Český hudební slovník osob a institucí

Novák, Vlastislav

Charakteristika: Sbormistr, organizátor hudebního dění a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 17.11.1931
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 16.4.2018

Novák, Vlastislav, sbormistr, organizátor hudebního dění a hudební pedagog, narozen 17. 11. 1931, Říčky, zemřel 16. 4. 2018, Pardubice.

 

Hře na klavír a dirigování se začal učit v Městské hudební škole (nyní Základní umělecká škola Jaroslava Kociana) v Ústí nad Orlicí. Jako sbormistr byl činný již jako školák a student gymnázia: založil a řídil dětský pěvecký sbor při tehdejší obecné škole (nyní základní škola) v Ústí nad Orlicí III Kerharticích (1945–47), řídil studentský pěvecký sbor gymnázia v Ústí nad Orlicí (1947–51), založil a řídil mládežnický sbor Textilák v Ústí nad Orlicí (1947–57). Jelikož mu po maturitě z politických důvodů nebylo umožněno studovat na AMU, vystudoval chemii na tehdy nové Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích (nyní Univerzita Pardubice), kde později (1957–93) působil jako pedagog a vědecký pracovník. Souběžně se studiem a později zaměstnáním na této škole studoval soukromě skladbu u Jaroslava Řídkého a Václava Dobiáše, řízení orchestru a sboru u Jana Kühna, Františka Veselky, Miroslava Venhody, Jana Šoupala, Ladislava Vrtala a Josefa Plavce. V roce 1950 založil a do roku 1994 řídil Vysokoškolský umělecký sbor Pardubice (původně Vysokoškolský umělecký soubor Vysoké školy chemicko-technologické Pardubice). V roce 1968 založil a do roku 1994 vedl bienální Mezinárodní festival akademických sborů IFAS. K těmto nejvýznamnějším průkopnickým hudebním aktivitám Vlastislava Nováka se druží mnoho dalších: založení a řízení Pardubického dětského sboru Iuventus cantans (1960–2006), Pěveckého souboru Závodního klubu Tesla Pardubice (1965–75) a Dětského pěveckého sboru Korálek při Základní umělecké škole Přelouč (1989–95), řízení spojených sborů Východočeského kraje při Krajských slavnostech lidové umělecké tvořivosti (1960–74), řízení spojených ženských sborů Východočeského kraje v Roce české hudby 1964, řízení sboru Iuventus cantans amicans, složeného z chlapců litevského sboru Ažuoliukas a pardubického Iuventus cantans (1975–85).

V letech 2005–09 řídil smíšený pěvecký sbor Continuo, který v předchozím roce založila jeho žačka Jana Kosinková. Během roku 2009 převzala vedení jeho vnučka a žačka Lucie Fárová, která je též 2. dirigentkou Královéhradeckého dětského sboru Jitro.

Vlastislav Novák byl zakladatelem a klíčovým organizačním pracovníkem Festivalu dětských a mládežnických sborů (od roku 1969), Festivalu a soutěže Bedřicha Smetany Litomyšl (1994–97) a Festivalu a soutěže Bohuslava Martinů Pardubice (od roku 1999).

Řídil přes tři tisícovky koncertů s více než 1500 nastudovanými skladbami (z toho okolo 100 premiér). Opakovaně vystoupil v rozhlase a televizi, nahrával na vinylové a kompaktní desky. Obdržel dirigentské ceny na festivalech Internationale Chortage Pohlheim (Spolková republika Německo, 1983), Internationale Chortage Zellhausen (Spolková republika Německo, 1985), International Children Choirfestival Iowa (Spojené státy americké, 1996), Mladá Praha (2003), získal Cenu Františka Lýska (1993), Cenu Bedřicha Smetany (2005), byl jmenován čestným doktorem Univerzity v Göteborgu (Švédsko), dostal pamětní medaile Humboldtovy univerzity v Berlíně, Univerzity Adama Mickiewicze ve Varšavě, Univerzity Valencie (Španělsko) a Lomonosovovy univerzity v Moskvě. S Vysokoškolským uměleckým sborem Pardubice, Pardubickým dětským sborem Iuventus cantans a Dětským pěveckým sborem Korálek získal laureátská ocenění na mnoha sborových festivalech a soutěžích.

Kromě jiného byl místopředsedou Sdružení sborových dirigentů při Asociaci hudebních umělců a vědců, pracoval v porotách mezinárodních sborových soutěží (Česká republika, Polsko, Litva, Německo, Řecko, Itálie, Estonsko, Maďarsko, Rakousko, Spojené státy, Japonsko) a byl lektorem kurzů a seminářů o sborové hudbě v České republice, Německu, Řecku, Polsku, Litvě, Estonsku, Rusku, Finsku, Spojených státech, Taiwanu a Japonsku.

Vlastislav Novák školil velký počet mladých lidí při své sbormistrovské, lektorské a konzultační práci a také jako profesor dirigování a sborového zpěvu na Konzervatoři Pardubice (1978–2006) a docent sbormistrovství a hlasové výchovy na Pedagogické fakultě nynější Univerzity Hradec Králové (od roku 1992).


Dílo:

Dílo literární

 

Úspěšné vykročení Pardubického dětského sboru (Cantus 13, 2002, č. 4, s. 47–48);

Iuventus cantans v nové sezóně (Cantus 16, 2005, č. 3, s. 62–63);

Ohlédnutí za 20. ročníkem Mezinárodního festivalu dětských a mládežnických sborů (Cantus 16, 2005, č. 4, s. 18);

5th World Choir Games 2008 (Cantus 19, 2008, č. 3, s. 22–23) – spoluautorka Ivana Ullmannová.

Diskografie:

Diskografie (výběr)

 

Věroslav Neumann: Vánoce malých zpěváčků (MC a CD Edit 1990);

Studánky. Pardubický dětský sbor Iuventus cantans (MC a CD Amabile 1994);

Iuventus cantans. Pardubický dětský sbor (CD Amabile 1997);

Vánoce přicházejí (MC a CD, Sony Music Boton 1999);

Iuventus cantans (CD Karel Rais 2003).

Literatura:

I. Lexika

Stárek, Zdeněk: Pěvecké sbory v České socialistické republice (Praha 1978, s. 86–87).

Stárek, Zdeněk: Slovník českých sbormistrů M–Ž (Praha 1982, s. 384–385).

Kolář,  Jiří: Slovník českých sborových dirigentů (Praha 2003, s. 94–95).

 

II. Ostatní

Kavanová, Věra: Koncert Komorní filharmonie v Adalu. Hej, mistře! Společný koncert s Pardubickým dětským sborem a Vysokoškolským uměleckým sborem VŠCHT Pardubice (Hradecké noviny 10. 12. 1992, s. 8).

Kudrzielová, Vladimíra: Cesta zůstává otevřená (Svobodné slovo 87, 1995, č. 21, s. 7).

Tlučhoř, Jiří: Pardubický dětský sbor slaví jubileum (Právo 71, 2000, č. 71, s. 12).

Hofericová, Marie: Cherubiniho Requiem ovládlo severočeská města (Hudební rozhledy 56, 2003, č. 11/12, s. 29).

 

www.ceske-sbory.cz

Mojmír Sobotka


Datum poslední změny: 27.4.2020