Český hudební slovník osob a institucí

Franců, Eva

Charakteristika: Houslistka, violistka a hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity: 14.10.1951

Eva Franců, houslistka, violistka a hudební pedagog, narozena 14.10.1951, Náchod.
 
Eva Franců absolvovala pražskou konzervatoř ve třídě Marie Voldánové, komorní hru studovala u Due Boemi di Praga (Josef Horák a Emma Kovárnová). Od roku 1997 je společně se svou dcerou Pavlou členkou houslového dua Duo ECO. Obě získaly jako první v České republice titul Licenciate of the Royal Schools of Music. Vychovala řadu profesionálních houslistů. Je tradičním lektorem Interpretační letní houslové dílny Dvořákův Turnov.
 
Ema Pokorná

Datum poslední změny: 17.12.2007