Český hudební slovník osob a institucí

Smíšený pěvecký sbor SUDOP Praha

Charakteristika: Smíšený pěvecký sbor


Smíšený pěvecký sbor Státního ústavu dopravního projektování Praha, smíšený pěvecký sbor, zahájení činnosti 1980, Praha.


Sbor zpočátku tvořili hlavně zaměstnanci Státního dopravního projektování, později se rozšířil všem zájemcům o sborový zpěv. První veřejné vystoupení se uskutečnilo 18. března roku 1981. Tímto byla založena tradice jarních a později i vánočních koncertů, které se uskutečňují společně s komorním orchestrem Státního ústavu dopravního projektování. Prvních osm let vedl sbor Štěpán Šutko, na kterého navázala varhanice a klavíristka Dagmar Kohoutová. Ta také vedla ženskou část sboru, který zpestřoval koncerty specifickým repertoárem. Díky spolupráci s hlasovou poradkyní a korepetitorkou se sbor zdokonaloval v interpretaci sborových skladeb různých žánrů a slohů – od úprav národních písní, přes skladby renesanční, barokní i klasické až ke skladbám soudobým. Provedl i několik rozsáhlých skladeb duchovní i světské hudby. Po celou dobu spolupracuje s několika amatérskými orchestry. Mezi významné sólisty patří Naděžda Chrobáková, Dita Stejskalová, Jaroslav Březina, Jan Verner, David Nykl a další. Kromě pravidelného vystupování na jarních a vánočních koncertech se sbor také prezentuje na koncertech v Praze a ve středních Čechách. V roce 1990 se zúčastnil Pražských dnů sborového zpěvu. Od roku 1994 pravidelně koncertuje na velikonočních a vánočních slavnostech na hradě Křivoklát. Významným momentem v historii sboru bylo vystoupení na Evropském svátku hudby v roce 2000, o čtyři roky později v Národním muzeu v Praze na benefičním koncertu pro Nadaci dobré vůle Olgy Havlové spolu s mužským pěveckým sborem Swalmens Liedertafl z Holandska. V průběhu let připravil několik koncertů k výročí významných skladatelů, například sborové skladby Zdeňka Fibicha (kantáta Jarní romance), Wolfganga Amadea Mozarta, Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Skladatel Ladislav Pivec sboru věnoval skladbu Dědova mísa, kterou sbor poprvé uvedl v roce 2007. V roce 1986 provedl premiéru Bakovských vánoc Jiřího Ignáce Linky v úpravě Jiřího Berkovce spolu s komorním orchestrem Státního ústavu dopravního projektování.
Vedoucí a sbormistryní je Dagmar Kohoutová, zástupkyní Jana Pavelková.


Diskografie:

Duchovní hudba byzantsko-slovanského obřadu (SUPU 2005).

Literatura:

Jiránek, Jaroslav: Dílo jubilujícího Zdeňka Fibicha-Fibichův večer, Missa brevis F-dur a Jarní romance (Právo, 1. 6. 2000).
Klabal, Stanislav: Velikonoční svátky patřily hudbě na Křivoklátě (Zpravodaj obcí mikroregionu Křivoklát, 19. 4. 2002).
Sůsová, Ivana: Se zpěvem se nestárne (Senior revue 6, 2006).
Latzelová, Věra: 25 let smíšeného sboru SUDOP (Cantus 3, 2006, č. 70).
Janovský, Antonín: Čtvrt století sboru (SUDOP revue 1, 2006).

www.ceske-sbory.cz

Zuzana Králová


Datum poslední změny: 7.7.2009