Český hudební slovník osob a institucí

Temperament 430

Charakteristika: Komorní soubor

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1998

Temperament 430, komorní soubor, založen 1998, Praha.
 
Od svého založení se těleso soustředí na interpretaci repertoáru období vrcholného a pozdního baroka a klasicismu s použitím dobových nástrojů a na základě studia dobových pramenů. Název souboru vychází z faktu, že v ladění konce 18. století se komorní a intonovalo 430 Hz. Vedoucí souboru je Jindra Černá (flétna), dalšími členy pak Magdaléna Malá (housle), Ondřej Michal (violoncello) a Lukáš Vendl (cembalo). V roce 1999 se těleso zúčastnilo interpretačních kurzů a koncertů pořádaných francouzským Ministerstvem kultury a orchestrem La Chapelle Royale pod vedením Philippa Herrewegha v Bruselu. Soubor koncertuje převážně v Čechách a na Moravě (opakovaně vystoupil na mezinárodních slavnostech Josepha Haydna v Dolní Lukavici) a věnuje se také pedagogické činnosti – pořádá výchovné koncerty se zaměřením na hudbu baroka a klasicismu pro mladé a dětské publikum. Zabývá se také hledáním nových skladeb českého klasicismu: v roce 1999 těleso provedlo premiéru skladby Josefa Fialy Duo concertante pro flétnu a violoncello, o tři roky později premiéru skladby Antonína Filse Sinfonia a più strumenti obligati. Se souborem vystoupilo několik významných osobností, například Vojtěch Spurný (kladívkový klavír) či Irena Troupová (zpěv).
 
Tereza Berdychová

Datum poslední změny: 16.12.2008