Český hudební slovník osob a institucí

Bělor, Roman

Charakteristika: hudební pedagog, manažer

Datum narození/zahájení aktivity: 9.8.1958

Bělor, Roman, hudební pedagog a manažer, narozen 9. 8. 1958 Praha.

 

Pochází z hudební rodiny. Jeho otec Jaromír Bělor byl barytonistou u Pražských madrigalistů. Mladý Roman Bělor zpíval v Kühnově pěveckém sboru. Absolvoval České vysoké učení technické, ale jeho velký zájem pro kulturu ho po roce 1989 přivedl do managementu kultury. V letech 1990–2001 byl manažerem a poté i ředitelem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Od roku 2001 je ředitelem festivalu Pražské jaro. Za kulturní spolupráci s Francií byl v roce 1995 jmenován Rytířem a v roce 2011 Důstojníkem Řádu umění a literatury Francouzské republiky. V roce 2012 se stal členem rady Mezinárodního fondu UNESCO. V tomtéž roce se stal také předsedou Spolku pro výstavbu nového koncertního sálu v Praze. Je členem Klubu za starou Prahu a Spolku výtvarných umělců Mánes a pedagogem na Hudební fakultě AMU na Katedře hudební produkce.


Literatura:

www.motivp.com/profile/Roman-Belor

http://www.nadace-zivot-umelce.cz/wp-content/uploads/2014/03/Bulletin_Senior_Prix_oceneni_2012.pdf

 

Anežka Juránková


Datum poslední změny: 11.12.2018