Český hudební slovník osob a institucí

Mladota Ensemble

Charakteristika: Klavírní sexteto

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.2003

Mladota Ensemble, klavírní sexteto, zahájení aktivity 2003, Praha.
 
Soubor se zabývá interpretací hudby od klasicismu po soudobou hudbu. Nástrojové obsazení umožňuje široké spektrum výběru repertoáru od duet po sexteta. Uměleckým vedoucím je Martin Kos (první housle). Dalšími členy jsou Dana Truplová (druhé housle), Karel Untermüller (viola), Tomáš Strašil (violoncello), Tomáš Vybíral (kontrabas) a Štěpán Kos (klavír). Spoluzakladatelkou a odbornou konzultantkou ansámblu je americká klavíristka Susan Kagan.
Skupina umělců debutovala v Německu, tehdy ještě jako sdružení členů Sukova komorního orchestru, na festivalu Wolfganga Amadea Mozarta 2003 v Augsburgu. V témže roce, po koncertním vystoupení na zámku Červený Hrádek u Sedlčan, souboru propůjčila jméno rodu Henriette baronka Mladota na památku jejího zesnulého manžela Jana Nepomuka Mladoty ze Solopisk.


Diskografie:

Mikhail Glinka, Franz Schubert (SKO, s.r.o. 2004).

Literatura:

Hůlek, Julius: Mladota Ensemble – Soubor, který má co nabídnout (Hudební rozhledy 57,
2004, č. 6, s. 11)
Hůlek, Julius: Mladota Ensemble mimořádně (Hudební rozhledy 58, 2005, č. 6, s. 14)

www.mladota-ensemble.com

Lucie Kozáková


Datum poslední změny: 28.1.2008