Český hudební slovník osob a institucí

Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice

(Jihočeský státní orchestr, JKF ČB)
Charakteristika: Hudební těleso

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1981

Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice (pův. jm. Jihočeský státní orchestr, JKF ČB), hudební těleso, zahájení činnosti 1981, České Budějovice.
 
Orchestr založil Jaroslav Vodňanský, který soubor vedl do roku 1990. Poté na jeho místo nastoupili Ondřej Koukal a Jaroslav Křička. V současné době je uměleckým šéfem a dirigentem Stanislav Vavřínek. Orchestr sídlí (od 1988) v prostorách dřívějšího kostela, v dnešní koncertní síni Otakara Jeremiáše.
Soubor se zaměřuje především na interpretaci děl z období klasicismu, čemuž odpovídá i standardní obsazení orchestru, avšak pestrost hudební dramaturgie zahrnuje též skladby od doby barokní až po současnost. Soubor spolupracuje s řadou významných dirigentů (Václav Smetáček, Vladimír Válek, Petr Vronský, Petr Altrichter a další) i interpretů (Josef Suk, Václav Hudeček, Dagmar Pecková, Eva Urbanová a další). Těleso vystupuje v České republice i v zahraničí (Mnichov, Vídeň, Salcburk), účastní se mezinárodních hudebních festivalů (Pražské jaro, Janáčkův máj, Hudební slavnosti Emy Destinové, festivaly v Německu, Rakousku, Španělsku). Orchestr nahrál cca 15 CD a pravidelně spolupracuje s Českou televizí a Českým rozhlasem.

Diskografie:

Diskografie (výběr)

Czech Classics I: Voříšek, Jan Václav Hugo: Symfonie D dur; Rejcha, Antonín: Symfonie Es dur (Bohemia Music, 1991);
Czech Classics II: Koželuh, Leopold: Symfonie D dur č. I; Symfonie F dur č. II; Symfonie D dur č. III (Bohemia Music 1993);
Haydn, Joseph: Symfonie G dur; Symfonie D dur (Music Vars 1993);
Dvořák, Antonín: Legendy; Česká svita (Music Vars 1995);
Kukal, Ondřej: Koncert pro housle a orchestr (Music Vars 1995);
Three viola concertos of Czech classicism: Stamic, Antonín: Koncert G dur č. III; Benda, Jiří Antonín: Koncert F dur; Vaňhal, Jan Křtitel: Koncert C dur (OPERA NOVA 1995);

Schubert, Franz: Symfonie b moll; Rosamunde – předehra; Symfonie D dur; Rondo A dur pro housle a smyčcový orchestr (GZ Loděnice 1997);
Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert pro klavír a orchestr d moll; Koncert pro dva klavíry a orchestr Es dur; Koncert pro tři klavíry a orchestr F dur (Bohemia Piano 1998);
Dvořák, Antonín: Koncert pro housle a orchestr a moll; Romance; Mazurek (Music Vars 1999);
Kodály, Zoltán: Tance z Galanty; Tance z Maroszéku; Bartók Béla: Rumunské lidové tance (JFK 1999);
Sternwald, Jiří: Rok na vsi (Triga 2000);
Mozart, Wolfgang Amadeus: Symfonie D dur – Pařížská; Symfonie D dur – Haffnerova; Symfonie C dur – Linecká (JFK 2000, 2001).

Literatura:

Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice/ The South Bohemian Chember Pilharmonic Orchestra 1981–2006 (České Budějovice 2006).

www.music-cb.cz
 
Ivana Martykánová
Datum poslední změny: 28.1.2008