Český hudební slovník osob a institucí

Janáčková, Olga

(Bartoňková)
Charakteristika: Muzikoložka, teatroložka, operní režisérka, hudební a divadelní kritička a organizátorka

Datum narození/zahájení aktivity: 15.8.1945

Janáčková, Olga (roz. Bartoňková), muzikoložka, teatroložka, operní režisérka, hudební a divadelní kritička a organizátorka, narozena 15. 8. 1945, Praha.

 

Po maturitě na gymnáziu v Opavě (tehdy Střední všeobecně vzdělávací škola) studovala od roku 1963 hudební a divadelní vědu na Filozofické fakultě tehdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (diplomní práce z hudební vědy Kapitoly o operním herectví. S přihlédnutím k tzv. hereckému paradoxu 1968, diplomní práci z divadelní vědy o Ferdinandu Pujmanovi obhájila v roce 1970), souběžně sólový zpěv na brněnské konzervatoři (absolutorium 1970). Před tím (1967) začala též studovat operní režii u Miloše Wasserbauera na JAMU v Brně (diplomní práce K problematice soudobé režie Janáčkových oper 1979). Titul PhDr. získala roku 1973 na brněnské Filozofické fakultě UJEP (dnes MU) – disertační práce Ferdinand Pujman, zakladatel české moderní operní režie 1972. V době studií pracovala v sekretariátu Jugendfestspieltretten Bayreuther Festspiele 1967 a 1968. Režírovala v Komorní opeře JAMU opery J. A. Hasse: Šaty dělají člověka, K. Odstrčila: Tkáň (světová premiéra) a O. Ostrčila: Poupě, v pražském Disku operu G. Paisiella: Astrologové (1977–79) a asistovala režiséru Karlu Jernekovi v pražském Národním divadle (Ch. Gounod: Faust a Markétka, Z. Fibich: Nevěsta messinská, 1979). Byla členkou komorního sboru Brněnští madrigalisté (1965–78, sbormistr Josef Pančík). Po studiích se její zájem i nadále soustředil na operu a na její divadelní realizaci. V letech 1968–90 pracovala jako odborná pracovnice specializovaná na hudební divadlo v Kabinetu pro studium českého divadla Ústavu pro českou a světovou literaturu Československé akademie věd v Praze na přípravě Dějin českého divadla (5. a 6. svazek věnovaný hudebnímu divadlu zůstal nedokončen) a na divadelním slovníku, který vyšel roku 1988 v okleštěné podobě bez hesel politicky nepřijatelných osob jako Slovník Národní divadlo a jeho předchůdci. Přispívala do samizdatového divadelního časopisu Dialog (1977–80). V letech 1987–89 byla souběžně dramaturgyní opery Státního divadla (nyní Severočeského divadla opery a baletu) v Ústí nad Labem a režírovala zde Rossiniho Lazebníka sevillského (1989). V letech 1990–97 pracovala v Divadelním ústavu Praha jako odborná pracovnice specializovaná na operu, z toho půl roku (1996/97) jako tajemnice Festivalu českého hudebního divadla Praha ´97 na poloviční úvazek. Od roku 1990 (dosud) soustavně sleduje produkci operních divadel Československé (České) republiky, recenze a články publikuje v odborném i denním tisku, spolupracuje s Českým rozhlasem, aktivně se účastní odborných konferencí doma i v cizině. Po svém příchodu do Divadelního ústavu usilovala o zviditelnění kvalitní produkce mimopražských operních divadel, vstoupila do Jednoty hudebního divadla a stala se její tajemnicí. Ředitelka Divadelního ústavu Helena Albertová podpořila iniciativu, která vyústila do vzniku bienále Festival českého hudebního divadla Praha, pořádaném Jednotou hudebního divadla dodnes (nyní festival Opera Praha) a pomohla získat podporu Národního divadla (ředitel Jindřich Černý), které festivalu propůjčilo své budovy. Od samého počátku získal festival záštitu a finanční podporu Ministerstva kultury a později i významných sponzorů. V letech 1995–98 byla předsedkyní Komise pro hudební divadlo Cen Thálie, v dubnu roku 1996 založila svou Agenturu Janáček a samostatně podniká v oblasti kultury. Po třech ročnících Festivalu českého hudebního divadla Praha (1993–94, 1995 a 1997) se dále uplatňuje jako organizátorka významných akcí v oblasti operního divadla (uspořádala cyklus inspirovaný operou pod názvem “Opera žije!”, v jehož rámci hostovala ve Stavovském divadle regionální divadla s mimořádnými inscenacemi – nejen s operními, ale také s činoherními (např. zlínská inscenace hry G. Preissové Její pastorkyňa v režii J. A. Pitínského). V devadesátých letech ji zaujaly inscenace českých oper, které režíroval v zahraničí anglický režisér David Pountney. Jednání s ním vyústilo roku 2000 do koprodukce Národního divadla s Opera North Leeds na opeře B. Martinů Julietta, kterou v Národním divadle dramaturgovala. Vrcholnou akcí Agentury Janáček bylo agenturní zajištění slavnostního závěru programu Česká hudba 2004, jímž byla koprodukce Národního divadla Brno s Royal Opera House, Covent Garden London na první, zrekonstruované verzi opery B. Martinů The Greek Passion/Řecké pašije (komponováno na anglický text, s mluvenými pasážemi, režie David Pountney). Roku 2009 se vrátila k operní režii (W. A. Mozart: Cosi fan tutte, Moravské divadlo Olomouc). Působila jako členka a předsedkyně správní rady Editio Janáček v Brně, byla členkou umělecké rady operního souboru Divadla J. K. Tyla v Plzni za šéfa Petra Kofroně, je členkou prezídia České hudební rady. Od roku 1998 pravidelně přispívá do hudebního časopisu Harmonie.


Dílo:

Dílo literární

 

Studie a stati (výběr)

Ferdinand Pujman als Reformator des szenischen Geschehens (in: Oper heute. Ein Almanach der Musikbühne 8, Henschelverlag Berlin 1985, s. 158–164);

Velká opera 5. května (in: Divadlo nové doby 1945–1948, Panorama Praha 1989);

Hesla operních režisérů a pěvců (in: Postavy brněnského jeviště I. 1979–1984, Státní divadlo Brno 1984);

Hesla operních režisérů a pěvců (in: Slovník Národní divadlo a jeho předchůdci, Academia Praha 1988);

Hesla operních režisérů a pěvců (in: Postavy brněnského jeviště II. 1985–1989, Státní divadlo Brno 1990);

Miloš Wasserbauer a opera dvacátého století (in: Sborník prací k 65. narozeninám prof. Josefa Burjanka, Brno-Praha 1980, s. 115–121);

Ferdinand Pujman (in: Prolegomena scénografické encyklopedie, Scénografický ústav Praha 1972, sv. 10, s. 72–80);

Divadlo na provázku. Několik poznámek k vývoji "Divadla" (Dialog, roč. 1, 1977, č. 3,

s. 1–5);

Leoš Janáček, Počátek románu (Dialog, roč. 1, 1978, č. 7, s. 21–22);

Zdeněk Kaloč, Mejdan na písku (Dialog, roč. 1, 1978, č. 7, s. 13–14);

Benjamin Britten, Peter Grimes. (Dialog, roč. 2, 1979, č. 9, s. 18–20);

K problematice operního herectví – základní tendence vývoje. (Dialog, roč. 2, 1979, č. 9,

s. 1–15);

Několik poznámek k dramaturgii opery Bohuslava Martinů Hry o Marii: Viděli jsme v divadlech (in: Zprávy Divadelního ústavu, 1990, s. 23–28);

Velká opera 5. května, Praha: Opera Divadla 5. května 1945/46, Velká opera 5. května

1946-48 (Divadelní revue, roč. 1, 1990, č. 1, s. 74–78);  

The Best of Mozart: Viděli jsme v divadlech (in: Zprávy Divadelního ústavu, 1991, s. 26–29);

Mozartovy "pražské" opery v Brně (Scéna, 1991, roč. 16, č. 18, s. 4);

Česká operní divadla k Mozartovu roku: Co nového v divadlech (in: Zprávy Divadelního ústavu, 1991, s. 11–14);

Mozartův rok na českých jevištích (Scéna, roč. 16, 1991, č. 7, s. 11);

Otello mezi kameny. (Opus musicum, roč. 23, 1991, č. 9–10, s. 28–30);

Ubohý Mozart - zpráva o jedné tiskové konferenci : Odborové informace, zajímavosti

(in: Zprávy Divadelního ústavu, 1991, s. 64–67);

V bývalém Novém německém divadle opět německy: Viděli jsme v divadlech (in: Zprávy Divadelního ústavu, 1991, s. 38–41);

Baylis Programme v Praze (Divadelní noviny, roč. 1, 1992, č. 8, s. 2);

Italka ve Státní opeře Praha (Opus musicum, roč. 24, 1992, č. 10, s. 11–12);

Jak je daleko z Prahy do Opavy? (Divadelní noviny, roč. 1,1992, č. 7, s. 4);      

Jak vznikla a zanikla Velká opera 5. května (Divadelní noviny, roč. 19, 2010, č. 10, Pražská příloha Divadelních novin, s. 4);

Projekt Evropské akademie pro hudební divadlo na obzoru: Připravuje se (in: Zprávy Divadelního ústavu, 1992, s. 51–53);

Síla osudu v pražském Národním divadle (Opus musicum, roč. 24, 1992, č. 10, s. 2−4);

Causa Brno (in: Zprávy Divadelního ústavu, 1993, s. 17–22);

Chybí profese aneb mimopražská opera jaká je, byla a měla by být (Divadelní noviny, roč. 2, 1993, č. 20, s. 8–9);

Festival českého hudebního divadla '93 Praha: ...A bude (in: Zprávy Divadelního ústavu, 1993, č. 9, s. 54–55);

Stanovisko členů výboru JHD (Jednoty hudebního divadla) k odvolání ředitele Státního divadla v Ústí nad Labem (in: Divadelní noviny, roč. 2, 1993, č. 2, s. 11);

Perníková chaloupka na smetišti (Divadelní noviny, roč. 2, 1993, č. 3, s. 6);

Festival českého hudebního divadla podruhé (Divadlo, roč. 2, 1994, s. 41);

Státní opera Praha ano, či ne? (Divadelní noviny, roč. 3, 1994, č. 6, s. 3);    

Festival českého hudebního divadla Praha '95 skončil (Divadlo, roč. 3, 1995, s. 54–57);

Libuše v kůži vázaná (Opus musicum, roč. 27, 1995, č. 4, s. 9–12);

Evropská akademie pro hudební divadlo (EMA) (Divadelní noviny, roč. 5, 1996, č. 2,

s. 11);

Dvě vdovy v Národním divadle: Jiný názor (Opus musicum, roč. 28, 1996, č. 5, s. 21–24);

Prodaná nevěsta? Ostatně soudím (Loutkář, 1996, č. 3, s. 60–61);

Festival českého hudebního divadla potřetí a naposled? (Divadlo, roč. 3, 1997, č. 2,

s. 64);

Třetí přehlídka Českého hudebního divadla (Divadlo, roč. 3, 1997, č. 1, s. 21–23);

Dalibor. Edinburgh (Harmonie, roč. 1998, č. 12, s. 11–12);

Carmen Story Heleny Třeštíkové (Harmonie, roč. 1999, č.12, s. 30);

Guillaume Tell: Vídeň (Harmonie, roč. 1999, s. 25–26);

Atomová elektrárna v divadle: Plzeň (Harmonie, roč. 2000, č. 6, s. 29);

Julietta aneb Snář: Nové inscenace (Národní divadlo, roč. 2000, č. 3, s. 8–9);

Neobvyklá Šárka ke dvojímu výročí Zdeňka Fibicha: Hostování ve Stavovském divadle (Národní divadlo, roč. 2000, č. 11, s. 6);

Čertova stěna: Smetanovu Čertovu stěnu režíruje Angličan!? (Národní divadlo, roč. 2001, č. 12);

Opera 2001. 5. Festival českého hudebního divadla Praha (Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 6, s. 25);

Z pohledu režiséra (in: Čertova stěna: Programová brožura: Praha, Národní divadlo, 2001,

s. 59–61);

Všichni doufáme v katarzi (Divadelní noviny, roč. 11, 2002, č. 10, s. 12);

Čertova stěna: Dvě otázky pro režiséra Davida Pountneyho (Národní divadlo, roč. 2002, č. 1, s. 8–9);

David Pountney: Čertovu stěnu jsem měl radikálně upravit (Harmonie, roč. 2002, č. 2,

s. 26–28);

Je Bystrouška pro děti? : Liberec, Olomouc (Harmonie, roč. 2003, č. 10, s. 29);

Opera v Olomouci (Harmonie, roč. 2003, č. 4, s. 32–33);

Plzeňská cesta k opeře: Opera žije (Harmonie, roč. 2003, č. 2, s. 22–23);

Samson a Dalila: Plzeň (Harmonie, roč. 2002, č. 4, s. 32–33);

Síla osudu dle střeženého parnasu?: Plzeň (Harmonie, roč. 2003, č. 4, s. 30–31);

Don Giovanni: Salcburk (Harmonie, roč. 2006. č. 10, s. 30–31);

Janáček ve Státní opeře: Vídeň. (In: Harmonie, roč. 2006, č. 2, s. 34–35);

Zahradnice: Salcburk. (In: Harmonie, roč. 2006, č. 10, s. 31);

Svěží Cosi fan tute. (In: Harmonie, roč. 2006, č. 3, s. 35–36);

Byla to Carmen?: Ústí nad Labem. (In: Harmonie, roč. 2007, č. 7, s. 34–35);

Děvče ze západu – druhá premiéra (in: Harmonie, roč. 2007, č. 5, s. 37–38);

Festival hudebního divadla Opera 2007.(in: Harmonie, roč. 2007, č. 5, s. 36–37);

Mimořádný Attila: Olomouc. (in: Harmonie, roč. 2007, č. 2, s. 32);

Norma v Národním divadle? (in: Harmonie, roč. 2007, č. 12, s. 35–36);

Svržení Antikrista (in: Harmonie, 2007, č. 5, s. 38);

Smutný Mozart aneb mám smůlu, že už hodně pamatuji: Praha (in: Harmonie, 2006, č. 7,

s. 34–35);

EIne Marathon-Familie: Bregenz (in: Harmonie, roč. 2008, č. 10, s. 36);

Festival Opera 2011 (in: Harmonie, roč. 2011, č. 5, s. 41–42);

La finta giardiniera: Praha (in: Harmonie, roč. 2008, č. 12, s. 37–38);  

Adam Plachetka je běžcem na dlouhé trati (in: Harmonie, roč. 2008, č. 3, s. 8–9);

Gianni Schicchi a Komedianti: Brno (in: Harmonie, roč. 2008, č. 6, s. 36);

Libuše 8. května: Praha (Harmonie, roč. 2008, č. 6, s. 35);

Mai 68: Praha (Harmonie, roč. 2008, č. 8, s. 37–38);

Životní fatum Ivana Kusnjera (Harmonie, roč. 2008, č. 1, s. 24–27);

Dalibor: Olomouc (Harmonie, roč. 2009, č. 2, s. 34–35);

Franzovo Údolí suchých kostí: Brno (Harmonie, roč. 2009, č. 6, s. 37);

Oněgin?: Praha (Harmonie, roč. 2009, č. 5, s. 36);

Penthesilea: Drážďany (Harmonie, roč. 2009, č. 7, s. 38);

Rusalka: Praha (Harmonie, roč. 2009, č. 7, s. 35–36);

Smrt v Benátkách: Praha (Harmonie, roč. 2009, č. 4, s. 36);

Věc Makropulos: Praha (Harmonie, roč. 2009, č. 2, s. 35–36);

Bregenz objevila Weinberga (Harmonie, roč. 2010, č. 10, s. 9–10);

Hry o Marii: Praha (Divadelní noviny, 2010, roč. 19, č. 10, Pražská příloha Divadelních novin, s. 4);

Mozartův Idomeneo (Harmonie, roč. 2010, č. 6, s. 38);

Káťa Kabanová. Praha (Harmonie, roč. 2010, č. 8, s. 40–41);

Bude Sopende? (Harmonie, roč. 2011, č. 5, s. 5);

Mezinárodní festival Janáček Brno 2010: K poctě siru Charlesu Mackerrasovi (Harmonie, roč. 2011, č. 1, s. 43–44);

Jakobín - svátek v Národním. Praha (Harmonie, roč. 2011, č. 12, s. 42);

Mladá generace pěvců Národního divadla (Harmonie, roč. 2011, č. 7, s. 38);

Opera v Opavě (Harmonie, roč. 2011, č. 11, s. 18–19);

Parsifal: Praha (Harmonie, roč. 2011, č. 5, s. 40–41);    

Prodaná nevěsta německy (Harmonie, roč. 2011, č. 4, s. 42–43);

Čarokraj – rodinná operní expedice na motivy knihy Geralda Durella Mluvící balík (Harmonie, roč. 2012, č. 2, s. 38–39);

Die Drei Pintos (Harmonie, roč. 2012, č. 2, s. 39−40);

Podrobně viz Databáze online Divadelního ústavu (bibliografie článků o divadle), Olga Bartoňková-Janáčková, Olga Janáčková (http://www.idu.cz/cs/databaze-online).

Literatura:

I. Lexika

Hübners Who is Who. Who is…? (v České republice) - průběžně aktualizováno.

 

II. Ostatní

Na slovíčko s operní teoretičkou PhDr. Olgou Janáčkovou: Náš rozhovor (in: Přehled kulturních pořadů v Praze, roč. 1997, č. 3, s. 4–5).  

 

Karel Steinmetz


Datum poslední změny: 31.3.2012