Český hudební slovník osob a institucí

Červenková, Milada 2)

(Orságová)
Charakteristika: Skladatelka, houslistka a klavíristka

Datum narození/zahájení aktivity: 8.9.1947

Červenková, Milada (roz. Orságová), skladatelka, houslistka a klavíristka, narozena 8. 9. 1947, Třebíč.

 

Základy hudebního vzdělání získala od rodičů, učitelů hudby. V letech 1962–68 studovala na brněnské konzervatoři hru na housle a klavír u Jana Stavovského a Zuzany Zámečníkové. Po jejím ukončení (absolvovala Koncertem pro housle a orchestr č. 2 Bohuslava Martinů) nastoupila jako houslistka do orchestru Moravské filharmonie v Olomouci (od roku 1987 vedoucí skupiny druhých houslí). V letech 1985–90 si doplnila skladatelské vzdělání studiem při zaměstnání na Konzervatoři v Ostravě u Milana Báchorka (absolvovala Passacaglií pro velký orchestr). V osmdesátých a devadesátých letech komponovala většinou komorní skladby, z nichž Smyčcový kvartet, Hudbu pro žestě a Pastorální svitu pro flétnu a harfu nahrál rozhlas, stejně jako orchestrální Passacagliu. Mnohá skladatelčina díla zazněla na koncertech pořádaných Asociací hudebních umělců a vědců v Olomouci, Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Za Sonátu pro housle a klavír získala v roce 1992 Prémii Českého hudebního fondu. Kompozice pro flétnu, klarinet, housle, dvě violoncella, kontrabas, klavír a bicí nástroje Hommage á Heidelberg byla v roce 1996 napsána na objednávku německého města, které tehdy slavilo 800 let od svého založení, a měla také svoji premiéru na festivalovém koncertu v Heidelbergu.


Dílo:

Dílo hudební

 

Vox aeterna, píseň pro nižší hlas a klavír na slova Rostislava Bartochy (1978);

Variace pro klavír na téma z dětství (1978);

Andante a Scherzo pro klavír (1979);

Znělky, šest miniatur pro klavír (1980);

Sedm lidových písní z Horácka v úpravě pro střední hlas a klavír (1981);

Dvě etudy pro klavír (1982);

Malá svita pro lázeňský orchestr (1982–84);

Kormoráni a Dopis v láhvi, dětské písničky s klavírem na slova Jiřího Žáčka (1984);

Sonáta pro klavír (1985);

Sonatina pro housle a klavír (1986);

Duettino pro housle a violoncello (1986);

Sonáta pro housle a klavír (1986);

Není lepší jako z jara, smíšené sbory na lidové texty z Horácka (1987);

Capriccietti pro žesťový sextet (1987);

Smyčcový kvartet (1988);

Svita pro smyčcový orchestr (1989);

Passacaglia pro velký orchestr (1990);

Preludium a Toccata pro klavír (1992);

Hudba pro žestě (1994);

Malé slavnosti, tři skladby pro cembalo (1994);

Nekonečná píseň pro housle, violu, flétnu a xylofon (1996);

Die Freudenexplosion, Hommage á Heidelberg pro flétnu, klarinet, housle, dvě violoncella, kontrabas, klavír a bicí nástroje (1996);

Pastorální suita pro flétnu a harfu (1996);

Triptych pro varhany (1997);

Otázky a odpovědi pro varhany (1998);

Malá suita pro klarinet a klavír (2005);

Tre pezzi pro zobcovou flétnu, housle a klavír (2006);

Scherzino pro dvě sopránové zobcové flétny a klavír (2006);

Příhody malých pasáčků pro dvě sopránové zobcové flétny a bicí nástroje (2006);

Šest kusů pro smyčcové trio (2008);

Kaliya – Lila, rapsodie pro violoncello sólo, harfu a tympány (2008).

Literatura:

Zenkl, Luděk: Milada Červenková a Stanislav Červenka. Portréty dvou osobností hudební Olomouce 20. a 21. století (in: Hudba v Olomouci a na Střední Moravě I. In memoriam Vladimír Hudec, Olomouc 2007, s. 205–214).

 

Karel Steinmetz
Datum poslední změny: 1.4.2009