Český hudební slovník osob a institucí

Trens, Andreas

(Trons; Trentz)
Charakteristika: Trubač


Trens, Andreas (psán též Trons; Trentz), trubač, 2. pol. 17. stol.
 
Pravděpodobně trubač olomouckého biskupa Karla Lichtensteina-Castelcorno k roku 1670, kdy se s dalšími osmi trubači včetně Pavla Josefa Vejvanovského podepsal na výučním listu Gottfrieda Franze Jacobiho. Zatímco služba u biskupa není zcela prokazatelná, s určitostí působil v Brně. Tam se u něj vyučil Jan Karel Milota, kolem roku 1717 doložený polní trubač v Brtnici.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Trubači a hra na přirozenou trompetu na Moravě v 17. a 18. století (Časopis Moravského muzea – vědy společenské, LXXIII, 1998, s. 191).
Culka, Zdeněk: K historii turnéřů, polních trubačů a tympanistů na Moravě (Hudební věda 15, 1978, s. 71).
 
Vladimír Maňas
Datum poslední změny: 18.9.2006