Český hudební slovník osob a institucí

Slavický, Tomáš

Charakteristika: Muzikolog


Slavický, Tomáš, muzikolog, narozen 1973, Praha.

 

Absolvent oboru hudební věda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1996), titul PhD. získal tamtéž v roce 2002. Od roku 1996 je členem ÚHV (od roku 2003 Oddělení, poté Kabinet hudební historie) EÚ AV ČR. Slavický se badatelsky zaměřuje na českou hudební kulturu z období raného novověku, se specializací na hudební život v Praze a českých zemích v rozmezí 17. až 19. stol. Přednostně se zabývá problematikou vokálně-instrumentální hudby a její recepcí, hymnologii a retrospektivu oboru. Odborně participuje na mezioborových publikačních projektech a edičních řadách. Věnuje se rovněž přípravě kritických edic (skladby Jana Zacha - Editio Spectrum, Praha 2000, 2001), podílel se na překladu latinského traktátu "Conclave Thesauri Magnae Artis Musicae". Slavický rovněž působí jako hostující pedagog na univerzitách v Česku i v zahraničí. Je členem redakční rady časopisů Hudební věda a Varhaník a členem České společnosti pro výzkum 18. stol. (ISECS). V roce 2004 získal prestižní ocenění Otto Wichterleho AV ČR. Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem Praha, Radio 3 Vltava. Věnuje se popularizaci české duchovní hudby 17. a 18. století.


Dílo:

I. Dílo Literární (výběr)

 

Fuga Jana Zacha na Zelenkovo téma (Hudební věda 2, 1997, s. 178–187).

Litaniae de Sancto Joanne Nepomuceno a jejich nejstarší českojazyčná zhudebnění (Hudební věda, 1/1999, s. 76–84).

Tradování písní Adama Michny z Otradovic a skladby na jeho texty v 18. a 19. století (Hudební věda 1-2/2000, s. 100–125).

Emilián Trolda a Obecná Jednota Cyrilská (Hudební věda 3-4/2000, s. 248–278).

Bohemicalia Zachiana I. Nové bohemikální prameny k životopisu Jana Zacha (1713–1773), in: HV 3-4/2001, s. 221–244. Bohemicalia Zachiana II. Pražské období Jana Zacha (Hudební věda 1/2002, s. 3–328).

Symphonischer Stil in den solennen Messen der Prager Domkapellmeister des 19. Jahrhunderts, in: RIEDEL F. W. (ed.): Anton Bruckner – Tradition und Fortschritt in der Kirchenmusik des 19. Jahrhunderts. Kirchenmusikalische studien 7, Studio Verlag Schewe 2001, s. 139–153.

L´opera di Josef Mysliveček „Il Bellerofonte“ sulla scena neapoletana e su quella praghese e nei cori delle chiese boheme, in: Gracciotti, Sante, Křesálková, Jitka (red.): Barocco in Italia – Barooco in Bohemia. Uomini, idee e forme d´arte a confronto. Editrice „Il Calamo“, Roma 2003, s. 247–255.

Ke zlidovělým barokním motivům v Sušilově sbírce „Písní posvátných“, in: Frolcová, Věra (red.): František Sušil (1804–1868) – odkaz a inspirace, Rousínov 2004, s. 91– 99.

K vývoji české kostelní písně v první polovině 20. století, in: Urdová, Sylvia (red.): 70. výročie vydanie Jednotného katolíckeho spevníka, Trnava – Bratislava 2008, s. 79–101.

Kramářský tisk jako hymnografický pramen – několik poznámek k repertoáru mariánských poutních písní v 19. století. In: Holubová, Markéta a kol.: Obraz ženy v kramářské produkci, Praha 2008, s. 169–188.

Hudební život klášterů Nového Města pražského v letech 1680–1780, in: Čornejová, Ivana (red.): Locus pietatis et vitae, Praha 2008, s. 481–505.

K otázce vlivu jezuitů na lidový duchovní zpěv v českých zemích, in: Cemus, Petronilla (ed.): Bohemia Jesuitica 1556–2006. Karolinum, Praha 2010, s. 1097–1119.

Staré nové písničky. Brideliova redakce nápěvů mezi předchozí tradicí a novější recepcí, in: Škarpová, M., Kosek, P., Slavický, T., Bělohlávková P., (eds): Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ, Praha 2010.

Škarpová, Marie – Slavický, Tomáš – Kosek Pavel: Sem, sem Děťátko – kritická edice české barokní písně, in: Listy filologické 2012, s. 155–175.

Die Weihnachtslieder im Gesangbuch Jesličky (1658) zwischen deutscher Hymnographie und übernationalem Repertoire (Hudební věda 4/2012, s. 299–415).

Traženje zajedničkoga kulturnoga identiteta na početku 20. stoljeća: Josef Vajs i pokret za obnovu glagoljaškoga pjevanja u Hrvatskoj i Češkoj. (Hledání společné identity na počátku 20. století. Josef Vajs a hnutí za obnovu hlaholského zpěvu v Chorvatsku a českých zemích). In: Vjera Katalinić–Stanislav Tuksar (eds.): Franjo Ksaver Kuhač (1834–1911). Glazbena historiografija i identitet. Musikološki zbornici 16, Zagreb 2012, s. 255–268.

Kosek, Pavel – Slavický, Tomáš – Škarpová, Marie: Fridrich Bridelius: Jesličky, staré nové písničky. Brno: Masarykova universita – Host, 2014.

 

Simona Kostrhunová


Datum poslední změny: 27.1.2017