Český hudební slovník osob a institucí

Janovický, Karel

(vl. jm. Šimsa, Bohuš František; pseud. Allen, Jack)
Charakteristika: Skladatel, klavírista, rozhlasový pracovník

Datum narození/zahájení aktivity: 18.2.1930
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 9.1.2024

Janovický, Karel (vl. jm. Šimsa, Bohuš František; pseud. Allen, Jack), skladatel, klavírista, rozhlasový pracovník, narozen 18. 2. 1930, Plzeň, zemřel 9. 1. 2024, Londýn.

 

Jeho otec Bohuslav Šimsa byl v letech 1935–48 barytonistou plzeňské opery. František Bohuš Šimsa, jenž vystupuje pod uměleckým jménem Karel Janovický, studoval nejprve klavír u Oldřicha Filipovského, a skladbu u Josefa Háska a později u Josefa Bartovského. Po maturitě na reálném gymnáziu v Plzni, v říjnu roku 1949 emigroval do Německa, odkud v prosinci roku 1950 odešel do Anglie. Zde studoval na Surrey College of Music (učitelé Percy Turnbull – klavír, Jan Šedivka – komorní hudba, Matyas Seiber – skladba). Získal tři diplomy na londýnských hudebních školách a v roce 1956 absolvoval na Royal College of Music. V letech 1964–67 působil jako producent BBC Radio 3 (Gramophone Department), 1967–81 pracoval v československé sekci BBC World Service a mezi léty 1981–90 byl šéfem této sekce.

 

V roce 1954 byl uveden jeho Koncert pro housle a smyčcový orchestr, op. 10 na koncertě Society for the Promotion of New Music v londýnské Royal Festival Hall (Jan Šedivka – housle, Kalmar Orchestra, dirigent Colin Davies). Roku 1956 debutoval v londýnské koncertní síni Wigmore Hall, kde doprovázel na klavír violoncellistku Selu Trau v jejím recitálu a kde také poprvé zazněla jeho Sonáta pro sólové violoncello, op. 11. Složil hudbu pro několik krátkometrážních snímků Marylane Productions o životě v Británii (1963). Roku 1953 získal cenu holandské Gaudeamus Foundation za klavírní Variace na téma Brigadiera H. Smitke, op. 7, v roce 1957 získal první cenu v soutěži Bournemouth Symphony Orchestra „Garland for Shakespeare“ za symfonické Variace na téma Roberta Johnsona, op. 17. Karel Janovický je členem The Composers’ Guild of Great Britain.

 

Jako klavírista (a varhaník) hrával skladby českých skladatelů, v britském rozhlase uváděl a komentoval nahrávky české hudby. Pod pracovním pseudonymem Jack Allen uváděl z Londýna pro českou mládež pravidelné rozhlasové relace o moderní populární hudbě. Dále byl autorem a moderátorem (1995) rozhlasových pořadů o Janu Dismasu Zelenkovi, o vztahu Gustava Mahlera k Čechám a o české hudbě ve stínu roku 1968. Jeho rukama prošlo mnoho pěvců a pěveckých sdružení při fonetickém nácviku českého repertoáru (London Symphony Chorus, Welsh National Opera a jiné). Je pravidelným přispěvatelem do časopisu Czech Music při The Dvorak Society for Czech and Slovak Music ve Velké Británii. Po roce 1989 zajížděl každoročně do své staré vlasti, kde se snažil o popularizaci vážné hudby mezi mladými lidmi, například na letních prázdninových skautských roverských kurzech Fons. Do angličtiny přeložil a redigoval nové anglické vydání životopisu Leoše Janáčka od Jaroslava Vogela, dále přeložil do angličtiny několik písní skladatele Pavla Haase a Věčné evangelium Leoše Janáčka.


Dílo:

Dílo hudební (výběr)
 
Klavírní trio, op. 6;
Sonáta pro dvoje housle a klavír, op. 8;
Sonáta pro violu a klavír, op. 12;
Sonáta pro housle a klavír, op. 13;
Klavírní sonáta, op. 14;
Kvintet pro flétnu a smyčcový orchestr, op. 15;
Koncert pro varhany, dechové nástroje, tympány a smyčce, op. 18;
Capriccio a passacaglia pro orchestr, op. 20;
Twelve Peasant Carols of Moravia pro hlas a klavír, na texty C. K. Offera (1958);
Sonáta pro basklarinet a klavír (1984);
Terzina pro housle a klavír (1988);
Duo for Cellos pro 2 violoncella (1990);
Čtyři malé pohádky pro dětský sbor na slova Františka Hrubína (1991);
Sonáta pro basetový roh a klavír (1991);
Smyčcový kvartet č. 1 (1992);
Klavírní variace na „For He’s a Jolly Good Fellow“ (1993);
Klavírní sonáta (1993);
Dvě fantazie pro varhany (1994 a 1998);
Passages of Flight, cyklus písní pro vyšší hlas a klavír na slova Richarda Robbinse (1995);
Smyčcový kvartet č. 2 (1995);
Tango for Time out of Mind, koncertní kus pro klavír (1996);
Písně Eurydiky, cyklus písní pro mezzosopran a klavír na slova Olgy Štěpánové (1996);
Smyčcový kvartet č. 3 (1997);
In Joyful Freedom, vánoční koleda pro smíšený sbor na slova Richarda Robbinse (1997);
Kvartet pro flétnu, hoboj, kytaru (nebo klávesový nástroj) a violoncello (1998);
A Bed of Roses, cyklus písní pro vyšší hlas a klavír na slova Richarda Robbinse (1998);
Sonáta pro altsaxofon a klavír (1999);
Sonáta pro housle a klavír (1999);
Devět limeriků pro děti na skladatelovy vlastní verše pro housle, violu, violoncello a recitaci (1999);
Sonáta pro harfu (2000);
Klarinetový kvartet (2000);
Sonáta pro housle a klavír (2001, dedikováno Janě Novákové);
In Praise of Rossini. Variations on „Ecco ridente in cielo“ (The Barber of Seville) pro flétnu a klavír (2001);
The Corner of My Eye, cyklus písní pro nižší hlas a klavír na slova Richarda Robbinse (2002);
Concerto for Strings (2002);
Prelude and Double Fugue na témata Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka (2003);
The Utmost Sail, jednoaktová opera na libreto Karla Brušáka.

Literatura:

Marhounová, Jana: Svět hudby na plátně doby (Praha 1993).
Fiala, Jaroslav: Návraty Karla Janovického (Hudební nástroje 33, 1996, č. 1, s. 7).
Pilka, Jiří: Splácení dluhů  (Harmonie 3, 1998, s. 31).
Vejvoda, Jiří – Nutz, Ota: Káva u Kische – Teď jsem jen pouhý skladatel (Týdeník Rozhlas, 1996, č. 27, 28 a 29, s. 27).

http://www.musica.cz/janovicky/
 
Matěj Hollan


Datum poslední změny: 27.1.2009