Český hudební slovník osob a institucí

Adamec, Petr

Charakteristika: klavírista

Datum narození/zahájení aktivity: 28.3.1941

Adamec, Petr, klavírista, narozen 28. 3. 1941, Kolín.

 

Maturoval na gymnáziu v roce 1958, pro svůj nedostatečný kádrový profil musel nejprve rok odpracovat v automobilových opravnách, než se mohl přihlásit na konzervatoř. V roce 1959 byl přijat na pražskou konzervatoř, kde studoval u profesorky Emmy Doležalové. Po čtyřech letech přešel na AMU k profesoru Františku Rauchovi a zároveň, v době jeho nepřítomnosti, k profesoru Zdeňku Jílkovi. Během studia začal s výukou klavíru na vojenské hudební škole v Roudnici nad Labem. Od roku 1970 se stal pedagogem na pražské konzervatoři. Od roku 1972 vyučuje také na AMU.

Již od konzervatoře začal spolupracovat s houslistou Bohuslavem Matouškem. Tato spolupráce a osobní tíhnutí ke komorní hře vedly k tomu, že si Adamec nevybral dráhu sólisty. Za svou kariéru doprovázel obzvláště interprety na dechové nástroje, např. Trio Bohuslava Martinů (Bohuslav Matoušek, Miroslav Petráš), Opus tre (Ludmila Ježová, Jiří Seidl) a další. V současné době se zaměřuje především na umělecké partnerství s houslisty Bohuslavem Matouškem a Václavem Hudečkem. Na Hudební fakultě AMU vede Oddělení klavírní spolupráce.

Kromě koncertní činnosti se Adamec věnuje i nahrávání. V roce 2001 se Bohuslavu Matouškovi a Petru Adamcovi dostalo světového ocenění Cannes Classical Award za nahrávku skladeb Bohuslava Martinů pro housle a klavír. Zároveň byla tato nahrávka vyhlášena americkým deníkem Classic Today za „Desku roku 2000.“


Diskografie:

Týden nové tvorby (Panton 1985).

Chamber works – Klement Slavický (Clarton 1995).

Il giardino di musica (Supraphon records 1997).

Works for violin and piano – Bohuslav Martinů (Supraphon 1999).

Souvenir (Supraphon 2000).

Skladby pro housle a klavír – Antonín Dvořák (Supraphon 2001).

Le quatro stagioni ; La tempesta di mare - Antonio Vivaldi (Music Vars 2001).

Czech serenade: famous melodies by Dvořák, Suk, Novák, Janáček (Supraphon 2002).

Mazurek op. 49: Sonata F dur op. 57, Romantické kusy op. 75, Sonatina G dur op. 100 - Antonín Dvořák (Foibos Press 2004).

Works for violin and piano – complete Bohuslav Martinů (Supraphon 2008).

Bach, C. P. E.: Flute Sonatas ; Trio Sonata, Wq. 87 (Naxos Digital Services 2009).

Literatura:

I. Lexika

Tomeš, J. a kol.: Český biografický slovník XX. století (Praha 1999).

 

II. Časopisecké články

Karabec, Stanislav: Houslista s klavíristou v dokonalé symbióze (Liberecký den roč. 5, 1997, č. 35, s. 6).

Stehlík, Luboš: Souvenir (Harmonie roč. 8, 2000, č. 7, s. 48).

Stehlík, Luboš: Malý Vavřinec (Harmonie roč. 9, 2001, č. 5, s. 7).

Stehlík, Luboš: Český triumf v Cannes (Harmonie roč. 9, 2001, č. 5, s. 7).

Nelson, David K.: Dvorák, Grieg and Schumann (Fanfare - The Magazine for Serious Record Collectors. vol. 25, 2001, no. 2, p. 188).

Jůzová, Markéta – Vítová, Eva: Bohuslav Matoušek v Brně a v Praze (Harmonie roč. 11, 2003, č. 4, s. 4).

Dubbins, Jerry: Classical Recordings: Martinu - "Elegy"; Concerto for Violin and Piano; Violin Sonatas: in C; in d; No. 1; No. 2; No. 3; "Impromptu"; "5 Short Pieces"; "Ariette"; "7 Arabesques"; Sonatina in G; Intermezzo; "Rhythmic Etudes"; "5 Madrigal Stanzas"; "Czech Rhapsody" (Fanfare - The Magazine for Serious Record Collectors vol. 32, 2009, no. 4, s. 181).

Hrdinová, Radmila: Matoušek s Adamcem zazářili v Liberci (Hudební rozhledy roč. 63, 2010, č. 2, s. 21).

 

III. Ostatní

http://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-clanky/Petr-Adamec-nechce-byt-jen-delnikem-klaviru~24~listopad~2002/

http://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-kritiky/Nejvyssi-houslista-dosahl-nejvyssi-mety~03~cerven~2002/

http://frydekmistek.cz/cz/o-meste/kalendar-akci/354887-vaclav-hudecek-housle-a-petr-adamec-klavir.html

 

Silvie Adamová


Datum poslední změny: 23.11.2014