Český hudební slovník osob a institucí

Toncrová, Marta

Charakteristika: Hudební folkloristika a etnomuzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1945

Toncrová, Marta, hudební folkloristika a etnomuzikoložka, narozena 1945.

 

Absolventka hudební vědy a češtiny na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (1968). Titul PhDr. získala tamtéž (1980) na základě disertační práce Lidová píseň na Jablunkovsku a její nositelé .

Vedle edičního zpracování starších záznamů se soustřeďuje zejména na výzkum současné zpěvnosti. Je pověřena správou sbírek brněnského pracoviště, poradenskou činností pro soubory, věnuje se popularizaci oboru v médiích. Příležitostně přednáší na Ústavu evropské etnologie MU v Brně.


Dílo:

Editorská práce (výběr)

Lidové písně z moravského Horácka (Vybrala a sestavila M. Toncrová. Brno, EÚ AV ČR 1999).

Martin Zeman: Horňácké písně (Vybraly a sestavily Marta Toncrová a Lucie Uhlíková. Brno, EÚ AV ČR 2000).

Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů (Sborník ze stejnojmenného semináře konaného dne 23. října 2000 v Brně. Redakčně připravily Marta Toncrová a Lucie Uhlíková. Brno, EÚ AV ČR 2001).

Oldřich Sirovátka: Písně z Benešova na Boskovicku (K vydání připravila Marta Toncrová. Brno, EÚ AV ČR a Národní ústav lidové kultury ve Strážnici 2006).

Etnokulturní tradice v současné společnosti (Sborník ze stejnojmenné konference pořádané Etnologickým ústavem AV ČR 12. října 2006 v Brně. Editor: Marta Toncrová. Brno, EÚ AV ČR, Praha, pracoviště Brno 2007).

Vývojové proměny etnokulturní tradice (Editor Marta Toncrová, Brno, EÚ AV ČR, Praha, pracoviště Brno 2008).

Leoš Janáček: Folkloristické dílo (1886-1927). Řada 1/Svazek 3–1.,Editoři: Jarmila Procházková, Marta Toncrová, Jiří Vysloužil. (Brno, Editio Janáček ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, 2009).

 

Simona Sedláčková


Datum poslední změny: 2.12.2015