, Chačaturjan, Zouhar, Husa, Kazandžiev, Debussy, Arutunjan, Jan Novák a jiní). Byla několikrát oceněna diplomem za vynikající klavírní spolupráci v interpretačních soutěžích dechových nástrojů v Kraslicích (1989) a Chomutově (1998).


Diskografie:

Sonata a tre. Skladby pro housle, klarinet a klavír (Sinfonieta 1996);
Miloslav Ištvan – Komorní hudba (Matouš, 1996);
Camerata Brno live 1 (Český rozhlas Brno 1996).

Literatura:

Konzervatoř Brno. Sborník k sedmdesátiletému výročí trvání první moravské odborné umělecké školy (Brno 1989).
Mladé pódium Karlovy Vary (Hudební rozhledy 1990, č. 10).
Přítomnost zahájila (Hudební rozhledy 1997, č. 1).

Jan Žemla


Datum poslední změny: 26.1.2010